DBf - nieobsługiwanie polskich znaków w ścieżce

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-23 15:05
0

Witam!
Napisałem książkę adresową, która działa dzięki DBf, DataSource, DBGrid. Pisałem ją w Lazarusie pod Linuxem, pod Mint.
Kompilacja pod Windowsem po skopiowaniu przeszła za pierwszym razem pomyślnie, jednak powstał nowy problem, który nie wiem jak rozwiązać. Przy próbie zapisania bazy do katalogu z projektem, który znajduje się w moich dokumentach, powstaje komunikat:

8f0e3cf87e.png

Wydaje mi się, że to jest problem z polskimi znakami w ścieżce, bo nazwa użytkownika to moje imie, a moje imie zawiera 'ł'. Gdy na Windowsie zapisuje bezpośrednio na partycji D:\ to zapisuje się bez problemu. Ze względu, że na Linuxie nie używam polskich znaków w ścieżce to nie zauważyłem tego problemu wcześniej.

Poniżej wklejam kod tworzenia bazy:

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  NowaBaza: TMenuItem;
  OtworzBaza: TOpenDialog;
  DataSource1: TDataSource;
  Baza: TDbf;
  DBGrid1: TDBGrid;
procedure TForm1.NowaBazaClick(Sender: TObject);
begin
 With ZapiszBaza do
  If Execute then
   CreateTable(FileName);
end;  
procedure TForm1.CreateTable(AFileName : String);
begin
 With Baza do
  begin
  Close;
  with FieldDefs do
   begin
   Clear;
   TableLevel:=7; //Żeby działa automatyczna inkrementacja ID
   Add('ID', ftAutoInc, 0);
   Add('Imie',ftString,30);
   Add('Nazwisko',ftString,40);
   Add('Telefon',ftString,20);
   Add('TelefonKom',ftString,20);
   Add('eMail',ftString,60);
   Add('Kraj',ftString,30);
   Add('Miasto',ftString,30);
   Add('Kod',ftString,10);
   Add('Ulica',ftString,30);
   Add('Blok',ftString,10);
   Add('Lokal',ftString,10);
   Add('Inne',ftString,200);
   end;
  TableName:=AFileName;
  CreateTable;
  Exclusive := true;
  Open;
  AddIndex('ID', 'ID', [ixPrimary, ixUnique]);
  end;
end; 

Co dziwne to znaki polskie w bazie zapisują się bez problemu, a tylko takie problemy znalazłem w google.
Ma ktoś jakieś pomysły?

edytowany 1x, ostatnio: Jojek01, 2015-01-23 15:06

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 15:37

Musisz zmienić kodowanie znaków w ścieżce:

procedure TForm1.NowaBazaClick(Sender: TObject);
begin
 With ZapiszBaza do
  If Execute then
   CreateTable(UTF8ToAnsi(FileName));
end;  

pozdrawiam
paweld

Pozostało 580 znaków

2015-01-23 15:58
0

Działa! Dziękuję!
To samo zastosowałem w OpenTable. Problem rozwiązany! :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0