Katalog filmów na strukturach dynamicznych

0

Witam. Mam do napisania program, który pobiera z pliku dane o filmach, które są rozpisane w linijkach w taki sposób: Rezyser; Tytul; etykieta1, etykieta2,...,etykietan. Program ma tworzyć plik wyjściowy zawierający wszystkie filmy posortowane wg etykiet. Właściwie już skończyłem i wszystko działa jednak wydaje mi się, że nie zrobiłem tego do końca tak jak miało być. Z programowania jestem raczej słaby bo dopiero zaczynam. Bardzo proszę zerknąć na ten kod i napisać co i jak można zrobić lepiej.


program filmyv;

type
  PFilm=^Film ;
  Film=record
  autortytul:string;
  etykieta:string;
  nastepny:Pfilm;
  end;

  Pelement = ^Element;
  Element = record
  et: string;
  nastepny: Pelement;
end;

var
  plik1, plik2: text;
  wpis,wpis2,filmy:string;
  srednik1,srednik2,i,j,przecinek:integer;
  ks,tmp: PFilm;
  lista: Pelement;

//----------------PROCEDURA DODAWANIA ETYKIETY DO LISTY -------------------//

procedure dodajetykiete(glowa: Pelement; nowa_et: string);
var
 tmp: Pelement;
begin
   New(tmp);
   tmp^.et := nowa_et;
   if glowa = nil then
    begin
     lista := tmp;
     tmp^.nastepny := nil;
    end
   else
    begin
     tmp^.nastepny := glowa^.nastepny;
     glowa^.nastepny:= tmp;
    end;
end;

//-------procedura dodawania filmow do listy------------//

procedure dodajfilm(var glowa: Pfilm; new_film: string; new_et:string);
begin
   New(tmp);
   tmp^.autortytul := new_film;
   tmp^.etykieta:=new_et;
   if glowa = nil then
    begin
     ks := tmp;
     tmp^.nastepny := nil;
    end
   else
    begin
     tmp^.nastepny := glowa^.nastepny;
     glowa^.nastepny := tmp;
    end;
end;

//-----------PROCEDURA SPRAWDZAJĄCA CZY DANA ETYKIETA JUZ ISTNIEJE----//

function istnieje(lista: Pelement; szukana: string):boolean;
     var
     tmp: Pelement;
begin
   tmp := lista;
   istnieje := false;
   while tmp <> nil do
   begin
     if tmp^.et= szukana then
       istnieje := true;
       tmp := tmp^.nastepny;
   end;
end;

procedure otworzpliki;
begin
   Assign(plik1, 'dane.txt');
   Reset(plik1);
   Assign(plik2, 'dane2.txt');
   Rewrite(plik2);
end;

procedure dodaniedolisty;
begin
   i:=0;
   j:=0;
   while not eof(plik1) do
      begin
        inc(i);
        Readln(plik1, wpis);
        srednik1 := Pos(';', wpis);
        Delete(wpis, srednik1, 1);
        srednik2 := Pos(';', wpis);  //szukanie drugiego srednika
        Delete(wpis, Pos(';', wpis), 1);
        insert(';',wpis,srednik1);  //wstawianie spowrotem pierwszego srednika
        filmy:=Copy(wpis,0,srednik2);  //zapis filmow do tablicy
        delete(wpis,1,srednik2+1);   //usuwanie z pliku danych zapisanych już w tablicy
        wpis2:=wpis;
        przecinek:=pos(',',wpis);

        while przecinek>0 do
        begin
           dodajfilm(ks,filmy,copy(wpis,1,przecinek-1));
           if not istnieje(lista,copy(wpis,1,przecinek-1)) then
           dodajetykiete(lista,copy(wpis,1,przecinek-1));
           delete(wpis, 1,przecinek+1);
           inc(j);
           przecinek:=pos(',',wpis);
        end;
   dodajfilm(ks,filmy,copy(wpis,1,20));
   if not istnieje(lista,copy(wpis,1,20)) then
   dodajetykiete(lista,copy(wpis,1,20));

 end;
 end;

procedure wypisanie;
begin
   writeln(plik2,'POSORTOWANY WG ETYKIET SPIS FILMOW');
   writeln(plik2,'');
   while lista<>nil do
    begin
      writeln(plik2,upcase(lista^.et),':');
      writeln(plik2,'==============================================');
      while ks<>nil do
       begin
         if ks^.etykieta=lista^.et then
          writeln(plik2,'* ',ks^.autortytul);
          ks:=ks^.nastepny;
       end;
        ks:=tmp;
      lista:=lista^.nastepny;
      writeln(plik2,'');
    end;
end;

//------------PROGRAM WŁAŚCIWY---------------------------//

begin
   lista := nil;
   ks:=nil;
 otworzpliki;
 dodaniedolisty;
 wypisanie;
 Close(plik1);
 Close(plik2);
 writeln('OPERACJA WYKONANA POPRAWNIE');
 readln;
end.

