Szczegółowe nagłówki WinAPI dla Delphi/Pascala

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-12 23:47
0

Cześć!

Potrzebuję zdobyć jakąś kompletną listę (ze wszystkimi parametrami i zwracanymi wartościami) najważniejszych funkcji WinAPI.
Przykładowo z Delphi mam coś takiego:

function AbortSystemShutdownA; external advapi32 name 'AbortSystemShutdownA';
function AbortSystemShutdownW; external advapi32 name 'AbortSystemShutdownW';
function AccessCheck; external advapi32 name 'AccessCheck';
function AccessCheckAndAuditAlarmA; external advapi32 name 'AccessCheckAndAuditAlarmA';
function AccessCheckAndAuditAlarmW; external advapi32 name 'AccessCheckAndAuditAlarmW';
function AccessCheckByType; external advapi32 name 'AccessCheckByType';
function AccessCheckByTypeAndAuditAlarmA; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeAndAuditAlarmA';
function AccessCheckByTypeAndAuditAlarmW; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeAndAuditAlarmW';
function AccessCheckByTypeResultList; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeResultList';
function AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarm; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmW';
function AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmA; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmA';
function AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmW; external advapi32 name 'AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarmW';
function AddAccessAllowedAce; external advapi32 name 'AddAccessAllowedAce';
function AddAccessAllowedAceEx; external advapi32 name 'AddAccessAllowedAceEx';
function AddAccessAllowedObjectAce; external advapi32 name 'AddAccessAllowedObjectAce';
function AddAccessDeniedAce; external advapi32 name 'AddAccessDeniedAce';
function AddAccessDeniedObjectAce; external advapi32 name 'AddAccessDeniedObjectAce';
function AddAccessDeniedAceEx; external advapi32 name 'AddAccessDeniedAceEx';
function AddAce; external advapi32 name 'AddAce';
function AddAuditAccessAce; external advapi32 name 'AddAuditAccessAce';
function AddAuditAccessAceEx; external advapi32 name 'AddAuditAccessAceEx';
function AddAuditAccessObjectAce; external advapi32 name 'AddAuditAccessObjectAce';
function AdjustTokenGroups; external advapi32 name 'AdjustTokenGroups';
function AllocateAndInitializeSid; external advapi32 name 'AllocateAndInitializeSid';
function AllocateLocallyUniqueId; external advapi32 name 'AllocateLocallyUniqueId';
function AreAllAccessesGranted; external advapi32 name 'AreAllAccessesGranted';
function AreAnyAccessesGranted; external advapi32 name 'AreAnyAccessesGranted';
function BackupEventLogA; external advapi32 name 'BackupEventLogA';
function BackupEventLogW; external advapi32 name 'BackupEventLogW';
function ClearEventLogA; external advapi32 name 'ClearEventLogA';
function ClearEventLogW; external advapi32 name 'ClearEventLogW';
function CloseEventLog; external advapi32 name 'CloseEventLog';
function ConvertToAutoInheritPrivateObjectSecurity; external advapi32 name 'ConvertToAutoInheritPrivateObjectSecurity';
function CopySid; external advapi32 name 'CopySid';
function CreatePrivateObjectSecurity; external advapi32 name 'CreatePrivateObjectSecurity';
function CreatePrivateObjectSecurityEx; external advapi32 name 'CreatePrivateObjectSecurityEx';
function CreateProcessAsUserA; external advapi32 name 'CreateProcessAsUserA';
function CreateProcessAsUserW; external advapi32 name 'CreateProcessAsUserW';
function DecryptFileA; external advapi32 name 'DecryptFileA';
function DecryptFileW; external advapi32 name 'DecryptFileW';
function DeleteAce; external advapi32 name 'DeleteAce';
function DeregisterEventSource; external advapi32 name 'DeregisterEventSource';
function DestroyPrivateObjectSecurity; external advapi32 name 'DestroyPrivateObjectSecurity';
function DuplicateToken; external advapi32 name 'DuplicateToken';
function DuplicateTokenEx; external advapi32 name 'DuplicateTokenEx';
function EncryptFileA; external advapi32 name 'EncryptFileA';
function EncryptFileW; external advapi32 name 'EncryptFileW';
