Kalkulator macierzowy.

Odpowiedz Nowy wątek
2012-11-10 16:56
0

Cześć, piszę kalkulator macierzowy i nie mogę wymyślić algorytmu liczącego odwrotności macierzy, a ten co wymyśliłem coś go źle liczy. Nie jest ten program jeszcze optymalny ( wywala go gdy jest 0 na przekatnej), ale nie z tym mam problem. Proszę o pomoc zarówno w algorytmie jak i w ocenieniu składni

//Program robiacy proste dzialania na macierzach

program project1;
uses crt;
const n=100;
type
 macierz1 = array [0..n, 0..n] of real;
 macierz2 = array [0..n, 0..n] of real;
 macierz3 = array [0..n, 0..n] of real;
var
 k1,k2,w1,w2,min,menu,warunek : integer;
 mac1:macierz1;
 mac2:macierz2;
 mac3:macierz3;

//======nadawanie i wypisywanie wartosci macierzy========

procedure wartosci(var m1:macierz1; var m2:macierz2);
var
 i,j:integer;

 begin
  writeln;
  writeln('Macierz pierwsza:');

   for i := 0 to w1-1 do
     begin
        for j := 0 to k1-1 do
          begin
          m1[i,j] := random(10);
          write(m1[i,j],' ');
          end;
      writeln();
     end;

  writeln;
  writeln('Macierz druga:');

   for i := 0 to w2-1 do
     begin
        for j := 0 to k2-1 do
          begin
          m2[i,j] := random(10);
          write(m2[i,j],' ');
          end;
      writeln();
     end;

 end;

 //=========== dodawanie ============================

procedure dodawanie(m1:macierz1; m2:macierz2; var m3:macierz3);
 var
  i,j:integer;
 begin
   if ((w1=w2) and (k1=k2)) then
     begin
        for i := 0 to w1-1 do
         begin
            for j := 0 to k1-1 do
              begin
                m3[i,j]:=m1[i,j]+m2[i,j];
                write(m3[i,j],' ');

              end;
           writeln();
         end;

     end
   else
     begin
      writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie dodac tych macierzy.');
      writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
      read(warunek);
      writeln();
     end;

 end;

 //=========== odejmowanie ============================

 procedure odejmowanie(m1:macierz1; m2:macierz2; var m3:macierz3);
 var
  i,j:integer;
 begin
    if ((w1=w2) and (k1=k2)) then
     begin
         for i := 0 to w1-1 do
          begin
            for j := 0 to k1-1 do
              begin
                m3[i,j]:=m1[i,j]-m2[i,j];
                write(m3[i,j],' ');

              end;
            writeln();
          end;

     end
    else
      begin
       writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie odjac tych macierzy.');
       writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
       read(warunek);
       writeln();
      end;

 end;

 //=========== mnozenie ============================

 procedure mnozenie(m1:macierz1; m2:macierz2; var m3:macierz3);
 var
  i,j,k:integer;
  s:real    ;
 begin
    if (w1=k2) then
     begin
         for i := 0 to w1-1 do
          begin
            for j := 0 to k2-1 do
              begin
               s:=0;
               for k:=0 to w2-1 do
                  begin
                   s:=s+m1[i,k] * m2[k,j];

                  end;
               m3[i,j]:=s;
               write(m3[i,j],' ');

              end;
            writeln();
          end;

     end
    else
      begin
       writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie pomnozyc tych macierzy.');
       writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
       read(warunek);
       writeln();
      end;
end;

   //=========== odwrotnosc ============================

 procedure odwrotnosc1(m1:macierz1; var m3:macierz3);
 var
  a,i,j,k :integer;
 begin
    if (w1=k1) then
     begin

          for i:=0 to w1-1 do
          begin
             for j:=0 to w1-1 do
               begin
                m3[i,j]:=0
               end;
             m3[i,i]:=1;
         end;

         for i := 0 to w1-1 do
          begin
            for j := 0 to w1-1 do
              begin
                m3[i,j]:=m3[i,j]/m1[i,i];
                m1[i,j]:=m1[i,j]/m1[i,i];
              end;

            for k:=i+1 to w1-1 do
              begin
                for j:=0 to w1-1 do
                 begin
                  m3[k,j]:= m3[k,j] -(m3[i,j]*m1[k,i]);
                  m1[k,j]:= m1[k,j] -(m1[i,j]*m1[k,i]);

                 end;
              end;

            if(i>0) then
              for k:=i-1 downto 0 do
               begin
                 for j:=0 to w1-1 do
                   begin
                     m3[k,j]:=m3[k,j]-m3[i,j]*m1[k,i];
                     m1[k,j]:=m1[k,j]-(m1[i,j]*m1[k,i]);
                   end;
               end;

          end;
         for i := 0 to w1-1 do
         begin
          for j := 0 to k1-1 do
           begin
           write(m3[i,j],' ');
           end;
          writeln();
         end;

     end
    else
      begin
       writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie odwrocic tej macierzy.');
       writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
       read(warunek);
       writeln();
      end;
    end;

 procedure odwrotnosc2(m1:macierz2; var m3:macierz3);
 var
  a,i,j,k :integer;
 begin
    if (w1=k1) then
     begin

          for i:=0 to w1-1 do
          begin
             for j:=0 to w1-1 do
               begin
                m3[i,j]:=0
               end;
             m3[i,i]:=1;
         end;

         for i := 0 to w1-1 do
          begin
            for j := 0 to w1-1 do
              begin
                m3[i,j]:=m3[i,j]/m1[i,i];
                m1[i,j]:=m1[i,j]/m1[i,i];
              end;

