Znikające wskaźniki na klasy.

0

Witam!
Piszę większy projekt w Delphi6, piszę na Win7x64. Podczas pracy natknąłem sie na problem ze wskaźnikami. Kod demonstrujący problem:

Klasy:

type
 Pouter = ^outer;

 outer = class;
 inner = class;
 middle = class;

 outer = class
  id:integer;
  mid:middle;
  constructor Create;
 end;

 middle = class
  count:integer;
  arr:array [0..100] of inner;
  constructor Create;
  procedure add(id:integer; parent:Pouter);
 end;

 inner = class
  id:integer;
  outt:Pouter;
  constructor Create(id:integer; outt:Pouter);
 end;

Metody:

constructor middle.Create;
begin
 self.count:=0;
end;

procedure middle.add(id:integer; parent:Pouter);
begin
 arr[self.count]:=inner.Create(id, parent);
 self.count:=self.count+1;
end;


constructor outer.Create;
var
i:integer;
begin
 self.id:=1970;
 self.mid:=middle.Create;
 for i:=0 to 10 do
 self.mid.add(i,@self);
end;

constructor inner.Create(id:integer; outt:Pouter);
begin
 self.id:=id;
 self.outt:=outt;
end;

Użycie

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 ou:outer;
begin
 ou:=outer.Create;
 ShowMessage(IntToStr(ou.id)+' '+IntToStr(ou.mid.arr[4].outt.id));
end;

Opis:
Klasa outer - klasa zewnętrzna, zawiera obiekt klasy middle
Klasa middle - zawieta tablicę statyczną obiektów klasy inner
Klasa inner - zawiera id i wskaźnik na obiekt klasy outer do którego pośrednio (przez klasę middle) przynależy

Problem: wskaźnik na obiekt klasy outer jest przekazywany przez konstruktor klasy middle do konstruktora klasy inner, jednak z jakiegoś powodu nie jest tam przypisywany. Kod podany jako "użycie" wywala Access Violation. Wyeliminowanie klasy middle probem rozwiazuje, wskaźnik trafia tam gdzie powinien i bez problemu się da do niego odwołać. Czemu wstawiając jedną klasę na drodze wskaźnika wszystko się rozsypuje?

0

tworzenie zmiennej typu a:TKlasa jest sama w sobie referencją, referencja do referencji jest dosyć problematyczna, więc najlepiej zastosuj TKlasa nie PKlasa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1