Rysowanie ikon z ich nazwami w DBGrid

0

Znalazłem wiele przykładów jak wyciągnąć ikonę z pliku, ale nigdzie nie mogę znaleźć przykładu jak wyświetlić w gridzie nazwę pliku razem z ikoną (w jednej komórce).
Wszędzie są przykłady rysowania obrazka w osobnym polu.
Pomożecie?

1

Rysujesz w tym polu obrazek, tak jak w tych przykładach po czym rysujesz tekst:
http://docs.embarcadero.com/p[...][email protected]@[email protected]

0

Ciągle się z tym męczę.
Najpierw wyciągam ikone, dodaję ją do ImageList:

 (ImageList_PlikiMale.AddIcon(MyIcon)

Ale później przy rysowaniu potrzebny jest obrazek TBitmap.

0

Ale później przy rysowaniu potrzebny jest obrazek TBitmap.

Zwykłe płótno klasy TCanvas posiada metodę Draw - jej możesz przekazać dowolną grafikę, w tym także ikonę.

0
 function DodajIkonePliku(plik : string) : integer;
    var
      MyIcon: TIcon;
      bmpImage: tBitmap;
      Filter: Word;
     begin
      Filter:=0;
      MyIcon:=TIcon.Create;
      MyIcon.Handle:=ExtractAssociatedIcon(hInstance, PChar(plik), Filter);
      bmpImage := tBitmap.Create;
      bmpImage.Height := MyIcon.Height;
      bmpImage.Width := MyIcon.Width;
      bmpImage.Canvas.Draw(0, 0, MyIcon);
      Result := ImageList_PlikiMale.Add(bmpImage,nil);
      bmpImage.Free;
      //Result := ImageList_PlikiMale.AddIcon(MyIcon);
      MyIcon.Free;
      //Result := Image1.Canvas.Draw(0, 0, MyIcon);
     end;

zrobiłem taką funkcję która zwraca index dodanej ikony
A później na zdarzeniu gridDrawColumnCell próbuję odczytać te obrazki:


var
 bmpImage: tBitmap;
 intX, intY: Integer;
begin
 inherited;
 {
 if Column.FieldName = 'nazwa' then
 begin
  if gridZalaczniki.DataSource.DataSet.FieldByName('ikona').IsNull then Exit;
  with gridZalaczniki.Canvas do
   begin
     fillRect(rect);
     bmpImage := tBitmap.Create;

      try
        lgPrzegladPism.ImageList_PlikiMale.GetBitmap(gridZalaczniki.DataSource.DataSet.FieldByName('ikona').Value,bmpImage);

        intX := ((rect.Right - rect.Left) div 2) - (bmpImage.Width div 2);

       intY := ((rect.Bottom - rect.Top) div 2) -  (bmpImage.Height div 2);
       draw(rect.Left + intX, rect.Top + intY, bmpImage);
      finally
       bmpimage.Free;
      end;
   end;
 end;

I tu mam zawsze Access (na linii GetBitmap)

0
lgPrzegladPism.ImageList_PlikiMale.Draw(gridZalaczniki.Canvas,rect.Left + intX, rect.Top + intY,Tu_Numer_Pod_Którym_Dodałeś);
0
_13th_Dragon napisał(a):
lgPrzegladPism.ImageList_PlikiMale.Draw(gridZalaczniki.Canvas,rect.Left + intX, rect.Top + intY,Tu_Numer_Pod_Którym_Dodałeś);

Nadal mam Accesa
Nie wiem czy dobrze zapisuję do ImageList.

0

Podejrzewam że robisz to w jakieś innej formatce, więc to lgPrzegladPism jest równe nil

0

@Pele2</span> - trochę mało kodu podałeś, więc ciężko stwierdzić dlaczego leci wyjątek; W każdym razie przede wszystkim sprawdź debuggerem w której linijce występuje błąd i sprawdź wartości zmiennych w oknie Watches.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0