Grupowanie właściwości

1

Witam wszystkich, potrzebuję nieco rozbudować komponent TListBox o kilkanaście właściwości, które będą umieszczone w trzech podstawowych grupach; Jak na razie próbuję zrobić pierwszą grupę, ale coś mi nie wychodzi...

Potrzebuję, by na liście w ObjectInspector pojawiła się grupa Colors, w której znajdować się będą takie właściwości:

 • Text
 • TextActive
 • Back
 • BackActive
 • DotsLine
  Wszystkie te właściwości mają przechowywać kolor (czyli typ TColor); Grupa ma się nazywać Colors;

Sugerowałem się artykułami z 4p:
http://4programmers.net/Delphi/ARtykuły/Jak_korzystać_z_TPersistent
i ze strony FlyLib:
http://flylib.com/books/en/1.228.1.154/1/

niestety grupa się pokazuje, ale nie chce się rozwijać... Grzebię w tym już od południa i dalej nie wiem, co jest źle, kod poniżej:

unit FldListBox;

interface

uses
 SysUtils,
 Classes,
 Controls,
 StdCtrls,
 Graphics;

type
 TFoldersListBoxColors = class(TPersistent)
 private
  FText: TColor;
  FTextActive: TColor;
  FBack: TColor;
  FBackActive: TColor;
  FDotsLine: TColor;
 published
  property Text: TColor read FText write FText;
  property TextActive: TColor read FTextActive write FTextActive;
  property Back: TColor read FBack write FBack;
  property BackActive: TColor read FBackActive write FBackActive;
  property DotsLine: TColor read FDotsLine write FDotsLine;
 end;

type
 TFoldersListBox = class(TListBox)
 private
  FColors: TFoldersListBoxColors;
 public
  {$WARNINGS OFF}
  constructor Create(AOwner: TComponent);
  destructor Destroy(); override;
  {$WARNINGS ON}
 published
  property Colors: TFoldersListBoxColors read FColors write FColors;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('pnggc', [TFoldersListBox]);
end;

constructor TFoldersListBox.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(Aowner);
 FColors := TFoldersListBoxColors.Create();

 with FColors do
  begin
   FText := clBlack;
   FTextActive := clWhite;
   FBack := clWhite;
   FBackActive := clMenuHighlight;
   FDotsLine := clGray;
  end;
end;

destructor TFoldersListBox.Destroy();
begin
 FColors.Free();
 inherited Destroy();
end;

end.

Moduł się oczywiście kompiluje, w programie 'kładąc' komponent na formie też nie wyskakują żadne błędy, program też się kompiluje i działa bez zarzutu, usuwać - też się usuwa z pamięci bezproblemowo;

Moje pytanie brzmi - co jeszcze mam zrobić by klasa działała jak należy?

0

No nic, uporałem się w końcu z tym; Poniżej zamieszczam kod modułu, który działa w 100%:

unit FldListBox;

interface

uses
 SysUtils,
 Classes,
 Controls,
 StdCtrls,
 Graphics;

type
 TFoldersListBoxIcons = class(TPersistent)
 private
  FPlus: TIcon;
  FMinus: TIcon;
  FDesktop: TIcon;
  FMyDocs: TIcon;
  FHardDrive: TIcon;
  FCDRom: TIcon;
  FFolder: TIcon;
 protected
  procedure SetPlus(Value: TIcon);
  procedure SetMinus(Value: TIcon);
  procedure SetDesktop(Value: TIcon);
  procedure SetMyDocs(Value: TIcon);
  procedure SetHardDrive(Value: TIcon);
  procedure SetCDRom(Value: TIcon);
  procedure SetFolder(Value: TIcon);
 public
  constructor Create();
  destructor Destroy(); override;
 published
  property Plus: TIcon read FPlus write SetPlus;
  property Minus: TIcon read FMinus write SetMinus;
  property Desktop: TIcon read FDesktop write SetDesktop;
  property MyDocs: TIcon read FMyDocs write SetMyDocs;
  property HardDrive: TIcon read FHardDrive write SetHardDrive;
  property CDRom: TIcon read FCDRom write SetCDRom;
  property Folder: TIcon read FFolder write SetFolder;
 end;

