Kilka wątków zmieniających Caption Labeli.

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-03 14:19
0

Witam,
Od kilku dni próbuję napisać aplikację w delphi 7, która zmieniłaby captiony 3 labeli ale w 3 osobnych wątkach (label1.caption zmienia się w pierwszym wątku, label2.caption zmienia się w drugim i label3.caption zmienia się w 3 wątku). Ale chciałbym by wszystkie captiony zmieniły się w dokładnie tym samym momencie.
Na 4programmers znalazłem taki, kod, losuje on jakąś maksymalna wartość progressbaru i przypisuje do każdego wartość licznika "i" w pętli aż do wylosowanej maksymalnej wartosci. Pierwszy problem jaki zauważyłem, to to że nie dzieje się to synchronicznie, zawsze jest jakaś przerwa między "przeskakiwaniem tych kresek". A drugi problem jest taki, że gdy na formę wrzucę jakiś label i chcę zmienić jego caption w procedurze Execute to wywala mi:

[Pascal Error] Unit1.pas(1): Unable to invoke Code Completion due to errors in source code
Ciekawa też rzecz jest taka, że jak z menu wybiorę stworzenie nowego wątku to tworzy mi jakby drugi plik z kodem "Unit2", a cała forma jest na Unit1 i co bym nie wrzucił (button, edit, label, memo) to stworzony wątek już go nie rozpozna :P

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ComCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  btnGo: TButton;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  ProgressBar2: TProgressBar;
  ProgressBar3: TProgressBar;
  procedure btnGoClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 TGoThread = class(TThread)
 private
  FV : Integer; // wylosowana liczba
  FCounter : Integer; // numer wątku
  pozycja : Integer;
  procedure SetProprties;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create(Counter : Integer);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btnGoClick(Sender: TObject);
begin
{ utworzenie trzech wątków }
 TGoThread.Create(1);
 TGoThread.Create(2);
 TGoThread.Create(3);
end;

constructor TGoThread.Create(Counter: Integer);
begin
 inherited Create(False); // wywołanie wątku
 FCounter := Counter; // przypisanie wartości do zmiennej
end;

procedure TGoThread.Execute;
var
 i : Integer;
begin
 FreeOnTerminate := True; // zwolnij po zakończeniu wątku

 Randomize;
 FV := Random(1000);
 { odnalezienie komponentu na formularzu }
 TProgressBar(Form1.FindComponent('ProgressBar' + InttoStr(FCounter))).Max := FV;

 for i := 0 to FV do
 begin
  Sleep(10);
  pozycja := i;
  Synchronize(SetProprties);
 end;
end;

procedure TGoThread.SetProprties;
begin
  TProgressBar(Form1.FindComponent('ProgressBar' + IntToStr(FCounter))).Position := pozycja;
end;

end.
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2015-01-04 15:34

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 14:53
0

Więc niech wątki zmieniają jakieś trzy niezależne zmienne (np właściwość Hint). Uwaga, synchronizacja nadal obowiązuje.
Natomiast jakiś timer przypisuje z Hint do Caption.


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.
ja wiem, ze głupi pomysł jeśli działa to nie jest głupi ale bez przesady... - abrakadaber 2015-01-03 16:03

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 15:05
0

pod D2010 podany kod działa bez problemu
co do wątku w oddzielnym unice , to pewnie brakuje w nim

uses unit1; 

i jeszcze jedno , każdy wątek po utworzeniu żyje swoim życiem , nie ma żadnej gwarancji że aktualizacje captionów i progressbarów będą się wykonywały synchronicznie
jest raczej pewne że kolejność aktualizacji będzie zupełnie przypadkowa
jeśli chcesz wszystkie obiekty aktualizować synchronicznie , to najprościej zrobić to w jednym wątku
oczywiście można by zbudować mechanizm synchronizacji trzech wątków tak aby aktualizacje odbywały się synchronicznie

edytowany 3x, ostatnio: grzegorz_so, 2015-01-03 15:39
Założę się, że pytacz przyleci i powie "nie działa wyskakuje błąd" :D - babubabu 2015-01-03 15:36
"oczywiście można by zbudować mechanizm synchronizacji trzech wątków tak aby aktualizacje odbywały się SYNCHRONICZNIE"<br /> więc po zwróceniu uwagi przez @abrakadaber'a doprecyzuję:<br /> "oczywiście można by zbudować mechanizm synchronizacji trzech wątków tak aby aktualizacje odbywały się w ZADANEJ KOLEJNOŚCI" - grzegorz_so 2015-01-03 16:32
raczej chodziło mi o to uses... - babubabu 2015-01-03 17:22

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 16:06
1

Ogólnie - tak się nie da. Nie da się ponieważ zmiany w UI mogą być robione TYLKO z poziomu wątku głównego. Koniec, kropka. Ten fakt determinuje stwierdzenie, że jednocześnie się nie da.


