Przeszukiwanie pamięci procesu

0

Czy jest możliwe przeszukanie pamięci procesu w Delphi?
Mój program ma za zadanie odczytanie danych z procesu, który otworzy użytkownik. Z góry chcę podkreślić, że nie chodzi o szkodliwe oprogramowanie!

Użytkownik odpala mój program, a następnie odpala zewnętrzny program o nazwie okna załóżmy "Aplikacja1222". Wykrywam ten program i potrzebuje odczytać z tego procesu dane.
Problem w tym, że dane mają zmienne adresy w pamięci zależne od różnych czynników.
Czy jest możliwe przeszukanie pamięci tego procesu?

Potrzebuje znaleźć taki wiersz w pamięci i go odczytać, cały:

stala_nazwa1=zmienna_wartosc1&stala_nazwa2=zmienna_wartosc2

Wiem, że będą potrzebne wyrażenia regularne do tych zmiennych wartości, ale jak zabrać się za wyszukanie takiego wiersza w procesie?
Prosiłbym o jakieś wskazówki, opis działania, kod napiszę sam, tylko nie wiem jak zacząć.

dodanie znacznika <code class="none"> - @furious programming

1

Polecam skorzystać z poniższych rozwiązań. Mniejsza o może przekombinowane i nie do konca poprawne nazewnictwo typów czy parametrów. Ważne, że działa. A Pid procesu na podstawie uchwytu okna uzyskasz funkcją GetWindowThreadProcessId. Będzie ona w zmiennej typu najlepiej DWORD podanej jako drugi parametr. Więcej informacji o użytych elementach kodu w ich opisach na MSDNie. Jakby coś nie było po Twojej myśli, to śmiało możesz sobie ten kod dostosować do własnych potrzeb i po swojemu popoprawiać lub rozszerzyć czy zmienić.

//...
uses
 Windows;

type
 TOnFindProc = procedure(FindedAddress : Cardinal);

function FindBytesInMemory(APid : DWORD; RangeFrom, RangeTo : Cardinal;
 ArrayOfBytes : array of Byte; OnFindProc : TOnFindProc;
 StopAfterFirstFinding : boolean) : Cardinal;
const
 BufferSize = 65535;
var
 Found : boolean;
 SizeOfArr : Byte;
 HProcess : THandle;
 X, Y, Addr : Cardinal;
 BytesRead, BytesToRead : DWORD;
 Buffer : array[0..BufferSize - 1] of Byte;
begin
 Result := 0;
 Found := False;
 SizeOfArr := Length(ArrayOfBytes);
 HProcess := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, APid);
 if (HProcess > 0) and (RangeFrom < RangeTo) then
 begin
  Addr := RangeFrom;
  while Addr < RangeTo do
  begin
   BytesToRead := BufferSize;
   if (RangeTo - Addr) < BytesToRead then
   begin
    BytesToRead := RangeTo - Addr;
   end;
   ReadProcessMemory(HProcess, Pointer(Addr), @Buffer[0], BytesToRead, BytesRead);
   if BytesRead > 0 then
   begin
    for X := 0 to BytesRead - 1 do
    begin
     Found := True;
     for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
     begin
      if Buffer[X + Y] <> ArrayOfBytes[Y] then
      begin
       Found := False;
       Break;
      end;
     end;
     if Found then
     begin
      Result := Addr + X + Y - SizeOfArr;
      if @OnFindProc <> nil then
      begin
       OnFindProc(Result);
      end;
      Break;
     end;
    end;
   end;
   Addr := Addr + BytesToRead;
   if (Found) and (StopAfterFirstFinding) then
   begin
    Break;
   end;
  end;
  CloseHandle(HProcess);
 end;
end;

procedure FindStringInMemory(APID : word; RangeFrom, RangeTo : Cardinal;
 StringToFind : string; IgnoreCase : boolean; OnFindProc : TOnFindProc);
const
 BufferSize = 65535;
var
 Found : boolean;
 S1, S2 : string;
 SizeOfArr : word;
 X, Y, Addr : Cardinal;
 ArrayOfBytes : array of Byte;
 HProcess, BytesRead, BytesToRead : DWORD;
 Buffer : array[0..BufferSize - 1] of Byte;
begin
 if StringToFind <> '' then
 begin
  SetLength(ArrayOfBytes, Length(StringToFind));
  for X := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
  begin
   ArrayOfBytes[X] := Ord(StringToFind[X + 1]);
  end;
  SizeOfArr := Length(ArrayOfBytes);
  HProcess := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, APID);
  if (HProcess > 0) and (RangeFrom < RangeTo) then
  begin
   Addr := RangeFrom;
   while Addr < RangeTo do
   begin
    BytesToRead := BufferSize;
    if (RangeTo - Addr) < BytesToRead then
    begin
     BytesToRead := RangeTo - Addr;
    end;
    ReadProcessMemory(HProcess, Pointer(Addr), @Buffer[0], BytesToRead, BytesRead);
    if BytesRead > 0 then
    begin
     for X := 0 to BytesRead - 1 do
     begin
      Found := True;
      for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
      begin
       if IgnoreCase then
       begin
        S1 := AnsiLowerCase(Chr(Buffer[X + Y]));
        S2 := AnsiLowerCase(Chr(ArrayOfBytes[Y]));
        if S1 <> S2 then
        begin
         Found := False;
         Break;
        end;
       end
       else
       begin
        if Buffer[X + Y] <> ArrayOfBytes[Y] then
        begin
         Found := False;
         Break;
        end;
       end;
      end;
      if Found then
      begin
       if @OnFindProc <> nil then
       begin
        OnFindProc(Addr + X + Y - SizeOfArr);
       end;
      end;
     end;
    end;
    Addr := Addr + BytesToRead;
   end;
  end;
  CloseHandle(HProcess);
 end;
end;

