Dwa okna w pascalu. Moduł Graph.

0

Witam,

Napisałem program który po zakończeniu pętli w trybie tekstowym otwiera nowe okno trybu graficznego. Okno graficzne otwiera się pod oknem tekstowym. Chciałbym się zapytać czy jest możliwość zamknięcia okna trybu tekstowego, w czasie działania programu i pozostawienie samego okna graficznego.

0

Nie możesz zamknąć okna macierzystego (tutaj konsoli) !
ale możesz go ukryć ;]

0

Jak to zrobić?
Muszę użyć do tego funkcji WinAPi?

0

Tak WinApi:

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Windows, SysUtils;

 function GetConsoleWindow: Cardinal; external 'kernel32.dll';
var
 hWnd: Cardinal;
begin
 hWnd:= GetConsoleWindow;
 ShowWindow(hWnd, SW_HIDE);
 //tu cos tam niech będzie sleep dla przykladu
 Sleep(5000);
 ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);
 Readln;
end.
0

Nie bardzo wychodzi mi wstawienie to do swojego programu;/
Chodzi mi o to żeby po zakończeniu pętli okno trybu tekstowego zostało ukryte i na wierzchu było okno trybu graficznego.


program matrix;
uses crt, graph;
var
a,s : integer;
b: char;

procedure napis;

var
textheight : Word;
driver, mode : integer;

BEGIN
driver := DETECT;
initgraph(driver, mode,'d:\FPC\2.4.4');
settextstyle(3,horizdir,2);
setbkcolor(5);
setcolor(blue);
outtextxy(400,120,'Createdy by :');
settextstyle(3,horizdir,8);
outtextxy(50,220,'<(:Sandalek:)>');
delay(5000);
closegraph;

end;

begin
randomize;
clrscr;
s:=0;

  repeat
   s:=s+1;
   textcolor(10);
   a:=random(8);
   b:=chr(random(94)+33);

   write(a+1,' ');

  textcolor(2);

    write(b,' ');

  until s=1500;
  if s=1500 then napis;

    end.
0

Widzisz jest różnica między FreePascal a Delphi, bo jest ograniczony więc ja radze usuń FreePascal i zainstaluj Delphi ;] albo przeżuć się na C++ jak wolisz konsolki pisać

0

Widzisz jest różnica między FreePascal a Delphi, bo jest ograniczony więc ja radze usuń FreePascal i zainstaluj Delphi ;]

Powiedział co wiedział.

pod FPC wpisujesz zamiast {$APPTYPE CONSOLE} {$APPTYPE GUI} (pod Program przed Uses) i już. W przełącznikach też to gdzieś jest.

0

ta i w Delphi masz bibliotekę graph i crt ...

0

ta i w Delphi masz bibliotekę graph i crt ...

I właśnie dlatego FPC jest lepsze, bo zapewnia zgodność z TP jak i Delphi.

Kolego, zamiast dalej się kompromitować gadając głupoty o FPC, pobierz sobie FPC+Lazarus (www.lazarus.freepascal.org), odpal, i zobacz co oferuje. Bo ty po prostu nie wiesz o czym gadasz.

0

A jak chcesz konsole a później tryb graficzny to możesz:

program project1;

{$mode TP}

uses
 Crt, Graph;

const
  SW_HIDE = 0;
  SW_SHOW = 5;

var
  hWnd: Dword;
  Driver, Mode: Integer;

  function GetConsoleWindow: Dword; external 'kernel32.dll';
  function ShowWindow(hWnd, nCmdShow: Dword): Dword; stdcall; external 'user32.dll';

begin

 writeln('test tryb tekstowy'); //tu cos w trybie tekstowym
 delay(5000);

 hWnd:= GetConsoleWindow;
 ShowWindow(hWnd, SW_HIDE); //ukryj okno

 //tryb graficzny
 Driver:= DETECT;
 Mode:= DETECT;
 InitGraph(Driver, Mode, '');
 if (GraphResult = grOK) then
 begin
  ClearViewPort;
  OutTextXY(1,1,'Tryb graficzny');
  delay(5000);
  CloseGraph();
 end;

 ShowWindow(hWnd, SW_SHOW); //pokaz okno

 writeln('znowu test tryb tekstowy'); //tu znowu cos w trybie tekstowym
 repeat until keypressed;
end.

Nie jest to dobre rozwiązanie, bo korzysta z funkcji Windows ale nic lepszego nie przychodzi mi do głowy...
Na dobrą sprawę obecnie raczej powinno się porzucić Crt i Graph na rzecz WinCrt i WinGraph http://math.ubbcluj.ro/~sberinde/wingraph/;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0