type
 TFoldersListBoxColors = class(TPersistent)
 private
  FText: TColor;
  FTextActive: TColor;
  FBack: TColor;
  FBackActive: TColor;
  FDotsLine: TColor;
 published
  property Text: TColor read FText write FText;
  property TextActive: TColor read FTextActive write FTextActive;
  property Back: TColor read FBack write FBack;
  property BackActive: TColor read FBackActive write FBackActive;
  property DotsLine: TColor read FDotsLine write FDotsLine;
 end;

type
 TFoldersListBoxOffsets = class(TPersistent)
 private
  FSubItem: Byte;
  FButton: Byte;
  FIcon: Byte;
  FText: Byte;
 published
  property SubItem: Byte read FSubItem write FSubItem;
  property Button: Byte read FButton write FButton;
  property Icon: Byte read FIcon write FIcon;
  property Text: Byte read FText write FText;
 end;

type
 TFoldersListBoxGroups = class(TPersistent)
 private
  FIcons: TFoldersListBoxIcons;
  FColors: TFoldersListBoxColors;
  FOffsets: TFoldersListBoxOffsets;
 published
  procedure SetIcons(Value: TFoldersListBoxIcons);
  procedure SetColors(Value: TFoldersListBoxColors);
  procedure SetOffsets(Value: TFoldersListBoxOffsets);
 public
  constructor Create();
  destructor Destroy(); override;
 published
  property Icons: TFoldersListBoxIcons read FIcons write SetIcons;
  property Colors: TFoldersListBoxColors read FColors write SetColors;
  property Offsets: TFoldersListBoxOffsets read FOffsets write SetOffsets;
 end;

type
 TFoldersListBox = class(TListBox)
 private
  FGroups: TFoldersListBoxGroups;
 protected
  procedure SetGroups(Value: TFoldersListBoxGroups);
 public
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy(); override;
 published
  property Tree: TFoldersListBoxGroups read FGroups write SetGroups;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('pnggc', [TFoldersListBox]);
end;constructor TFoldersListBoxIcons.Create();
begin
 inherited Create();

 FPlus := TIcon.Create();
 FMinus := TIcon.Create();
 FDesktop := TIcon.Create();
 FMyDocs := TIcon.Create();
 FHardDrive := TIcon.Create();
 FCDRom := TIcon.Create();
 FFolder := TIcon.Create();
end;

destructor TFoldersListBoxIcons.Destroy();
begin
 FPlus.Free();
 FMinus.Free();
 FDesktop.Free();
 FMyDocs.Free();
 FHardDrive.Free();
 FCDRom.Free();
 FFolder.Free();

 inherited Destroy();
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetPlus(Value: TIcon);
begin
 FPlus.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetMinus(Value: TIcon);
begin
 FMinus.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetDesktop(Value: TIcon);
begin
 FDesktop.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetMyDocs(Value: TIcon);
begin
 FMyDocs.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetHardDrive(Value: TIcon);
begin
 FHardDrive.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetCDRom(Value: TIcon);
begin
 FCDRom.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxIcons.SetFolder(Value: TIcon);
begin
 FFolder.Assign(Value);
end;constructor TFoldersListBoxGroups.Create();
begin
 inherited Create();

 FIcons := TFoldersListBoxIcons.Create();

 FColors := TFoldersListBoxColors.Create();

 with FColors do
  begin
   FText := clBlack;
   FTextActive := clWhite;
   FBack := clWhite;
   FBackActive := clMenuHighlight;
   FDotsLine := clGray;
  end;

 FOffsets := TFoldersListBoxOffsets.Create();

 with FOffsets do
  begin
   FSubItem := 0;
   FButton := 0;
   FIcon := 0;
   FText := 0;
  end;
end;

destructor TFoldersListBoxGroups.Destroy();
begin
 FIcons.Free();
 FColors.Free();
 FOffsets.Free();

 inherited Destroy();
end;

procedure TFoldersListBoxGroups.SetIcons(Value: TFoldersListBoxIcons);
begin
 FIcons.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxGroups.SetColors(Value: TFoldersListBoxColors);
begin
 FColors.Assign(Value);
end;

procedure TFoldersListBoxGroups.SetOffsets(Value: TFoldersListBoxOffsets);
begin
 FOffsets.Assign(Value);
end;constructor TFoldersListBox.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(Aowner);

