Turbo Power Visual PlanIt i zdalna baza mysql

0

Witam
Od tygodnia siedzę na połączeniem komponentu Turbo Power Visual PlanIt i zdalną baza mysql .
Po przeszukaniu google wszelkich forum prosze o pomoc aby zdarzenia z kalendarza były zapisywane w bazie.
Dokumentacja jest tylko dla paradox. Do połączenia używam komponentu zeoslib.Zeos łączy się z bazą ale komponent nie dodaje do bazy.):

kulka76 napisał(a)

Witam
Od tygodnia siedzę na połączeniem komponentu Turbo Power Visual PlanIt i zdalną baza mysql .
Po przeszukaniu google wszelkich forum prosze o pomoc aby zdarzenia z kalendarza były zapisywane w bazie.
Dokumentacja jest tylko dla paradox. Do połączenia używam komponentu zeoslib.Zeos łączy się z bazą ale komponent nie dodaje do bazy.):

Dołączam dokumentacje dla paradox.
Programuję w Delphi 7 :)
Komponent jest stąd http://sourceforge.net/projects/tpvplanit/

0

A może byś kod dał? Bo wiesz, tak to mogę Ci powiedzieć, że coś źle robisz, a widać nie obchodzi Ciebie co...

0

Sorry mam dwie doby do tyłu i kiepsko wychodzi mi myślenie ;/

dodaje kod

unit Unit2;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, VpPrtFmtDlg, VpContactEditDlg, VpEvntEditDlg, VpResEditDlg,
VpDlg, VpAlarmDlg, StdCtrls, VpWeekView, VpDayView, VpBaseDS, VpBase,
VpDBDS, VpFlxDS, VpCalendar, VpClock, VpLEDLabel, DB, ZAbstractRODataset,
ZAbstractDataset, ZDataset, ZConnection, VpContactGrid;

type
TForm2 = class(TForm)
DataSource1: TDataSource;
ZConnection1: TZConnection;
ZQuery1: TZQuery;
VpLEDLabel1: TVpLEDLabel;
VpClock1: TVpClock;
VpCalendar1: TVpCalendar;
VpFlexDataStore1: TVpFlexDataStore;
VpControlLink1: TVpControlLink;
VpDayView1: TVpDayView;
VpWeekView1: TVpWeekView;
Button1: TButton;
VpNotificationDialog1: TVpNotificationDialog;
VpResourceEditDialog1: TVpResourceEditDialog;
VpEventEditDialog1: TVpEventEditDialog;
VpContactEditDialog1: TVpContactEditDialog;
VpPrintFormatEditDialog1: TVpPrintFormatEditDialog;
Button2: TButton;
DataSource2: TDataSource;
DataSource3: TDataSource;
DataSource4: TDataSource;
ZQuery2: TZQuery;
ZQuery3: TZQuery;
ZQuery4: TZQuery;
ZQuery3RecordID: TLargeintField;
ZQuery3ResouceID: TIntegerField;
ZQuery3Complete: TStringField;
ZQuery3Description: TStringField;
ZQuery3Details: TStringField;
ZQuery3CreatedOn: TStringField;
ZQuery3Piority: TStringField;
ZQuery3Category: TStringField;
ZQuery3CompletedOn: TStringField;
ZQuery3DueDate: TDateTimeField;
ZQuery3UserField0: TStringField;
ZQuery3UserField1: TStringField;
ZQuery3UserField2: TStringField;
ZQuery3UserField3: TStringField;
ZQuery3UserField4: TStringField;
ZQuery3UserField5: TStringField;
ZQuery3UserFiled6: TStringField;
ZQuery3UserField7: TStringField;
ZQuery3UserField8: TStringField;
ZQuery3UserField9: TStringField;
VpResourceCombo1: TVpResourceCombo;
VpResourceCombo2: TVpResourceCombo;
ZQuery2ResourceID: TLargeintField;
ZQuery2Description: TStringField;
ZQuery2Notes: TStringField;
ZQuery2ImageIndex: TStringField;
ZQuery2ResourceActive: TStringField;
ZQuery2UserField0: TStringField;
ZQuery2UserField1: TStringField;
ZQuery2UserField2: TStringField;
ZQuery2UserField3: TStringField;
ZQuery2UserField4: TStringField;
ZQuery2UserField5: TStringField;
ZQuery2UserField6: TStringField;
ZQuery2UserField7: TStringField;
ZQuery2UserField8: TStringField;
ZQuery2UserField9: TStringField;
GranularityCombo: TComboBox;
ZQuery4id_zamwienia: TIntegerField;
ZQuery4data_zamwienia: TDateField;
ZQuery4godzina_zamwienia: TTimeField;
ZQuery4usuga_zamwienia: TMemoField;
ZQuery4cena_zamwienia: TFloatField;
ZQuery4imie_zamwienia: TStringField;
ZQuery4nazwisko_zamwienia: TStringField;
ZQuery4czas_wykonania_zamwienia: TMemoField;
ZQuery4cenazamowienia: TIntegerField;
ZQuery4events: TStringField;
ZQuery4contacts: TStringField;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form2: TForm2;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
VpResourceEditDialog1.AddNewResource;

end;

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0