mam problem.
za pomoca komponenty ftp cli z pakietu ics che ulodowac plik(i) na serwer ftp.
łacze sie z zerwerem, podaje plik jaki ma byc(np. i:\test.zip)i po ty jak ma wysyłac na serwerze wyskakuje tak komenda:
202 STOU - Command not impleted

a kod z programu tu mam ponizej
zanim daje wyslij to siw wpierw loguje na serwer oczywiscie!!!

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
i,l:integer;
a,b,c:string;
begin
i:=ListView1.Items.Count -1;
for l:=0 to i do
begin
a:=Listview1.Items.Item[l].Caption;
b:=Listview1.Items.Item[l].SubItems.Strings[0];
c:=(b+a);
ftp.LocalFileName:=c;
ftp.HostFileName:=b;
ftp.Put;
end;

gdzie jest bład??--GeniusWarez Will Reborn.