jak zmienić czcionkę Ikon w systemie?
na razie wiem jak zmienić jej kolor czy tak jakoś też można z czcionkš
*-----&gt
var
Hand : HWND;
begin
Hand := FindWindow('Progman', 'Program Manager');
if ( Hand &lt&gt NULL ) then
Hand := FindWindowEx(FindWindowEx(Hand, 0, 'SHELLDLL_DefView',), 0, 'SysListView32', );
ListView_SetTextColor(HAND, Kolor1.Color);
end;
*-----&gt