//...
0

Ogromne dzięki!

0
olesio napisał(a)

Chętnie zobaczę szybszą wersję. Sam kiedyś coś tam próbowałem przerobić. Ale po zbyt dużej ilości zmian kod nie działał jak chciałem, więc odpuściłem by nie skopać całości.

Przede wszystkim zwróć uwagę, że w funkcji FindStringInMemory ta pętla:

for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
begin
 if IgnoreCase then
 begin
  S1 := AnsiLowerCase(Chr(Buffer[X + Y]));
  S2 := AnsiLowerCase(Chr(ArrayOfBytes[Y]));
  if S1 <> S2 then
  begin
   Found := False;
   Break;
  end;
 end
 else
 begin
  if Buffer[X + Y] <> ArrayOfBytes[Y] then
  begin
   Found := False;
   Break;
  end;
 end;
end;

sprawdza IgnoreCase w każdej iteracji; A że warunek sprawdzany jest dla każdej pary znaków, to pętla jest baaardzo wolna; Lepszym rozwiązaniem będzie albo sprawdzenie IgnoreCase raz i zapisanie dwóch osobnych pętli:

if IgnoreCase then
 for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
 begin
  Found := AnsiLowerCase(Chr(Buffer[X + Y])) = AnsiLowerCase(Chr(ArrayOfBytes[Y]));
  if not Found then Break;
 end
else
 for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
 begin
  Found := Buffer[X + Y] = ArrayOfBytes[Y];
  if not Found then Break;
 end;

albo wydzielenie tych pętli do osobnych funkcji, oraz użycie dodatkowej zmiennej z adresem na właściwą funkcję szukającą; Wtedy warunek będzie spełniany jedynie raz w skali całej FindStringInMemory (na początku, aby pobrać pointer na właściwą funkcję), a nie w skali pętli While (powyższy kod sprawdza warunek raz na jedną iterację pętli While, co jest i tak redundantne);

Dodatkowo, jeśli chodzi o tę drugą pętlę w sugerowanym kodzie, czyli:

else
 for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
 begin
  Found := Buffer[X + Y] = ArrayOfBytes[Y];
  if not Found then Break;
 end;

można ją zamienić na super-szybką CompareMem, co przełoży się na większą efektywność w przypadku, gdy argument IgnoreCase posiada stan False:

if IgnoreCase then
 for Y := Low(ArrayOfBytes) to High(ArrayOfBytes) do
 begin
  Found := AnsiLowerCase(Chr(Buffer[X + Y])) = AnsiLowerCase(Chr(ArrayOfBytes[Y]));
  if not Found then Break;
 end
else
 Found := CompareMem(@Buffer[X], @ArrayOfBytes[0], Length(ArrayOfBytes));

Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem - poprawiałem w notatniku;

Zapewne da się jeszcze bardziej skrócić i przyspieszyć te dwie funkcje, jednak to nie dziś - już myślenie mam słabe; W każdym razie jeśli zależy Ci na przyspieszeniu tego kodu, to chętnie pobawię się w wolnym czasie i coś pokombinuję.

