Emulowanie klawiatury - problem z wielkimi literami

Odpowiedz Nowy wątek
2013-07-01 22:38

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Witam,

mam taki oto kod, który odpowiada za symulowanie wciskanych klawiszy podanych w zmiennej value:

procedure Keyboard_SendText(const value: WideString);
var i:integer;
  j:integer;
  ch:byte;
  str:string;
begin
 i:=1;
 while i<=Length(value) do
 begin
  ch:=byte(value[i]);
  if Windows.IsDBCSLeadByte(ch) then
  begin
   Inc(i);
   str:=inttostr(MakeWord(byte(value[i]), ch));
   keybd_event(VK_MENU, MapVirtualKey(VK_MENU, 0), 0, 0);
   j:=1;
   while j<=Length(str) do
   begin
    keybd_event(96+strtoint(str[j]), MapVirtualKey(96+strtoint(str[j]), 0), 0, 0);
    keybd_event(96+strtoint(str[j]), MapVirtualKey(96+strtoint(str[j]), 0), 2, 0);
    j:=j+1;
   end;
   keybd_event(VK_MENU, MapVirtualKey(VK_MENU, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  end else
  begin
   keybd_event(VkKeyScan(value[i]),0,0,0);
   keybd_event(VkKeyScan(value[i]),0,2,0);
  end;
  Inc(i);
 end;
end;

Problem jest taki, że nie emuluje mi WIELKICH liter. Wiem, że trzeba obsłużyć w jakiś sposób SHIFT ale szczerze powiedziawszy to nie wiem w jaki sposób to zrobić. Może ma ktoś jakiś przykład, gdzie obsługuje małe i duże litery oraz znaki?

edytowany 1x, ostatnio: user322, 2013-07-01 22:39

Pozostało 580 znaków

2013-07-01 22:42

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 6 godzin temu

0

wielka litera to - początek magii - SHIFT + mała litera - koniec magii


Chcesz pomocy - pokaż kod - abrakadabra źle działa z techniką.
edytowany 2x, ostatnio: abrakadaber, 2013-07-01 22:43
+ założenie, że Caps Lock jest wyłączony, bądźmy precyzyjni :P - Patryk27 2013-07-01 22:44
+ założenie, że aktywny jest układ klawiatury z łacińskim alfabetem (a powstaje jeszcze pytanie, jak zachowa się klawiatura QWERTZ, AZERTY albo Dvorak) - Azarien 2013-07-02 19:27
+ założenie, że aplikacja nie została zcrackowana, by zamiast a wypisywać b. - Patryk27 2013-07-02 19:31
+ założenie, że aplikacja jest włączona. - n0name_l 2013-07-02 21:55
+ założenie, że aplikacja w ogóle istnieje (bo cóż, there is no spoon, więc i równie dobrze mogłoby być there is no app). - Patryk27 2013-07-02 21:56
O układzie klawiatury napisałem serio, nie dla jaj. - Azarien 2013-07-02 23:22

Pozostało 580 znaków

2013-07-01 22:44
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Wrocław

0

Nie jestem pewien, ale nie wystarczy po prostu zrobić:

keybd_event(ord('A')+strtoint(str[j])-1, MapVirtualKey(ord('A')+strtoint(str[j])-1, 0), 0, 0);

Pozostało 580 znaków

2013-07-01 22:58

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Pokombinowałem z Twoim kodem, ale nie zadziałało. Nie bardzo wiem jak to ugryźć.

Pozostało 580 znaków

2013-07-02 09:24

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 21 godzin temu

2

Do symulowania klawiatury polecam używać następujących procedur:

Procedure SymulujKeyDown(Key: Cardinal);
 Var
 Input: tagINPUT;
 Begin
 Input.Itype:=INPUT_KEYBOARD;
 Input.ki.wVK:=Key;
 Input.ki.wScan:=MapVirtualKey(Key, 0);

 If Key in [VK_UP, VK_DOWN, VK_LEFT, VK_RIGHT, VK_HOME,
       VK_END, VK_PRIOR, VK_NEXT, VK_INSERT, VK_DELETE]
  then Input.ki.dwFlags:=KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
  else Input.ki.dwFlags:=0;
 Input.ki.time:=0;
 SendInput(1, Input, SizeOf(Input));
 end;

Procedure SymulujKeyUp(Key: Cardinal);
 Var
 Input: tagINPUT;
 Begin
  Input.Itype:=INPUT_KEYBOARD;
  Input.ki.wVK:=Key;
  Input.ki.wScan:=MapVirtualKey(Key, 0);

  If Key in [VK_UP, VK_DOWN, VK_LEFT, VK_RIGHT, VK_HOME,
       VK_END, VK_PRIOR, VK_NEXT, VK_INSERT, VK_DELETE]
   then Input.ki.dwFlags:=KEYEVENTF_KEYUP or KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
   else Input.ki.dwFlags:=KEYEVENTF_KEYUP;
  Input.ki.time:=0;
  SendInput(1, Input, SizeOf(Input));
 end; 

