Temat Grupowanie pascal

Odpowiedz Nowy wątek
2011-12-14 19:39

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Witam mam takie zadanie: wypisz n osób i podziel je na 4 grupy biorąc pod uwage płeć oraz wiek(chłopak do 20 lat, chłopak powyżej 20 lat,dziewczyna do 20 lat , dziewczyna powyzej 20 lat). I tak zrobiłem taki program program pięknie dzieli osoby na grupy , pisze która osoba do której grupy należy i wypisuje najpierw osoby z grupą zerową potem pierwszą drugą i trzecią ale jeszcze muszę zrobić aby Napisało mi przed wypisywaniem tych informacji takie cos:
GRUPA 0
{i tu informacje o osobach}
GRUPA 1
{i tu informacje o osobach}
GRUPA 1
{i tu informacje o osobach}
GRUPA 1
{i tu informacje o osobach}

tego właśnie nie wiem jak zrobic bardzo proszę o pomoc


type
osoba=record
imie:string;
ostatnialitera:string[1]; 
plec:string;
wiek:integer; 
grupa:integer;  
group:integer; 
end;

tab = array of osoba;

var
x:tab;
c,n,i,j,q,m:integer;
r,h:string;
begin
writeln('Ile jest osob???'); readln(n);
SetLength(x,n);
for i:=1 to n do

begin
writeln;
writeln('Osoba nr ',i,': ');
write('Imie: '); readln(x[i].imie);
write('wiek: '); readln(x[i].wiek);
x[i].ostatnialitera := Copy(x[i].imie,Length(x[i].imie),1);  {kopiujesz ostatnią litere z stringu 'imię'}
  if ((x[i].ostatnialitera='a') or (x[i].ostatnialitera='A')) then
   x[i].plec:='kobieta'
   else
   x[i].plec:='mezczyzna';
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=0;
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=1;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=2;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=3;

  writeln('plec: ',x[i].plec); 
  writeln('grupa: ',x[i].grupa);

end;

 for i:=2 to n do begin
  for j:=n downto i do begin
    if x[j-1].grupa > x[j].grupa then begin

   h:=x[j-1].imie; 
   x[j-1].imie:=x[j].imie; 
   x[j].imie:=h; 

   m:=x[j-1].wiek;
   x[j-1].wiek:=x[j].wiek;
   x[j].wiek:=m;  

   r:=x[j-1].plec; 
   x[j-1].plec:=x[j].plec; 
   x[j].plec:=r; 

   q := x[j-1].grupa;
   x[j-1].grupa := x[j].grupa;
   x[j].grupa := q;
           end;
                    end;
writeln;

end;

for i:=1 to n do
begin
writeln('Osoba nr: ');
writeln('imie: ',x[i].imie);
writeln('wiek: ',x[i].wiek);
writeln('plec: ',x[i].plec);
writeln('grupa: ',x[i].grupa);
writeln;

end;

     end.
edytowany 1x, ostatnio: hiob21, 2011-12-14 23:42
1."<code=delphi>tutaj kod</code>". 2.Sformatuj ten nieczytelny kod. - Patryk27 2011-12-14 19:44
3. Nazwij jakoś sensownie zmienne. - TomRiddle 2011-12-15 08:34

Pozostało 580 znaków

pytek
2011-12-15 10:54
pytek
0
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type osoba=record
 imie:string;
 ostatnialitera:string[1];
 plec:string;
 wiek:integer;
 grupa:integer;
 group:integer;
end;

tab = array of osoba;

var
 x:tab;
 c,n,i,j,q,m:integer;
 r,h:string;

begin
 writeln('Ile jest osob???'); readln(n);
 SetLength(x,n);
 for i:=0 to n -1 do
 begin
  writeln;
  writeln('Osoba nr ',i +1,': ');
  write('Imie: '); readln(x[i].imie);
  write('wiek: '); readln(x[i].wiek);
  x[i].ostatnialitera := Copy(x[i].imie,Length(x[i].imie),1);  {kopiujesz ostatnią litere z stringu 'imię'}
  if ((x[i].ostatnialitera='a') or (x[i].ostatnialitera='A')) then
   x[i].plec:='kobieta'
    else
     x[i].plec:='mezczyzna';
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=0;
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=1;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=2;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=3;
  writeln('plec: ',x[i].plec);
  writeln('grupa: ',x[i].grupa);
 end;

 for i:=0 to n do
 begin
  for j:=n -1 downto i do
  begin
  if x[j-1].grupa > x[j].grupa then
   begin
    h:=x[j-1].imie;
    x[j-1].imie:=x[j].imie;
    x[j].imie:=h;

    m:=x[j-1].wiek;
    x[j-1].wiek:=x[j].wiek;
    x[j].wiek:=m;

    r:=x[j-1].plec;
    x[j-1].plec:=x[j].plec;
    x[j].plec:=r;

    q := x[j-1].grupa;
    x[j-1].grupa := x[j].grupa;
    x[j].grupa := q;
   end;
  end;
  writeln;
 end;

 writeln('Nr Imie         Wiek Plec    Grupa');

 for i := 0 to n -1 do
 begin
  writeln(Format('%-2d %-20s %-4d %-10s %-6d',[i +1, x[i].imie, x[i].wiek, x[i].plec, x[i].grupa]));
 end;
 readln;
end.
edytowany 1x, ostatnio: madmike, 2016-12-13 18:26