Opiszę jeszcze w skrócie co robi program. Najpierw procedura 'dodaniedolisty' kopiuje wyrazy między znakami interpunkcyjnymi z pliku i zapisuje do listy jednokierunkowej pary film-etykieta (filmy mogą się powtarzać, ponieważ niektóre mają wiele etykiet), dodatkowo każda etykieta jest zapisywana do drugiej listy jednokierunkowej(tym razem bez żadnych powtórzeń). Później procedura 'wypisanie' wypisuje etykiety z listy samych etykiet, a pod każdą z nich filmy z tej pierwszej listy jednokierunkowej, przy których wartość etykiety jest równa z wyżej wypisaną.

1
function istnieje(lista: Pelement; szukana: string):boolean;
     var
     tmp: Pelement;
begin
   tmp := lista;
   istnieje := false;
   while tmp <> nil do
   begin
     if tmp^.et= szukana then
       istnieje := true;
       tmp := tmp^.nastepny;
   end;
end;

Pętla, za pomocą której realizujesz wyszukiwanie nie zostaje przerwana po odnalezieniu etykiety, przez co zawsze skanujesz całą listę, nawet jeśli dana etykieta zostanie znaleziona w pierwszym węźle listy; Pętlę musisz przerwać zaraz po znalezieniu etykiety:

function Istnieje(Lista: PElement; Szukana: String): Boolean;
begin
 Result := True;

 while Lista <> nil do
  if Lista^.Et = Szukana then
   Exit
  else
   Lista := Lista^.Nastepny;

 Result := False;
end;

Poza tym nie musisz wykorzystywać zmiennej Tmp, bo wskaźnik w argumencie przekazujesz przez wartość, czyli de facto jego kopię, dzięki czemu zmiana wskaźnika w funkcji nie będzie widoczna poza nią;


Lista zmiennych globalnych na samej górze kodu jest ohydna - wszystkie te zmienne powinny być zaraz przed głównym blokiem programu i przekazywane w argumentach procedur/funkcji; Poza tym skoro już masz procedurę OtworzPliki to dobrze by było także mieć ZamknijPliki, w której te pliki zamkniesz; No i samo otwarcie i zamykanie plików powinno być zrealizowane w bloku Try Finally, aby zabezpieczyć się przed wyciekami pamięci; Równie dobrze możesz do tego celu skorzystać z własnej obsługi błędów wejścia/wyjścia, wyłączając ich automatyczną obsługę dyrektywą {$I-}; Do obsługi błędów IO możesz wykorzystać funkcję IOResult;

I stosuj styl wielbłądzi oraz formatuj kod, bo w obecnej postaci jego czytelność jest słaba - postaraj się bardziej; Poza tym mieszasz polskie identyfikatory z angielskimi, więc zastosuj tylko angielskie;

A tak przy okazji - z jakich materiałów korzystałeś do nauki o listach jednokierunkowych? Skądś znam ten PElement.

0
type
  PFilm=^Film ;
  Film=record
  autortytul:string;
  etykieta:string;
  nastepny:Pfilm;
  end;

  Pelement = ^Element;
  Element = record
  et: string;
  nastepny: Pelement;

@Furious Programming Spokojnie to tylko zbieżność nazw :)

0

Wielkie dzięki Furious Programming, widzę,że jeszcze wiele się muszę nauczyć. List uczyłem się z kilku stron i wydaje mi się, że ten PElement jest dość popularny;) Poza tym co napisałeś program jest bez zarzutu? Można coś jeszcze poprawić?

0

Szczerze mówiąc (albo pisząc) ten program mi się nie podoba, ale nie dalego, że jest jakiś kompletnie do niczego, tylko od kiedy poznałem programowanie obiektowe to nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek zaimplementował jakąkolwiek listę, która nie była by opakowana w klasę; Ty pewnie OOP nie znasz, a program ma być na jakieś zajęcia, stąd klas pewnie w swoim kodzie nie chcesz;

Część rzeczy nadal pozostaje do poprawy - zobacz na kod dzielący wczytaną z pliku linię na kawałki względem średników; Całość kombinacji z Pos i Delete możesz zastąpić jednym wywołaniem funkcji ExtractStrings; Ogólnie procedurę dodaniedolisty można by uprościć, bo w obecnej postaci jest dość nieczytelna;

Najważniejsze żeby kod działał, nie tylko poprawnie, ale i szybko - reszta to kosmetyka (jak formatowanie kodu czy sensowne identyfikatory), która i tak jest w kodzie bardzo ważna.

0

Dość długo szukałem jakiejś funkcji wydobycia tych stringów spomiędzy średników i w końcu się poddałem. Dzięki za pomoc, pozdrawiam rodzinne miasto Tuchów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0