Przykład użycia (symulacja 'A'):

SymulujKeyDown(VK_LSHIFT); //lewy shift wciśnięty
SymulujKeyDown(Ord('A')); // symulacja wciśnięcia 'a'
SymulujKeyUp(Ord('A')); //symulacja zwolnienia 'a'
SymulujKeyUp(VK_LSHIFT); //lewy shift zwolniony

Oczywiście, jak wspomniał @Patryk27, wciśnięty CapsLock wpływa na odwrócenie wielkości liter, tak więc @user322 jako zadanie domowe wyszpera w Helpie, jak sprawdzić stan CapsLock-a, żeby w sytuacji, gdy jest wciśnięty pomijać symulowane wciśnięcie i zwolnienie Shifta (dotyczy symulowania wielkich liter) lub użyć symulacji Shifta (dotyczy symulowania małych liter).

Dodatkowo powyższe procedury symulacji klawiszy rozwiązują problem nie zwalniania prawego Shifta przy użyciu funkcji Keybd_event, np:

keybd_event(VK_RSHIFT,0,0,0);
keybd_event(Ord(VK_HOME),0,0,0);
keybd_event(Ord(VK_HOME),0,KEYEVENTF_KEYUP,0);
keybd_event(VK_RSHIFT,0,KEYEVENTF_KEYUP,0); 

można porównać z poprawnie działającą sekwencją:

SymulujKeyDown(VK_RSHIFT);
SymulujKeyDown(VK_HOME);
SymulujKeyUp(VK_HOME);
SymulujKeyUp(VK_RSHIFT)

Pozostało 580 znaków

2013-07-02 15:01
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 18 godzin temu

Lokalizacja: Tuchów

1

Aby odpowiednio zareagować na duże litery musisz sprawdzić czy litera jest faktycznie duża i jeśli tak - zasymulować wciśnięcie Shift; To samo tyczy się znaków specjalnych, które wpisuje się z Shift;

W załączniku masz przykładową aplikację, która przepisuje w Timer tekst z pola Edit do Memo symulując wciskanie klawiszy dla kolejnych liter/znaków; Źródła z projektu testowanego na szybko w Delphi7;

Na zadanie domowe będziesz miał dodanie polskich znaków diakrytycznych lub jeśli chcesz znaków kodowanych w Unicode; Inne dodatki także możesz doimplementować - jeśli chcesz.;


Widzę, że @marogo podał inne rozwiązanie; Bazuje ono na podaniu stałej odzwierciedlającej dany klawisz; Aby go wykorzystać musisz znać wartość klawisza i wywołać tak, jak pokazał w przykładzie; Jest to lepsze rozwiązanie od standardowego wykorzystania keybd_event.


edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2013-07-02 15:03

Pozostało 580 znaków

2013-07-02 17:53

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Super!
Wielkie dzięki za pomoc i już zabieram się za robotę.

Pozostało 580 znaków

2013-07-02 20:00
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Od siebie polecę sprawdzoną procedurę, która również prawidłowo wysyła na przykład sam lewy/prawy Control jeżeli zaszła by taka potrzeba. Natomiast wielkie litery wysyłamy tak, jak napisali poprzednicy. Wciskamy Shift, Wciskamy literę (na przykład Ord('A') - koniecznie jako parametr podając wielką literę), puszczamy literę, poszczamy Shift. Dla polskich znaków diakrytycznych przed wciśnięciem Shifta - wciskamy Control, a po wciśnięciu Shifta dodatkowo wciskamy klawisz VK_MENU. Oczywiście po zwolnieniu klawisza litery, zwalniamy VK_MENU, później Shift i na końcu "zwalniamy również VK_CONTROL. Więcej opisano na MSDNie.

procedure KeyDownUp(KeyToSend : Byte; KeyDown : boolean);
const
 DownUp_Flags_Arr : array[boolean] of DWORD = (0, KEYEVENTF_KEYUP);
 Extended_Flags_Arr : array[boolean] of DWORD = (0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY);
var
 Input : TagINPUT;
 KeyExtended : boolean;
begin
 Input.Itype := INPUT_KEYBOARD;
 Input.ki.wVK := KeyToSend;
 Input.ki.wScan := MapVirtualKey(KeyToSend, 0);
 KeyExtended := KeyToSend in
  [VK_CONTROL, VK_LCONTROL, VK_RCONTROL,
  VK_UP, VK_DOWN, VK_LEFT, VK_RIGHT,
  VK_HOME, VK_END, VK_PRIOR, VK_NEXT,
  VK_INSERT, VK_DELETE, VK_MENU];
 Input.ki.dwFlags := DownUp_Flags_Arr[not KeyDown] or Extended_Flags_Arr[KeyExtended];
 Input.ki.time := 0;
 SendInput(1, Input, SizeOf(Input));
end;

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0