Pozostało 580 znaków

pytek
2011-12-15 11:24
pytek
0

W poście wyżej coś jest namieszane w sortowaniu a już nie chciało mi się tego analizować, poniżej wersja z QuickSortem.

 program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type osoba=record
 imie:string;
 ostatnialitera:string[1];
 plec:string;
 wiek:integer;
 grupa:integer;
 group:integer;
end;

tab = array of osoba;

var
 x:tab;
 c,n,i,j,q,m:integer;
 r,h,a:string;

procedure Sort(var A: array of osoba);

 procedure QuickSort(var A: array of osoba; iLo, iHi: Integer);
 var
  Lo, Hi: Integer;
  Mid, T: osoba;
 begin
  Lo := iLo;
  Hi := iHi;
  Mid := A[(Lo + Hi) div 2];
  repeat
   while A[Lo].grupa < Mid.grupa do Inc(Lo);
   while A[Hi].grupa > Mid.grupa do Dec(Hi);
   if Lo <= Hi then
   begin
    T := A[Lo];
    A[Lo] := A[Hi];
    A[Hi] := T;
    Inc(Lo);
    Dec(Hi);
   end;
  until Lo > Hi;
  if Hi > iLo then QuickSort(A, iLo, Hi);
  if Lo < iHi then QuickSort(A, Lo, iHi);
 end;

begin
 QuickSort(A, Low(A), High(A));
end;

begin
 writeln('Ile jest osob???'); readln(n);
 SetLength(x,n);
 for i:=0 to High(x) do
 begin
  writeln;
  writeln('Osoba nr ',i +1,': ');
  write('Imie: '); readln(x[i].imie);
  write('wiek: '); readln(x[i].wiek);
  x[i].ostatnialitera := Copy(x[i].imie,Length(x[i].imie),1);  {kopiujesz ostatnią litere z stringu 'imię'}
  if ((x[i].ostatnialitera='a') or (x[i].ostatnialitera='A')) then
   x[i].plec:='kobieta'
    else
     x[i].plec:='mezczyzna';
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=0;
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=1;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=2;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=3;
  writeln('plec: ',x[i].plec);
  writeln('grupa: ',x[i].grupa);
 end;

 Sort(x);

 writeln;
 writeln('Nr Imie         Wiek Plec    Grupa');

 for i := 0 to High(x) do
 begin
  writeln(Format('%-2d %-20s %-4d %-10s %-6d',[i +1, x[i].imie, x[i].wiek, x[i].plec, x[i].grupa]));
 end;
 readln;
end.

Pozostało 580 znaków

2011-12-15 13:57

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Dzięki za próbe pomocy ale chyba źle się zrozumieliśmy (a raczej ja niedokładnie napisałem treść:)) chodziło mi o to żeby program zrobił takie coś:
np: dla 7 osób
Powiedzmy ze trzy osoby należą do grupy 0 jedna osoba do grupy pierwszej dwie do grupy drugiej i jedna do trzeciej
i chciałbym zeby pokazało mi takie coś:

GRUPA 0 :

osoba
{info}

osoba
{info}

osoba
{info}

GRUPA 1

osoba
{info}

GRUPA 2

osoba
{info}

osoba
{info}

GRUPA 3

osoba
{info}

Pozostało 580 znaków

pytek
2011-12-15 14:39
pytek
0
 program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type osoba=record
 imie:string;
 ostatnialitera:string[1];
 plec:string;
 wiek:integer;
 grupa:integer;
 group:integer;
end;

tab = array of osoba;

var
 x:tab;
 c,n,i,j,q,m:integer;
 r,h:string;
 biezacaGrupa : integer;

procedure Sort(var A: array of osoba);

 procedure QuickSort(var A: array of osoba; iLo, iHi: Integer);
 var
  Lo, Hi: Integer;
  Mid, T: osoba;
 begin
  Lo := iLo;
  Hi := iHi;
  Mid := A[(Lo + Hi) div 2];
  repeat
   while A[Lo].grupa < Mid.grupa do Inc(Lo);
   while A[Hi].grupa > Mid.grupa do Dec(Hi);
   if Lo <= Hi then
   begin
    T := A[Lo];
    A[Lo] := A[Hi];
    A[Hi] := T;
    Inc(Lo);
    Dec(Hi);
   end;
  until Lo > Hi;
  if Hi > iLo then QuickSort(A, iLo, Hi);
  if Lo < iHi then QuickSort(A, Lo, iHi);
 end;