0

kiedys probowalem znalezc tekst w pamieci innego procesu, ale zajmowalo to bardzo duzo czasu. Uzycie virtualquery znacznie skraca ten proces (ponizej 1 sekundy). Wkleje troche kodu, moze cos pomoze (kod szuka tekstu "netwars.pl" w pamieci gry a nastepnie zamienia to na jakies koreanskie krzaczki - $B3 $AA itd):

procedure TForm1.Button21Click(Sender: TObject);
var
 APtr: Pointer;
 Buffer: TMemoryBasicInformation;
 MemoryStream: TMemoryStream;
 hProcess: THandle;
 BytesRead: size_t;
 pozycja, adresDoZapisania: integer;
 strS: TStringStream;
 znaki: array [0 .. 10] of Byte;
 suma2: integer;
 multi: boolean;
begin
 if (processExists('starcraft.exe')) then
 begin
  pozycja := 0;
  suma2 := CzytajPamiecStarcrafta($0068ED20) + CzytajPamiecStarcrafta($0068ED21);
  if (suma2 <> 0) then
  begin
   button21.Enabled := False;
   znaki[0] := $B3;
   znaki[1] := $AA;
   znaki[2] := $B4;
   znaki[3] := $C2;
   znaki[4] := $20;
   znaki[5] := $C7;
   znaki[6] := $D1;
   znaki[7] := $B1;
   znaki[8] := $B9;
   znaki[9] := $C0;
   znaki[10] := $CE;
   APtr := nil;
   hProcess := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, IDProcesuOdNazwyProgramu('starcraft.exe'));
   MemoryStream := TMemoryStream.Create;
   strS := TStringStream.Create;
   while VirtualQueryEx(hProcess, APtr, Buffer, SizeOf(TMemoryBasicInformation)) = SizeOf(TMemoryBasicInformation) do
   begin
    if (Buffer.State = MEM_COMMIT) and (Buffer.Protect and PAGE_GUARD = 0) then
    begin
     Application.ProcessMessages;
     MemoryStream.Size := Buffer.RegionSize;
     ReadProcessMemory(hProcess, Buffer.BaseAddress, MemoryStream.Memory, MemoryStream.Size, BytesRead);
     strS.LoadFromStream(MemoryStream);
     pozycja := Pos('netwars.pl', strS.dataString);
     if pozycja > 0 then adresDoZapisania := pozycja + integer(Buffer.BaseAddress) - 1;
    end;
    if pozycja > 0 then break;
    DWord(APtr) := DWord(APtr) + Buffer.RegionSize;
   end;
   strS.Free;
   MemoryStream.Free;
   if pozycja > 0 then
   begin
    if (GetACP <> 949) and (GetACP <> 932) and (GetACP <> 936) then

      WriteProcessMemory(hProcess, Pointer(adresDoZapisania), @znaki, SizeOf(znaki), BytesRead)
    else if CzytajPamiecStarcrafta(adresDoZapisania + 7) = $6E then

      WriteProcessMemory(hProcess, Pointer(adresDoZapisania + 7), @znaki, SizeOf(znaki) * SizeOf(Char), BytesRead)
    else if CzytajPamiecStarcrafta(adresDoZapisania + 3) = $6E then

      WriteProcessMemory(hProcess, Pointer(adresDoZapisania + 3), @znaki, SizeOf(znaki) * SizeOf(Char), BytesRead);
    pAktywacja := True;
    Synchro;
    UnRegisterHotkey(Form1.Handle, 4);
   end;
   button21.Enabled := True;
   closehandle(hProcess);
  end
  else;
 end
 else;
end;
0
znaki[0] := $B3;
znaki[1] := $AA;
znaki[2] := $B4;
znaki[3] := $C2;
znaki[4] := $20;
znaki[5] := $C7;
znaki[6] := $D1;
znaki[7] := $B1;
znaki[8] := $B9;
znaki[9] := $C0;
znaki[10] := $CE;

RLY? Bo chyba nie stwierdzisz, że trudno jest zadeklarować te znaki w poniższy sposób:

const
 BYTES_TO_WRITE: array [0 .. 10] of Byte = ($B3, $AA, $B4, $C2, $20, $C7, $D1, $B1, $B9, $C0, $CE);

albo po prostu jako łańcuch znaków:

const
 CHARS_TO_WRITE = String(#$B3#$AA#$B4#$C2#$20#$C7#$D1#$B1#$B9#$C0#$CE);

Nie trudno, więc trzeba sobie takie rzeczy jak deklaracja czy inicjalizacja przećwiczyć i zapamiętać, żeby więcej nie popełniać takiego spaghetti; Poza tym jak widzisz podałem deklaracje stałej, dlatego że swoją zmienną znaki używasz jedynie do zapisu, nie modyfikując jej zawartości;

Poza tym dziwne jest to, że połowa zmiennych ma identyfikatory polskie, a druga połowa angielskie; Zdecyduj się i pisz cały kod w jednym języku, najlepiej angielskim; I wywal te puste Else, bo do niczego nie służą i tylko zaciemniają kod;

Uzycie virtualquery znacznie skraca ten proces (ponizej 1 sekundy).

No dobrze, ale na jakim sprzęcie/systemie? Założę się, że na mojej maszynie trwać to będzie 10 sekund, bo swój test przeprowadziłeś pewnie na dużo lepszym komputerze; Ale dobrze, że przynajmniej pomyślałeś o odmrażaniu głównego wątku przez Application.ProcessMessages.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0