Problem z losowaniem tablicy, norma macierzowa.

0

Witam.

Mam tablice n (rozmiar podany przez uzytkownika, tablica kwadratowa) elementowa, i musze wylosowac liczby, i do kazdego elementu powstawiac(1), nastepnie kazdy element podniesc do potegi(2), znaleŹĆ kolumne z najwyzsza srednia artmetyczna(3) i ja spierwiastkowac(4) Chcial bym robic to po kolei, i wypisywac tak jak ponumerowalem. Mam problem z losowaniem elementow, na razie chce uzupelnic tylko pierwszy wiersz, program sie kompiluje, ale podczs podania jakiejs wartosci dostaje "Program C:...\kam.exe exited with exitcode = 201"

program kam;

uses crt;

var
    tab : array of array of integer; //tablica dynamiczna
    n: byte; //rozmiar macierzy
    p: byte; //potega
    i: integer; //zmienna pomocnicza
    ran: integer; //losowana liczba
begin

    write('Podaj rozmiar tablic: ');
    readln(n); //wczytuje wielkosc tablicy
    SetLength(tab,n,n);
    Randomize;
    for i:=1 to n do

        begin
        ran:=(random(10)+1); //zakres od 1 do 10
        tab[1,i] :=tab[1,ran];
        end;

    readln;
end.
0

SetLength indeksuje od 0, a nie od 1

0

Zmienilem na i, j := 0, i troche dodalem do kodu, ale nadal ten sam blad. Jak zamienie dynamiczne tab, na stala i wszystkie n na 10, to zadziala. Czyli tak

 program kamila;

uses crt;

var
   // tab : array of array of integer; //tablica dynamiczna
    n: byte; //rozmiar macierzy
    p: byte; //potega
    tab :array[1..10,1..10] of integer;
    i,j: integer; //zmienna pomocnicza
    ran: integer; //losowana liczba
begin

    write('Podaj rozmiar tablic: ');
    readln(n); //wczytuje wielkosc tablicy
   //  SetLength(tab,n,n);
    Randomize;
    for i:=1 to 10 do begin
        for j:=1 to 10 do begin
                tab[i,j] :=random(10)+1;
        end;
    end;

    for i := 1 to 10 do begin
        for j:= 1 to 10 do begin
            write(tab[i,j]:4);
        end;
        writeln;
    end;
    readln;
end.
0
 for i:=0 to n-1 do
0

Bardzo ladnie dziala, teraz sie zastanawiam nad potego, chyba nejlepiej bylo by wykozystac exp(a*ln(b) i dostane b^a. Niestety domyslam sie, ze trzeba dodac jakas bilioteke, pewnie Math. Ale uses Math nie chce zadzialac.

program bla;
begin
 writeln exp(5*ln(2);
end.
0

Zgubiłeś kilka nawiasów:

program bla;
begin
 writeln(exp(5*ln(2)));
end.
0

Wszytko idealnie, oprocz 1) potegowanie widze, ze do max 255 2) jedna postac a,b+E000x nie jest zbyt satysfkacjonujaca, jaki kolwiek typ zmiennej wpisze, i tak pokazuja taka postac, nie moge jakos jej do normalnej liczby przywolac, poza tym, jednak dziwnie liczy potegi. 7^2 powino dac 49 daje, 1.3E+0002 ew. moglo by dac 4,9E+xxx. ale dlaczego 13 ?

 Running "c:\fpc\2.4.2\bin\i386-win32\kam.exe "
Podaj rozmiar tablic: 5
Podaj potege:
2
Macierz wylosowana