begin
 QuickSort(A, Low(A), High(A));
end;

begin
 writeln('Ile jest osob???'); readln(n);
 SetLength(x,n);
 for i:=0 to High(x) do
 begin
  writeln;
  writeln('Osoba nr ',i +1,': ');
  write('Imie: '); readln(x[i].imie);
  write('wiek: '); readln(x[i].wiek);
  x[i].ostatnialitera := Copy(x[i].imie,Length(x[i].imie),1);  {kopiujesz ostatnią litere z stringu 'imię'}
  if ((x[i].ostatnialitera='a') or (x[i].ostatnialitera='A')) then
   x[i].plec:='kobieta'
    else
     x[i].plec:='mezczyzna';
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=0;
  if ((x[i].plec='kobieta') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=1;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek<=20)) then
   x[i].grupa:=2;
  if ((x[i].plec='mezczyzna') and (x[i].wiek>20)) then
   x[i].grupa:=3;
  writeln('plec: ',x[i].plec);
  writeln('grupa: ',x[i].grupa);
 end;

 Sort(x);

 writeln;
 //writeln('Nr Imie         Wiek Plec    Grupa');

 writeln('Grupa ',x[0].grupa);
 writeln;
 biezacaGrupa := x[0].grupa;
 for i := 0 to High(x) do
 begin
  //writeln(Format('%-2d %-20s %-4d %-10s %-6d',[i +1, x[i].imie, x[i].wiek, x[i].plec, x[i].grupa]));
  if biezacaGrupa <> x[i].grupa then
   begin
    biezacaGrupa := x[i].grupa;
    writeln;
    writeln('Grupa ',x[i].grupa);
    writeln;
   end;
   writeln('Osoba nr: ', i +1);
   writeln('imie: ',x[i].imie);
   writeln('wiek: ',x[i].wiek);
   writeln('plec: ',x[i].plec);
   writeln;
 end;
 readln;
end.

Pozostało 580 znaków

2011-12-15 14:51

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Wielkie dzięki bardzo mi pomogleś pozdrawiam:)

Pozostało 580 znaków

2011-12-19 12:53

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Mam jeszcze jedno pytanie program jest prawie gotowy ludzie śą podzieleni na grupy i podają pięć utworów muzycznych a program oblicza mi 3 najpopularniejsze piosenki ale podaje tylko liczbe głosów a nie podaje tytułów więc jak to zrobić aby podawał jeszcze tytuły tych piosenek??


program daniel;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type 
 TPopular = record 
  Glosy : Integer; 

 end;

 type 
 TPerson = record 
  Imie, Plec   : String; 
  OstatniaLitera : Char;
  Wiek, Grupa  : Integer; 

  Wybory     : array [1..5] of Integer; 
  Utwory     : array [1..5] of String; 
 end; 

var 
 Osoby : array of TPerson; 
 IloscOsob, I, J, K,f,g,h,KA,q,w,t,AktualnaGrupa :Integer; 
  Max : array [1..3] of TPopular; 
   IloscGlosow : array [1..11] of Integer; 

 Tytuly : array [1..11] of String = 
 ( 
  ('Peja - Cicha Noc'), 
  ('Toto - Hold The Line'), 
  ('John Lenon - Imagine'), 
  ('Cutting Crew - I Just Died in your arms tonight'),
  ('Tiesto - Show Me A Way'), 
  ('O.S.T.R - Kochana Polsko'), 
  ('Murrray Head - One Night in Bangkok'), 
  ('Tupac - California Love'), 
  ('Tupac - Geto gospel'), 
  ('ABBA - Knowing Me Knowing You'),
  ('Metalica - Brothers in Army ') 
 ); 

procedure ReplaceStrings(var S1, S2: String); 
var Temp: String; 
begin
 Temp := S1; 
 S1 := S2; 
 S2 := Temp; 
end; 

procedure ReplaceIntegers(var I1, I2: Integer);
var Temp: Integer; 
begin 
 Temp := I1; 
 I1 := I2; 
 I2 := Temp; 
end; 

begin 
 Writeln('Ile jest osob???'); 
 Readln(IloscOsob); 

 SetLength(Osoby, IloscOsob); 

 for I := 0 to IloscOsob-1 do
  begin 
   Writeln; 
   Writeln('Osoba nr ', I+1, ': '); 

   Write('Imie: '); 
   Readln(Osoby[I].Imie); 

   Write('Wiek: '); 
   Readln(Osoby[I].Wiek); 

