XPath i D7

0

mam problem z użyciem XPatha w D7 przy wykorzystaniu TXMLDocument - nie znalazłem tam metody w stylu selectNodes - jak w MSXML2_TLB. z MSXML2_TLB jest taki problem, że nie rozpoznaje funkcji. np. Jeżeli zrobię tak:

function Tfrm_Glowne.CheckParDomPersCount(Aid_pers: Integer): Integer;
var doc : IXMLDomDocument;
  list : IXMLDomNodeList;
  wyn : Integer;
begin
  wyn:=-1;
  if ParDomPers<>nil then begin
    try
      doc:=CoDOMDocument.Create;
      doc.Load(ExtractFilePath(ParamStr(0))+par_dom_pers_FileName);
      list:=doc.selectNodes('count(/par_dom_pers/personel[@id_pers="'+IntToStr(Aid_pers)+'"])');
      wyn:=StrToInt(list.item[0].text);
    finally
    end;
  end;
  Result:=wyn;
end;

To wywala mi błąd:

Nieznana metoda -->count(/<--par_dom_pers/personel[@id_pers="2485"])'. Process stopped.

wyrażenie jest na pewno poprawne (zresztą tak banalne, że aż szkoda) i działa w XMLSpy i XPathBuilder. Nie potrafię go jednak uruchomic na D7. O czort tutaj chodzi.

0

Kurczę. Na prawdę nikt nie walczył z XPath i jego funkcjami w Delphi ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0