Niewłaściwa orientacja wydruku w trybie dupleks

0

Witam,
Program przetwarza ilość grafik odpowiednio do wybranego rodzaju papieru, czyli 1 grafika na A6, 2szt/A5, 4szt/A4 i 8szt/A3. Jednakże o ile nie ma problemu z A6 i A4 to na A5 (i sądzę, że na A3) druga strona wydruku jest odwrócona o 180 stopni. Rodzaj papieru wybieram w programie, aby za każdym razem nie wchodzić w ustawienia kopiarki.

Oto fragment mojego kodu:

  try
   with printer do begin
     Title:=txt;
     GetPrinter(Device, Driver, Port, DeviceMode);
     DevMode:=GlobalLock(DeviceMode);
     case rodz of
     0: begin
        DevMode^.dmOrientation:=1;
//        DevMode^.dmPaperSize:=DMPAPER_A6;
        DevMode^.dmPaperSize:=DMPAPER_USER;
        DevMode^.dmPaperLength:=1500;
        DevMode^.dmPaperWidth:=1000;
        DevMode^.dmFields:=DevMode^.dmFields or DM_PAPERSIZE or
             DM_PAPERLENGTH or DM_PAPERWIDTH;
     end;
     1: begin
        DevMode^.dmOrientation:=2;
        DevMode^.dmPaperSize:=DMPAPER_A5;
     end;
     2: begin
        DevMode^.dmOrientation:=1;
        DevMode^.dmPaperSize:=DMPAPER_A4;
     end;
     3: begin
        DevMode^.dmOrientation:=2;
        DevMode^.dmPaperSize:=DMPAPER_A3;
     end;
     end;
     GlobalUnlock(DeviceMode);
     SetPrinter(Device, Driver, Port, DeviceMode);
     BeginDoc;
        Druk(Bmp1,rodz,x,y,wx,wy,ox,oy);
        Printer.NewPage;
        Druk(Bmp2,rodz,x,y,wx,wy,ox,oy);
     EndDoc;
   end;
  finally
  end;

W związku z tym mam kilka pytań:

 1. Dlaczego "DMPAPER_A6" jest ignorowane, gdy wybieram A6 we właściwościach drukowania to pobiera papier A6, jeśli pozostawię bez zmian, kopiarka pobiera A4. Uzyskałem właściwy rezultat ustawiając rozmiar 10x15cm.
 2. W jaki sposób uzyskać właściwy tryb drukowania drugiej strony? Obecnie, jak już pisałem, po wybraniu A5 tylna strona jest odwrócona o 180 stopni. Jest błąd w moim kodzie? Czy istnieje polecenia odwrócenia strony o 180 stopni?
  Procedura "Druk" drukuje wybrany obraz określoną ilość razy zależnie od rodz, x i y to marginesy, wx i wy wielkość obliczona do rozdzielczości drukarki, ox i oy odstępy pomiędzy kolejnymi obrazami.

Pozdrawiam.

0

a co robi to DevMode^.dmOrientation:=2;?

2

Polecenie DevMode^.dmOrientation:=2 powoduje wydruk w pozycji poziomej kartki.

Problem rozwiązany, okazał się banalnie prosty. Wcześniej nie sprawdzałem polecenia dmDuplex, gdyż błędnie założyłem że chodzi o włączenie bądź wyłączenie drukowania dwustronnego (tak jak we właściwościach drukarki). Poleceniem tym ustawiam również jak ma być odwrócona druga strona.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0