   Osoby[I].OstatniaLitera := Osoby[I].Imie[ Length(Osoby[I].Imie) ]; 

   if LowerCase(Osoby[I].OstatniaLitera) = 'a' then 
     Osoby[I].Plec := 'Kobieta'
   else 
     Osoby[I].Plec := 'Mezczyzna'; 

   if Osoby[I].Plec = 'Kobieta' then 
    begin 
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then 
       Osoby[I].Grupa := 0
     else 
       Osoby[I].Grupa := 1; 
    end 
   else 
    begin 
     if Osoby[I].Wiek <= 20 then 
       Osoby[I].Grupa := 2
     else 
       Osoby[I].Grupa := 3; 
    end; 

   writeln; 
   writeln('Podaj 5 najlepszych wedlug ciebie utworow (wedlug priorytetu)', #13); 

   for K := Low(Tytuly) to High(Tytuly) do 
    Writeln(K, ' -- ', Tytuly[K]); 

   for K := 1 to 5 do 
    begin 
     Write('Wybor ', K, ': ');
     Readln(Osoby[I].Wybory[K]); 
    end; 

   for K := 1 to 5 do 
    Osoby[I].utwory[K] := Tytuly[Osoby[I].Wybory[K]]; 

   Writeln;
   Writeln('Twoj wybor: '); 
   Writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].Utwory[1]);
   Writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].Utwory[2]); 
   Writeln('Utwor trzeci: ',  Osoby[I].Utwory[3]);
   Writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].Utwory[4]); 
   Writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].Utwory[5]);
  end; 

{sortownie babelkowe} 
 for I := 1 to IloscOsob-1 do 
  begin 
   for J := IloscOsob downto I do
    begin 

     if Osoby[J - 1].Grupa > Osoby[J].grupa then 
      begin 
       ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Imie, Osoby[J].Imie); 
       ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Plec, Osoby[J].Plec);

       ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Wiek, Osoby[J].Wiek); 
       ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Grupa, Osoby[j].Grupa); 

       for K := 1 to 5 do 
        ReplaceIntegers(Osoby[J - 1].Wybory[K], Osoby[J].Wybory[K]);

       for K := 1 to 5 do 
        ReplaceStrings(Osoby[J - 1].Utwory[K], Osoby[J].Utwory[K]); 
      end; 

    end;
   Writeln; 
  end; 
{koniec sortowania} 
 writeln; 
Writeln('Grupa ', Osoby[0].Grupa+1); 
writeln('-------------------------------------------------');

 AktualnaGrupa := Osoby[0].Grupa; 

 for I := 0 to High(Osoby) do 
  begin 

   if AktualnaGrupa <> Osoby[i].Grupa then 
    begin 
     AktualnaGrupa := Osoby[i].Grupa; 
     writeln('---------------------------------------'); 
     writeln; 
     Writeln('Grupa ', Osoby[i].Grupa+1);
     writeln('---------------------------------------'); 
     Writeln; 
    end; 
   Writeln('Osoba : '); 
   Writeln('Imie: ',      Osoby[I].Imie);
   Writeln('Wiek: ',      Osoby[I].Wiek); 
   writeln('Plec: ',      Osoby[I].Plec); 

   writeln('Utwor Pierwszy: ', Osoby[I].utwory[1]); 
   writeln('Utwor Drugi: ',  Osoby[I].utwory[2]);
   writeln('Utwor trzec: ',  Osoby[I].utwory[3]); 
   writeln('Utwor czwarty: ', Osoby[I].utwory[4]); 
   writeln('Utwor piaty: ',  Osoby[I].utwory[5]); 
   writeln; 

  end; 

  begin 
 for f := Low(Osoby) to High(Osoby) do
  for g := 1 to 5 do 
   begin 
    K := Osoby[f].Wybory[g]; 
    IloscGlosow[K] := IloscGlosow[K] + 1;
   end; 

  for t:=1 to 11 do
 writeln(Tytuly[t],' Ilosc glosow: ',IloscGlosow[t]);
 writeln 

end; 

begin

 for q := 1 to 3 do
  begin
   for w := 1 to 11 do
    if IloscGlosow[w] > Max[q].Glosy then
     begin
      Max[q].Glosy := IloscGlosow[w];
      IloscGlosow[w] := 0;
     end;
  end;

for I := 1 to 3 do
 Writeln(I, ' Utwór: ',Tytuly[I], ' Liczba Glosow: ', Max[I].Glosy);
end;
 writeln(max[1].glosy);
 writeln(max[3].glosy);
 writeln(max[2].glosy);

 for i:=1 to 11 do begin
 if Osoby[I].wybory[1] = max[1].glosy then
 writeln(Osoby[I].Imie);
             end;
{ TO -ODoUser -cConsole Main : Insert code here }
readln;
end.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0