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 16:21
0

masz rację, niezbyt precyzyjnie się wyraziłem.
mówiąc o zbudowaniu własnego mechanizmu synchronizacji myślałem o stworzeniu czegoś takiego aby aktualizacje obiektów w trzech oddzielnych wątkach wykonywały się zawsze w ustalonej kolejności: label1,label2,label3,label1,label2 ......
a równoczesna ich aktualizacja , tak jak piszesz , nie jest możliwa
zresztą sama metoda Synchronize wykonuje się w kontekście wątku głównego

edytowany 2x, ostatnio: grzegorz_so, 2015-01-03 16:26

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 16:42
0
grzegorz_so napisał(a):

zresztą sama metoda Synchronize wykonuje się w kontekście wątku głównego

tak, tylko że jak wywołasz z trzech wątków synchronize nawet jednocześnie (bo może się tak zdarzyć) to i tak wątek główny jest jeden i on te wywołania "wewnętrznie" będzie kolejkował i tego się nie przeskoczy


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 16:44
0

ależ dokładnie tak będzie , zupełna zgoda
myślałem o stworzeniu mechanizmu kolejkującego "synchronize" z poszczególnych wątków, tak aby były wywoływane w zadanej kolejności
oczywiście mechanizm należało by zaimplementowac w samym wątku, tak aby wątek czekał na swoją kolej z wywołaniem swojego "synchronize"

edytowany 3x, ostatnio: grzegorz_so, 2015-01-03 16:49

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 16:58
0

tylko czy to ma sens bo może się zdarzyć (i pewnie nie będzie to wyjątek), że wątek 1 "obróci się" dwa razy a wątek 2 i 3 tylko raz. Potem 1 wcale a 2 np. trzy razy. I już całe kolejkowanie (zbieranie zawsze wyników z trzech wątków) nie ma sensu. Dlatego ktoś wymyślił wątki aby kawałki kodu mogły się wykonywać niezależnie od siebie


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 17:05
0

skutek będzie taki że najwolniejszy w danym cyklu wątek będzie wstrzymywał pozostałe .
a czy ma sens ??? pytający postawił taki problem więc stąd dyskusja .
Chociaż pewnie dało by się znaleźć sytuacje w których taki mechanizm synchronizacji cykli wątków mógł by mieć sens.

edytowany 1x, ostatnio: grzegorz_so, 2015-01-03 18:21

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 18:29
0

Trochę ściema była z tymi captionami, ogólnie miał to być program oparty na komponencie THGG (który o dziwo jeszcze działa), wysyłający z x numerów x wiadomości w tym samym czasie (tak tak, wiem że pomyślicie, że to spam, ale chodziło mi raczej o reklamę). W C napisałem aplikację konsolową pod Debianem, opartą na bibliotece libgadu, ale chciałem żeby to jakoś wyglądało i wziąłem się za delphi 7 :P

Tu jest wszystko na jedno kopyto w głównym wątku, program po kliknięciu logowania albo wysłania ścina na czas wykonywania np. pętli. Chodziło mi o wysyłanie tych wiadomości z innego/ych wątku/ów.

unit ggy;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, HGG,
 ExtCtrls, StdCtrls;

