Jak pobrac tylko 30 KB kodu strony www za pomoca Synapse

0

Witam, pobieram kod strony html za pomoca synapse Thttpsend, jesli mam np strone ktora zajmuje zalozmy 500 KB, to jak ustawic limit aby pobrac tylko 30 kb.

0

Nagłówek Content-Range albo Accept-Ranges (nie pamiętam ale chyba to pierwsze) i jest warunek serwer musi obsługiwać HTTP 1.1

0

jest warunek - musze znalezc inne rozwiazanie.

0

rozlaczyc po pobraniu 30kb ?

0

jak sprawdzic czy jest pobrane 30 kb

0

Olesio napisał artykuł tam jest jak zrobić ProgressBar to równie dobrze możesz sprawdzić ile pobrałeś. Obsługa protokołu HTTP przy użyciu pakietu Synapse
A tak w ogóle co jest złego w rozwiązaniu z range?

0

W Synapse SockCallBack może nie zareagować przy zbyt małej ilości pobtanych danych, bo postęp może się zwiększać co kilkadzieśiąt KB, trzeba by było przeanlizować kod modułów Synapse jak to dokładnie tam się odbyw. Jedno co moge polecić, także do protokołu HTTP to moduł SimpleTCP ze strony: http://piechnat.pl/article/simpletcp.html można nim wygodniej pobrać żądaną ilośc bajtów oraz łatwiej samodzielniej operować zawartością wysyłanych danych przez Sockety. Przykład wycinku z kodu mojego Downloadera plików z ipla.tv napisanego w WinAPI. Powinieneś zrozumieć ideę. Wystarczy że zamiast Cnt = 0dasz sobie Cnt = 30000 czy ile tam dokładnie bajtów potrzebujesz. Najlepiej poniższy kod traktuj jako przykład wklejonyu na szybko i sam sobie dopasuj do własnych potrzeb. Ewentualnie możesz zmniejszyć również rozmiar buforu, którym odczytywane są dane i zapisywane do pliku.

const
 WWW_Prefix = 'www.';
 Default_Http_Port = 80;
 Http_Prefix = 'http://';
 OperaUserAgent = 'Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; pl) Presto/2.7.62 Version/11.01';
//...
function GetOnlyHostName(Url : string; OnlyDomain, LeaveWWWPrefix : boolean) : string;
var
 I, Cnt : integer;
 AddWWWPrefix : boolean;
begin
 Url := AnsiLowerCase(Url);
 if Pos(Http_Prefix, Url) = 1 then
 begin
  Delete(Url, 1, Length(Http_Prefix));
 end;
 if not OnlyDomain then
 begin
  if not LeaveWWWPrefix then
  begin
   AddWWWPrefix := Pos(WWW_Prefix, Url) = 1;
   if AddWwwPrefix then
   begin
    Delete(Url, 1, Length(WWW_Prefix));
   end;
  end;
  I := Pos('/', Url);
  if (I > 0) then
  begin
   I := I - 1;
  end
  else
  begin
   I := Length(Url);
  end;
  Result := Copy(Url, 1, I);
 end
 else
 begin
  if not LeaveWWWPrefix then
  begin
   AddWWWPrefix := Pos(WWW_Prefix, Url) = 1;
   if AddWWWPrefix then
   begin
    Delete(Url, 1, Length(WWW_Prefix));
   end;
  end;
  I := Pos('/', Url);
  if (I > 0) then
  begin
   I := I - 1;
  end
  else
  begin
   I := Length(Url);
  end;
  Url := Copy(Url, 1, I);
  Cnt := 0;
  for I := Length(Url) downto 1 do
  begin
   if Url[I] = '.' then
   begin
    Cnt := Cnt + 1;
    if Url[I - 1] = '.' then
    begin
     Url[I - 1] := '\';
    end;
   end;
   if Cnt > 1 then
   begin
    Break;
   end;
  end;
  Delete(Url, 1, I);
  repeat
   Cnt := Pos('\', Url);
   if Cnt > 0 then
   begin
    Delete(Url, Cnt, 1);
   end;
  until Cnt = 0;
  Result := Url;
 end;
end;

procedure DownloadFileFromWeb(Url, AFileName : string; TotalFileSize : integer);
var
 Clnt : TTcpClient;
 BytesWritten : DWORD;
 OnlyHost, S, SizeStr : string;
 Buffer : array[0..65535 - 1] of Byte;
 Cnt, DownloadProgress, SlashPos : integer;
begin
 DownloadProgress := 0;
 SendMessage(PBHandle, PBM_SETPOS, DownloadProgress, 0);
 SendMessage(PBHandle, PBM_SETRANGE32, 0, TotalFileSize);
 OnlyHost := GetOnlyHostName(Url, False, True);
 if Pos(Http_Prefix, Url) = 1 then
 begin
  Delete(Url, 1, Length(Http_Prefix));
 end;
 SlashPos := Pos('/', Url);
 if SlashPos > 0 then
 begin
  Url := Copy(Url, SlashPos, MaxInt);
 end;
 Clnt := TTcpClient.Create(OnlyHost, Default_Http_Port);
 Clnt.WriteLn('GET ' + Url + ' HTTP/1.0' + CRLF + 'Host: ' + OnlyHost +
  CRLF + 'User-Agent: ' + OperaUserAgent + CRLF);
 repeat
  Clnt.ReadLn(S);
 until S = '';
 if VideoFileSize = 0 then
 begin
  SizeStr := UnknownTotalSizeText;
 end
 else
 begin
  SizeStr := SeparateDigits(TotalFileSize);
 end;
 OutFile := CreateFile(PChar(AFileName), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_ALWAYS, 0, 0);
 if OutFile > 0 then
 begin
  repeat
   Cnt := Clnt.Read(Buffer, SizeOf(Buffer));
   DownloadProgress := DownloadProgress + Cnt;
   WriteFile(OutFile, Buffer[0], Cnt, BytesWritten, nil);
   S := FormatC('Pobrano: %s z: %s' + UnitStrArr[VideoFileSize > 0], SeparateDigits(DownloadProgress), SizeStr);
   SetText(GBHandle, S);
   SendMessage(PBHandle, PBM_SETPOS, DownloadProgress, 0);
  until Cnt = 0;
 end;
 Clnt.Free;
 CloseHandle(OutFile);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0