Jak załadować PopupMenu za zasobów?
Próbowałem użyć funkcji LoadMenu ale funkcja zawsze zwraca 0 pomimo ze zasób istnieje i podaje
prawidłową nazwę.
np:

var
Hand : THandle;
Menu : HMenu
begin
Hand := FindResource(hInstance, 'menu', RT_MENU);
if Hand &lt&gt 0 then
Menu := LoadMenu(hInstance,'menu');
SetMenu(Panel1.Handle,Menu);