[Delphi] zmiana rozdzielczości ekranu

0

W jaki sposób w Delphi odczytać jaka jest rozdzielczość ekranu i jak tą rozdzielczość zmienić ?

0

Wykorzystuje się do tego celu funkcję ChangeDisplaySettings

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var Mode:TDeviceMode;
S:String;
begin
with Mode do
begin
dmSize:=SizeOf(Mode);
dmBitsPerPel:=16;
dmPelsWidth:=800;
dmPelsHeight:=600;
dmFields:=DM_PELSWIDTH+DM_PELSHEIGHT;
end;
case ChangeDisplaySettings(Mode,0) of
DISP_CHANGE_SUCCESSFUL:S:='Operacja przebiegła pomyślnie';
DISP_CHANGE_RESTART:S:='Aby zmiany odniosły skutek należy zrestartować systi';
DISP_CHANGE_BADFLAGS:S:='Błędne pole dmFields';
DISP_CHANGE_FAILED:S:='Błąd podczas ustawiania trybu';
DISP_CHANGE_BADMODE:S:='Ten tryb nie jest obsługiwany';
DISP_CHANGE_NOTUPDATED:S:='Rejestr nie został zaktualizowany';
else S:='Nieznany kod wyniku';
end;
ShowMessage(S);
end;

0

To się nazywa fachowa pomoc - czytelnie estetycznie z objaśnieniami.

Dzięki !

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0