  7  8  7  3  2

  4  4  2  7  9

  1  6 10  9  9

  2  3  3  1  7

  2 10  5  9  3

Macierz spierwiastkowana

 1.3E+0002 2.6E+0002 1.3E+0002 8.0E+0000 4.0E+0000
 1.6E+0001 1.6E+0001 4.0E+0000 1.3E+0002 5.1E+0002
 2.0E+0000 6.4E+0001 1.0E+0003 5.1E+0002 5.1E+0002
 4.0E+0000 8.0E+0000 8.0E+0000 2.0E+0000 1.3E+0002
 4.0E+0000 1.0E+0003 3.2E+0001 5.1E+0002 8.0E+0000
program kamila;

uses crt;

var
    tab : array of array of integer; //tablica dynamiczna
    n: byte; //rozmiar macierzy
    p: byte; //potega
  //  tab :array[1..10,1..10] of integer;
    i,j: integer; //zmienna pomocnicza
    ran: integer; //losowana liczba
procedure potega (a : real);
    begin
        for i:=0 to 10 do begin
            a:= a*a;
        end;
    end;
begin

    write('Podaj rozmiar tablic: ');
    readln(n); //wczytuje wielkosc tablicy
    writeln('Podaj potege: ');
    readln(p);
    SetLength(tab,n,n);
    Randomize;
    for i:=0 to n-1 do begin
        for j:=0 to n-1 do begin
                tab[i,j] :=random(10)+1;

      end;
    end;

        writeln('Macierz wylosowana');
        writeln;
    for i := 0 to n-1 do begin
        for j:= 0 to n-1 do begin
            write(tab[i,j]:4);
        end;
        writeln;
        writeln;
    end;

        writeln('Macierz spierwiastkowana');
        writeln;
        for i := 0 to n-1 do begin
        for j:= 0 to n-1 do begin
            write(exp(tab[i,j]*ln(p)):4);
        end;
        writeln;
    end;
    readln;
end.
0

Jak ktos by potrzebowal rozwiazanie.

Program liczy srednia z podanej macierzy kwadratowej, potege tej macierzy, norme i pierwiastek normy.

program kam2;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------

procedure mnoz(n : integer; A,B,C : MReal);

var
 i,j,k : integer;
 s   : double;

begin

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n - 1 do s := s + A[i][k] * B[k][j];
   C[i][j] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------

procedure przepisz(n : integer; A,B : MReal);

var
 i,j : integer;

begin
 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do B[i][j] := A[i][j];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------

procedure jednostkowa(n : integer; A : MReal);

var
 i,j : integer;

begin
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do A[i][j] := 0;
  A[i][i] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------

procedure potega(k,n : integer; A : MReal);

var
 P,W : MReal;
 i  : integer;

begin
 if k = 0 then jednostkowa(n,A)
 else if k > 1 then
 begin

  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  SetLength(P,n);
  SetLength(W,n);
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength(P[i],n);
   SetLength(W[i],n);
  end;

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P);

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  for i := 2 to k do
  begin
   mnoz(n,P,A,W);   // W <- P x A
   przepisz(n,W,A);  // A <- P x A
  end;

  // usuwamy macierze P i W

  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength(P[i],0);
   SetLength(W[i],0);
  end;
  SetLength(P,0);
  SetLength(W,0);
 end;
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A,D : MReal;
 n,i,j,k : integer;
 max :double;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n
 write('Podaj potege: ');
 readln(k);
 write('Podaj wielkosc macierzy: ');
 readln(n);

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 SetLength(A,n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  for j := 0 to n - 1 do read(A[i][j]);
 end;

 //wyswietla macierz
   writeln('Macierz');
   writeln;
   max := 0;
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   write(A[i][j]:10:2,' ');
   max := A[i,j] + max;
  end;
  writeln;
 end;
 writeln ('Srednia: ',max/(n*n):10:2);
 writeln;
 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki
 readln;
 writeln('Macierz spotegowana');
 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write(A[i][j]:10:2,' ');
  writeln;
 end;
  writeln;
  max := 0;
  for i := 0 to n-1 do
  if max > max-1 then
    max := A[i,j] + max;
    write ('Norma: ');
    writeln (max:10:2);
    write ('Pierwiastek: ');
    writeln (sqrt(max):10:2);

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);
 readln;

end.

Oparte na [url=http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf[...]1_search/0072_a.php]klik[/url]

Do zamkniecia :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0