Usuwanie kolumny i wiersza macierzy

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-15 12:58
0

Witam mam za zadanie usunąć i-ty i j-ty wiersz i kolumnę macierzy NxN. Kompletnie nie znam się na programowaniu ale szperając po internecie posklejałem jak do tej pory coś takiego:

program MACIERZGENEROWANIE;

var
 t : array of array of integer;
 t1 : array of array of integer;
 a, b, n, i, j : integer;
begin
 randomize;
 writeln('Podaj liczbę n');
 readln(n);
 SetLength(t, n, n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   t[i, j] := random(100);
   Write(t[i, j]: 3);
  end;
  writeln;
 end;
 begin
  for a:=1 to n-2 do
  for b:=1 to n-2 do
  t[i,j]:=t1[a+ord(a>=i),b+ord(b>=j)];
  write(t[i, j]: 3);
 end;
 writeln;
 end;
 readln;
end.

Za cholerę nie wiem co dalej a muszę zrobić to na zaliczenie na 18:30.... :/

zamiana znacznika <quote> na <code class="delphi"> - @furious programming

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2015-01-15 15:48
Czyli nie zrobiłeś nic, tylko przykleiłeś kod z innej strony, a teraz czekasz na gotowca? - ujemny 2015-01-15 13:09
@Maraspp93 - wstawiaj kod w znaczniki kolorujące składnię, a nie do cytowania; - furious programming 2015-01-15 15:48

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 13:23
0

Nie do końca nie zrobiłem nic. Uwierz, że jestem w tym zielony i przeszukałem tysiąc tematów, żeby w ogóle program generował macierz o rozmiarze n na n.

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 14:39
0

Przecież już podawałem ci rozwiązanie - ba to jeden wiersz!


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 14:42
0

Tak, ale naprawdę w ogóle się na tym nie znam pascalu. Studiuję matematykę nie informatykę. Nie wiem nawet jak tę linijkę wtrącić i gdzie :/

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 15:17
0

Naprawdę bardzo proszę o pomoc. Zostały mi 2 godziny na zrobienie tego zadania a robię je już drugi dzień....... Będę dozgonnie wdzięczny.

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 15:53
0

@Maraspp93 - usunięcie wiersza czy kolumny z macierzy to nic innego jak przesunięcie elementów po wierszu/kolumnie o jedno miejsce bliżej jej początku i zmniejszenie rozmiaru danego wymiaru także o jeden; Aby to wykonać, można pętelkami przepisać liczby, a na koniec wystarczy użyć SetLength z określonym nowym rozmiarem.


Pozostało 580 znaków

2015-01-15 16:06
0

Dzięki za próbę pomocy, ale widocznie jestem za głupi żeby to zrozumieć. Pójdę na zajęcia i poproszę o możliwość zaliczenia w innym terminie :/

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 17:15
1

Zobacz więc na poniższy przykład i spróbuj go zrozumieć - ewentualnie pytaj, jeśli czegoś nie rozumiesz:

program Dyn2DArray;

{
 LICENCJA

 Kompilacja kodu tego programu spowoduje automatyczne przelanie
 kwoty 50zł z Twojego konta bankowego na konto autora kodu;

 Skopiowanie kodu z posta oznacza wyrażenie zgody na powyższe
 warunki i odstąpienie od wszelkich roszczeń;
}

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TDyn2DIntArr = array of array of Integer;

 procedure SetArraySize(var AArray: TDyn2DIntArr; ASize: Integer);
 begin
  SetLength(AArray, ASize, ASize);
 end;

 procedure FillArray(var AArray: TDyn2DIntArr);
 var
  intCol, intRow: Integer;
 begin
  for intCol := Low(AArray) to High(AArray) do
   for intRow := Low(AArray[0]) to High(AArray[0]) do
    AArray[intCol, intRow] := Random(10);
 end;

 procedure ShowArray(AArray: TDyn2DIntArr);
 var
  intCol, intRow: Integer;
 begin
  WriteLn;

  for intCol := Low(AArray) to High(AArray) do
  begin
   for intRow := Low(AArray[0]) to High(AArray[0]) do
    Write(AArray[intCol, intRow]:2);

   WriteLn;
  end;