            for k:=i+1 to w1-1 do
              begin
                for j:=0 to w1-1 do
                 begin
                  m3[k,j]:= m3[k,j] -(m3[i,j]*m1[k,i]);
                  m1[k,j]:= m1[k,j] -(m1[i,j]*m1[k,i]);

                 end;
              end;

            if(i>0) then
              for k:=i-1 downto 0 do
               begin
                 for j:=0 to w1-1 do
                   begin
                     m3[k,j]:=m3[k,j]-m3[i,j]*m1[k,i];
                     m1[k,j]:=m1[k,j]-(m1[i,j]*m1[k,i]);
                   end;
               end;

          end;
         for i := 0 to w1-1 do
         begin
          for j := 0 to k1-1 do
           begin
           write(m3[i,j],' ');
           end;
          writeln();
         end;

     end
    else
      begin
       writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie odwrocic tej macierzy.');
       writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
       read(warunek);
       writeln();
      end;
    end;

begin
 clrscr;
 randomize;

 repeat
 warunek:=1;
 clrscr;
 min:=0;

 write('Wpisz liczbe wierszy macierzy pierwszej: ');
 readln(w1);
 write('Wpisz liczbe kolumn macierzy pierwszej: ');
 readln(k1);

 write('Wpisz liczbe wierszy macierzy drugiej: ');
 readln(w2);
 write('Wpisz liczbe kolumn macierzy drugiej: ');
 readln(k2);

 if ((w1>min) and (k1>min) and (w2>min) and (k2>min)) then
  begin
    writeln('Teraz nadaje im przypadkowe wartosci:');
    wartosci(mac1, mac2);
    writeln('Podaj jaki typ dzialania chcesz wykonac:');
    writeln('0 - dodawanie');
    writeln('1 - odejmowanie');
    writeln('2 - mnozenie');
    writeln('3 - odwrotnosc macierzy pierszej');
    writeln('4 - odwrotnosc macierzy drugiej');
    writeln('9 - ponowne wporwadzenie danych');
    writeln('inna liczba - wyjscie');
    readln(menu);

    if(menu=0) then
     begin
      dodawanie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=1) then
     begin
       odejmowanie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=2) then
     begin
       mnozenie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=3) then
     begin
       odwrotnosc1(mac1,mac3);

     end

    else if(menu=4) then
     begin
       odwrotnosc2(mac2,mac3);

     end

    else if(menu=9) then
     begin
       warunek:=0;
     end

    else
      begin
       break;
      end;

  end
 else
   begin
    warunek:=0;
    writeln('Blednie wprowadzone dane');
    writeln('Prosze o ponowne wprowadzenie danych');

   end;
  until(warunek=1);

readln();

end.
edytowany 1x, ostatnio: olesio, 2012-11-11 16:29

Pozostało 580 znaków

2012-11-10 21:36
0

A debugiera to nie masz?


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2012-11-10 22:20
-321oho
0

w ocenieniu składni

O poziomie twojej składni świadczy masa spacji w dziwnych i losowych miejscach. Poza tym:

 if(menu=0) then
     begin
      dodawanie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=1) then
     begin
       odejmowanie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=2) then
     begin
       mnozenie(mac1,mac2,mac3);
     end

    else if(menu=3) then
     begin
       odwrotnosc1(mac1,mac3);

     end

    else if(menu=4) then
     begin
       odwrotnosc2(mac2,mac3);

     end

    else if(menu=9) then
     begin
       warunek:=0;
     end

    else
      begin
       break;
      end;

Wygląda jak podręcznikowy przykład drabinki ifów którą należy zamienić na case.

type
 macierz1 = array [0..n, 0..n] of real;
 macierz2 = array [0..n, 0..n] of real;
 macierz3 = array [0..n, 0..n] of real;

Who cares, those aren't same. O braku typowego przedrostku z T nie mówiąc. No i rozwiązaniu typowo TurboPascalowym (tablice są po to żeby zapychać RAM) nie mówiąc.

procedure wartosci(var m1:macierz1; var m2:macierz2);
var
 i,j:integer;

 begin
  writeln;
  writeln('Macierz pierwsza:');

   for i := 0 to w1-1 do
     begin
        for j := 0 to k1-1 do
          begin
          m1[i,j] := random(10);
          write(m1[i,j],' ');
          end;
      writeln();
     end;

  writeln;
  writeln('Macierz druga:');

   for i := 0 to w2-1 do
     begin
        for j := 0 to k2-1 do
          begin
          m2[i,j] := random(10);
          write(m2[i,j],' ');
          end;
      writeln();
     end;

 end;

Useful procedure is useful.

procedure dodawanie(m1:macierz1; m2:macierz2; var m3:macierz3);
 var
  i,j:integer;
[...]
     begin
      writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie dodac tych macierzy.');
      writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
      read(warunek);
      writeln();
     end;

Efekty uboczne - podstawowy sposób przekazywania danych z procedur w programowaniu faraonowym.

      begin
       writeln('Na podstawie wprowadzonych danych nie da sie odjac tych macierzy.');
       writeln('Jezeli chcesz wprowadzic ponownie dane wpisz 0: ');
       read(warunek);
       writeln();
      end;

Ile razy to się powtarza w kodzie?
Generalnie to kod wygląda, jakby ktoś kto jest wyznawcą programowania faraonowego został zmuszony do używania procedur.

Nie jest ten program jeszcze optymalny ( wywala go gdy jest 0 na przekatnej)

Praca domowa na dzisiaj: co to jest optymalność programu, a co to bug.

_13th_Dragon napisał(a)

A debugiera to nie masz?

Nawet TP to ma, niestety mimo upowszechnienia internetu, ludzie wciąż nie są w stanie znaleźć informacji o tym, że ich IDE jest uposażone w narzędzie pomagające w lokalizowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0