type
 Tsend = class(TForm)
  vnumber_label: TLabel;
  vnumber: TEdit;
  vmsg_label: TLabel;
  vmsg: TEdit;
  login: TButton;
  logout: TButton;
  timer: TTimer;
  HGG1: THGG;
  exit: TButton;
  start: TButton;
  HGG2: THGG;
  HGG3: THGG;
  HGG4: THGG;
  HGG5: THGG;
  HGG6: THGG;
  HGG7: THGG;
  HGG8: THGG;
  HGG9: THGG;
  HGG10: THGG;
  HGG11: THGG;
  HGG12: THGG;
  HGG13: THGG;
  HGG14: THGG;
  HGG15: THGG;
  HGG16: THGG;
  HGG17: THGG;
  HGG18: THGG;
  HGG19: THGG;
  HGG20: THGG;
  HGG21: THGG;
  HGG22: THGG;
  HGG23: THGG;
  HGG24: THGG;
  HGG25: THGG;
  HGG26: THGG;
  HGG27: THGG;
  HGG28: THGG;
  Button1: TButton;
  pass: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  Label9: TLabel;
  Label10: TLabel;
  Label11: TLabel;
  Label12: TLabel;
  Label13: TLabel;
  Label14: TLabel;
  Label15: TLabel;
  Label16: TLabel;
  Label17: TLabel;
  Label18: TLabel;
  Label19: TLabel;
  Label20: TLabel;
  Label21: TLabel;
  HGG29: THGG;
  HGG30: THGG;
  HGG31: THGG;
  HGG32: THGG;
  HGG33: THGG;
  HGG34: THGG;
  HGG35: THGG;
  HGG36: THGG;
  HGG37: THGG;
  HGG38: THGG;
  HGG39: THGG;
  HGG40: THGG;
  HGG41: THGG;
  HGG42: THGG;
  HGG43: THGG;
  HGG44: THGG;
  HGG45: THGG;
  HGG46: THGG;
  HGG47: THGG;
  HGG48: THGG;
  HGG49: THGG;
  HGG50: THGG;
  HGG51: THGG;
  HGG52: THGG;
  HGG53: THGG;
  HGG54: THGG;
  HGG55: THGG;
  HGG56: THGG;
  HGG57: THGG;
  HGG58: THGG;
  HGG59: THGG;
  HGG60: THGG;
  HGG61: THGG;
  HGG62: THGG;
  HGG63: THGG;
  HGG64: THGG;
  HGG65: THGG;
  HGG66: THGG;
  HGG67: THGG;
  HGG68: THGG;
  HGG69: THGG;
  HGG70: THGG;
  HGG71: THGG;
  HGG72: THGG;
  HGG73: THGG;
  HGG74: THGG;
  HGG75: THGG;
  HGG76: THGG;
  HGG77: THGG;
  HGG78: THGG;
  HGG79: THGG;
  HGG80: THGG;
  HGG81: THGG;
  HGG82: THGG;
  HGG83: THGG;
  HGG84: THGG;
  HGG85: THGG;
  HGG86: THGG;
  HGG87: THGG;
  HGG88: THGG;
  HGG89: THGG;
  HGG90: THGG;
  HGG91: THGG;
  HGG92: THGG;
  HGG93: THGG;
  HGG94: THGG;
  HGG95: THGG;
  HGG96: THGG;
  HGG97: THGG;
  HGG98: THGG;
  HGG99: THGG;
  HGG100: THGG;
  procedure exitClick(Sender: TObject);
  procedure loginClick(Sender: TObject);
  procedure logoutClick(Sender: TObject);
  procedure startClick(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

const
 txtPlik = 'dane.txt';

var
 send: Tsend;
 Tablica: array[1..100] of Integer;
 txtDane :String;
 TF   :Text;
 a    :Integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure Tsend.exitClick(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure Tsend.loginClick(Sender: TObject);
var
  I: Integer;
begin
For I:=1 To a-1 do
begin
THGG(FindComponent('hgg'+IntToStr(I))).Number:=Tablica[I];
THGG(FindComponent('hgg'+IntToStr(I))).Password:=pass.Text;
THGG(FindComponent('hgg'+IntToStr(I))).Status:=1;
THGG(FindComponent('hgg'+IntToStr(I))).Connect(500);
end;

end;
procedure Tsend.logoutClick(Sender: TObject);
var
  I: Integer;
begin
For I:=1 To a-1 do
begin
THGG(FindComponent('hggg'+lntToStr(I))).Status:=0;
end;

end;
procedure Tsend.startClick(Sender: TObject);
var
  I: Integer;
begin

For I:=1 To a-1 do
THGG(FindComponent('hgg'+lntToStr(I))).123,vmsg.text,);

end;

procedure Tsend.Button1Cl1ck(Sender: TObject);
begin
a:=1;
AssignFile(TF, txtPlik);
If Not FileExists(txtPlik) Then
begin
 ReWrite(TF);
 ShowMessage('Utworzono plik dane.txt, uzupelnij go lista numerow i ponownie wczytaj.');
 end;
Reset(TF);
while not EOF(TF) do
begin
txtDane:='';
ReadLn(TF, txtDane);
Tablica[a]:=StrToInt(txtDane);
a:=a+1;
end;
CloseFile(TF);

end;

procedure Tsend.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.

Wprowadziłem kilka błędów celowo :P

edytowany 3x, ostatnio: Authh, 2015-01-03 18:34
ROTFL i poważnie na tej formie jest nadźgane 100 komponentów ręcznie? Jak chcesz rozsyłać niechciane treści reklamowe to oczywiście jesteś usprawiedliwiony - bo to wcale nie wpisuje się w definicję SPAMu -,-' - szopenfx 2015-01-03 18:52
łaaaaaaał, ale tego dużo :D - furious programming 2015-01-04 15:36

Pozostało 580 znaków

2015-01-03 18:46
0

Całkiem źle się za to zabrałeś...
Komponent THGG "wkładasz" w wątek. Wątek ma generalnie dwa zadania - 1 - zalogować się do GG i 2 - wysłać wiadomość na przekazaną listę numerów GG. Teraz każdy wątek ma swoich "klientów" do obsłużenia i nie blokuje wątku głównego. A dlaczego nie wysyłać jeden wątek jedna wiadomość? bo po pierwsze wątki "kosztują" zasoby a i liczba gniazd dostępnych w systemie jest ograniczona. O ile odpalenie 50 czy 100 to nie zbrodnia to już np. 10000 to morderstwo. A po drugie przy dużej ilości wątków może być wolniej zamiast szybciej.


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0