  WriteLn;
 end;

 procedure RemoveColumn(var AArray: TDyn2DIntArr; AIndex: Integer);
 var
  intCol, intRow: Integer;
 begin
  for intCol := Low(AArray) to High(AArray) do
   for intRow := AIndex + 1 to High(AArray[0]) do
    AArray[intCol, intRow - 1] := AArray[intCol, intRow];

  SetLength(AArray, Length(AArray), High(AArray[0]));
 end;

 procedure RemoveRow(var AArray: TDyn2DIntArr; AIndex: Integer);
 var
  intCol, intRow: Integer;
 begin
  for intRow := Low(AArray[0]) to High(AArray[0]) do
   for intCol := AIndex + 1 to High(AArray) do
    AArray[intCol - 1, intRow] := AArray[intCol, intRow];

  SetLength(AArray, High(AArray), Length(AArray[0]));
 end;

var
 arrNums: TDyn2DIntArr;
 intSize, intRemove: Integer;
begin
 Randomize();
 try
  Write('Type the size of array: ');
  ReadLn(intSize);
  SetArraySize(arrNums, intSize);
  FillArray(arrNums);
  ShowArray(arrNums);

  Write('Type the index of column to remove: ');
  ReadLn(intRemove);
  RemoveColumn(arrNums, intRemove);
  ShowArray(arrNums);

  Write('Type the index of row to remove: ');
  ReadLn(intRemove);
  RemoveRow(arrNums, intRemove);
  ShowArray(arrNums);
 finally
  Write('Press Enter to exit...');
  ReadLn;
 end;
end.

Przykładowe wyjście:

Type the size of array: 4

 7 9 9 9
 9 2 4 5
 7 1 8 1
 9 2 3 1

Type the index of column to remove: 2

 7 9 9
 9 2 5
 7 1 1
 9 2 1

Type the index of row to remove: 3

 7 9 9
 9 2 5
 7 1 1

Press Enter to exit...

Program nie posiada zabezpieczeń przed wyjściem poza zakres.


furious podchodzisz bardzo profesjonalnie z rozbudowanym aparatem programistycznym - krzychu82a 2015-01-15 21:44

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 21:34
0

przykro mi ze za pozno ale bylem poza domem

#include <iostream.h>

void main()

{

int tabela[20][20];

int zmienna;

int a,b,i,j;

for (i=0;i<3;i++)
for (j=0;j<3;j++)
{
cin >> zmienna;
tabela[i][j]=zmienna;
}

for (a=0;a<3;a++) 

{

tabela[a][a]=0; // usuwanie przekatnej

tabela[0][a]=0; // usuwanie wiersza

} 
to sa typowe zadania w szkole - krzychu82a 2015-01-15 21:35
mozesz sobie przerobic na pascala - krzychu82a 2015-01-15 21:37
na takie zadania powinien byc dzial edukacja programy szkola - krzychu82a 2015-01-15 21:38
To zadanie nie robi tego co powinno (tutaj co najwyżej zeruje a nie usuwa) i jest w innym języku niż ten, o którym pisał autor tematu. - szopenfx 2015-01-15 21:43
skoro to szkola to daje glowe ze moje algorytmy sa takie jak chodzi nauczycielowi oni ucza tego od 20 lat tego samego :) - krzychu82a 2015-01-15 21:49

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 22:09
0

Wg mnie chodziło o coś takiego:

var tb:array of array of integer;
var n,y,x,ry,rx:integer;
begin
 Randomize;
 Write('Podaj liczbe n: ');
 ReadLn(n);
 SetLength(tb,n,n);
 for y:=0 to n-1 do for x:=0 to n-1 do tb[y,x]:=Random(100);
 while n>0 do
 begin
  WriteLn('Aktualny rozmiar: ',n);
  for y:=0 to n-1 do
  begin
   for x:=0 to n-1 do Write(tb[y,x]:3);
   WriteLn;
  end;
  WriteLn;
  ry:=random(n);
  rx:=random(n);
  WriteLn('Usuwamy wiersz ',ry,' i kolumne ',rx);
  for y:=0 to n-2 do for x:=0 to n-2 do tb[y,x]:=tb[y+ord(y>=ry),x+ord(x>=rx)];
  Dec(n);
  SetLength(tb,n,n);
 end;
 //ReadLn;
end.

http://ideone.com/V8wtgy


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0