 FGroups := TFoldersListBoxGroups.Create();
end;

destructor TFoldersListBox.Destroy();
begin
 FGroups.Free();

 inherited Destroy();
end;

procedure TFoldersListBox.SetGroups(Value: TFoldersListBoxGroups);
begin
 FGroups.Assign(Value);
end;

end.

co daje efekt:
GroupedProps.png
Kod udostępniam, bo może się komuś jeszcze przydać (Można na jego podstawie rozwinąć artykuł na tym forum odnoście używania klasy TPersistent); Pozdrawiam;

0

EDIT: Piszę nowy post, bo powyższy jest strasznie długi...

Mam jeszcze pytanie odnośnie deklarowania procedur do ładowania ikon; W jaki sposób mogę skrócić ten kod:

type
 TFoldersListBoxIcons = class(TPersistent)
 private
  FPlus,
  FMinus,
  FDesktop,
  FMyDocs,
  FHardDrive,
  FCDRom,
  FFolder: TIcon;
 protected
  procedure SetPlus(Value: TIcon);
  procedure SetMinus(Value: TIcon);
  procedure SetDesktop(Value: TIcon);
  procedure SetMyDocs(Value: TIcon);
  procedure SetHardDrive(Value: TIcon);
  procedure SetCDRom(Value: TIcon);
  procedure SetFolder(Value: TIcon);
 public
  constructor Create();
  destructor Destroy(); override;
 published
  property Plus: TIcon read FPlus write SetPlus;
  property Minus: TIcon read FMinus write SetMinus;
  property Desktop: TIcon read FDesktop write SetDesktop;
  property MyDocs: TIcon read FMyDocs write SetMyDocs;
  property HardDrive: TIcon read FHardDrive write SetHardDrive;
  property CDRom: TIcon read FCDRom write SetCDRom;
  property Folder: TIcon read FFolder write SetFolder;
 end;

tak, by była tylko jedna procedura dla wszystkich siedmiu ikon? Czy jest taka możliwość? Próbowałem to zrobić, ale nie wiadomo co wpisać w ciele tej procedury; Przydało by się coś takiego jak Self dla tych ikon, ale nie ma;

Ma ktoś jakiś pomysł? Trochę to dziadoskie rozwiązanie, bo gdybym miał grupę, która będzie przechowywać 100 ikon (czy ogólnie grafik) to musiałbym 100 osobnych procedur pisać mimo tego, że wszystkie byłyby jednego typu... Jak można to skrócić?

0

No tak, przyznaję się, lenia dostałem...

fCoords : array[0..3] of Longint;

Można by, ale musiałbym ikony przechowywać w tablicy, a tego nie robię; Choć nawet, gdybym tak zrobił to nie chcę wiedzieć co by się działo w Object Inspector... :P

W każdym razie jak ukończę pracę przy tym komponencie i będę pewny, że działa w 100% to dopiero wtedy spróbuję pakować te ikony do tablicy;

Efekt końcowy:

FoldersListBox.png

1
Furious Programming napisał(a)

No tak, przyznaję się, lenia dostałem...

fCoords : array[0..3] of Longint;

no dostales i to wiekszego niz myslisz skoro Ci sie nawet nie chce w temat zaglebic...

Furious Programming napisał(a)

musiałbym ikony przechowywać w tablicy, a tego nie robię;

po jaką cholerę w tablicy? przyjrzyj sie. przeciez mozesz to zastosowac dla istniejacych zmiennych -jesli tak Ci wygodniej- wystarczy uzyc we wspolnym setterze:

 case index of

i w zaleznosci od indeksu przypisywac nowa wartosc do wybranej zmiennej....

0

Matko święta, no przecież... Gdzie ja miałem głowę jak to pisałem...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1