CopyFile i Progress Bar

0

Witajcie
Otóż mam FileListBoxa oraz button któy kopiuje pliki zaznaczone bezpośrednio na pulpit użytkownika
kod wygląda tak:

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
  Location:=FileListBox1.FileName;
CopyFile(PAnsichar(Location),PAnsichar(GetFolderPath(CSIDL_DESKTOPDIRECTORY)+'\'+ExtractFileName(Location)),false);


end;

Moje pytanie brzmi czy da się w jakiś łatwy sposób, jeśli nie to jaki inny zrobić działającego progressbara. Przeszukiwałem już forum trafiłem na 2 tematy lecz nie są mi pomocne.

0

Napisz własną procedurę do kopiowania plików? ...

0

korzystając z copyfile progressbara nie zrobisz
zmień metodę na tą którą znalazłeś w tych 2 topicach

0
var Fo:TSHFileOpStruct;
var SrcPath,DstPath:String;

 for ... do
 begin
   SrcPath:=SrcPath+List[I].SrcPathName+#0;
   DstPath:=DstPath+List[I].DstPathName+#0;
 end;

  Fo.Wnd:=Handle;
  Fo.wFunc:=FO_COPY;
  Fo.pFrom:=PChar(SrcPath+#0);
  Fo.pTo:=PChar(DstPath+#0);
  Fo.fFlags:=FOF_NOCONFIRMATION or FOF_MULTIDESTFILES or FOF_ALLOWUNDO;
  Fo.fAnyOperationsAborted:=false;
  Fo.hNameMappings:=nil;
  Fo.lpszProgressTitle:=nil;
  SHFileOperation(Fo);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1