W jaki sposób wyświetlić elementy listy jednokierunkowej?

0

Witam, otoz mam pewien problem. Zrobilem liste i gdy dodaje do niej elementy to nie chcą mi się one wyświetlać, oto kod:

 procedure dodaj_do_listy(var head:Plist; typ:string);
var  p:Plist;

begin
new(p);
p^.Ptyp:= typ;
p^.next:=head;
head:=p;

end;
function ilosc(var p:Plist):cardinal;
var
 c:cardinal;
 begin
 c:=0;
 while p<>NIL do
 begin
  inc(c);
  p:=p^.next;
  end;
 ilosc:=c;
 end;

procedure pokaz(p:Plist);
var    i:integer;
begin
   writeLn('liczba elementow: ',ilosc(p));
   i:=1;
   writeln(i);
if p <> NIL then
begin
while p <> NIL do
  begin
  writeln('element #',1, ' dane = ');
  inc(i);
  p:=p^.next;
  end;
end
else
Writeln('pustalista');

end; 

Po czym ustawiam liste na nil

PPlist:Plist;
styp:string;
(....)
 PPlist:=NIL; 

Dodaje i wyswietlam tymi poleceniami. Nie chce mi to śmigać, wypisuje tylko, ze są 4 elementy tej listy, ale jakie nic sie nie wyswietla...

dodaj_do_listy(PPlist,styp);
pokaz(PPlist); 

Byłbym wdzięczny za jakieś rady, bo pewnie tu jest jakiś drobny błąd...

0

A gdzie kazałeś programowi wypisać "jakie" ?

0

aa sorrki tego nie dopisałem wam

styp:='produkt'; 
0

Sprawdź znaczenie słowa wypisać w jakimś słowniku.

0

Jeszcze mam dodatkowo pytanie, jeśli ta lista znajdowalaby sie w rekordzie:

produkt= record
id:integer;
nazwa:string;
Rtyp:Plist;
end;
 

to jak wyglądałoby dodawanie takiego elementu do listy(na moim przykładzie), bo ciągle mi wyskakują błędy...

0

A gdzie kazałeś programowi wypisać "jakie" ?
Procedura pokaz; jest od wypisywania całej zawartości listy? Bo nie rozumiem pytania

0

Jeżeli dany element listy ma przyjmować strukturę, to do pola takiej struktury mając wskaźnik na element listy odwołujesz się za pomocą operatora ^, np.:

type
 TData = record
  AName: AnsiString;
 end;

type
 PFoo = ^TFoo;
 TFoo = record
  Data: TData;
  Next: PFoo;
 end;

{...}

var
 Element: PFoo;

{...}

New(Element);

{...}

Element^.Data.Name := 'Józuś';

Po więcej informacji odsyłam do kursu, w którym dowiesz się jak korzystać ze wskaźników i struktur danych.

0

Podany przez Ciebie przykład nie odnosi się czasem do listy rekordow? Bo tak operować potrafie, mi chodzi o rekord list - to sprawia mi pewne problemy.

0

Jest lista oraz rekord

Plista=^Lista;
Lista = record
nazwa:string;
end;

produkt = record
id:integer;
dana:PLista;
end;

Teraz może będzie to jaśniejsze, jak mam dodać element do listy, która znajduje się w rekordzie(jest jednym z elementow rekordu). Bo dodać rekord w liście to nie problem.

0
pcus napisał(a):

A gdzie kazałeś programowi wypisać "jakie" ?
Procedura pokaz; jest od wypisywania całej zawartości listy? Bo nie rozumiem pytania

Pytam gdzie w procedurze pokaż kazałeś programowi wypisać "jakie" ?
Bo skarżyłeś się że nie wypisuje ci "jakie"

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1