function EqualPrefixSid; external advapi32 name 'EqualPrefixSid';
function EqualSid; external advapi32 name 'EqualSid';
function FindFirstFreeAce; external advapi32 name 'FindFirstFreeAce';
function FreeSid; external advapi32 name 'FreeSid';
function GetAce; external advapi32 name 'GetAce';
function GetAclInformation; external advapi32 name 'GetAclInformation';
function GetCurrentHwProfileA; external advapi32 name 'GetCurrentHwProfileA';
function GetCurrentHwProfileW; external advapi32 name 'GetCurrentHwProfileW';
function GetFileSecurityA; external advapi32 name 'GetFileSecurityA';
function GetFileSecurityW; external advapi32 name 'GetFileSecurityW';
function GetKernelObjectSecurity; external advapi32 name 'GetKernelObjectSecurity';
function GetLengthSid; external advapi32 name 'GetLengthSid';
function GetNumberOfEventLogRecords; external advapi32 name 'GetNumberOfEventLogRecords';
function GetOldestEventLogRecord; external advapi32 name 'GetOldestEventLogRecord';
function GetPrivateObjectSecurity; external advapi32 name 'GetPrivateObjectSecurity';
function GetSecurityDescriptorControl; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorControl';
function GetSecurityDescriptorDacl; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorDacl';
function GetSecurityDescriptorGroup; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorGroup';
function GetSecurityDescriptorLength; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorLength';
function GetSecurityDescriptorOwner; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorOwner';
function GetSecurityDescriptorSacl; external advapi32 name 'GetSecurityDescriptorSacl';
function GetSidIdentifierAuthority; external advapi32 name 'GetSidIdentifierAuthority';
function GetSidLengthRequired; external advapi32 name 'GetSidLengthRequired';
function GetSidSubAuthority; external advapi32 name 'GetSidSubAuthority';
function GetSidSubAuthorityCount; external advapi32 name 'GetSidSubAuthorityCount';
function GetTokenInformation; external advapi32 name 'GetTokenInformation';
function GetUserNameA; external advapi32 name 'GetUserNameA';
function GetUserNameW; external advapi32 name 'GetUserNameW';
function ImpersonateLoggedOnUser; external advapi32 name 'ImpersonateLoggedOnUser';
function ImpersonateNamedPipeClient; external advapi32 name 'ImpersonateNamedPipeClient';
function ImpersonateSelf; external advapi32 name 'ImpersonateSelf';
function InitializeAcl; external advapi32 name 'InitializeAcl';
function InitializeSecurityDescriptor; external advapi32 name 'InitializeSecurityDescriptor';
function InitializeSid; external advapi32 name 'InitializeSid';
function InitiateSystemShutdownA; external advapi32 name 'InitiateSystemShutdownA';
function InitiateSystemShutdownW; external advapi32 name 'InitiateSystemShutdownW';
function IsTextUnicode; external advapi32 name 'IsTextUnicode';
function IsValidAcl; external advapi32 name 'IsValidAcl';
function IsValidSecurityDescriptor; external advapi32 name 'IsValidSecurityDescriptor';
function IsValidSid; external advapi32 name 'IsValidSid';
function LogonUser; external advapi32 name 'LogonUserW';
function LogonUserA; external advapi32 name 'LogonUserA';
function LogonUserW; external advapi32 name 'LogonUserW';
function LookupAccountName; external advapi32 name 'LookupAccountNameW';
function LookupAccountNameA; external advapi32 name 'LookupAccountNameA';
function LookupAccountNameW; external advapi32 name 'LookupAccountNameW';
function LookupAccountSid; external advapi32 name 'LookupAccountSidW';
function LookupAccountSidA; external advapi32 name 'LookupAccountSidA';
function LookupAccountSidW; external advapi32 name 'LookupAccountSidW';
function LookupPrivilegeDisplayName; external advapi32 name 'LookupPrivilegeDisplayNameW';
function LookupPrivilegeDisplayNameA; external advapi32 name 'LookupPrivilegeDisplayNameA';
function LookupPrivilegeDisplayNameW; external advapi32 name 'LookupPrivilegeDisplayNameW';
function LookupPrivilegeName; external advapi32 name 'LookupPrivilegeNameW';
function LookupPrivilegeNameA; external advapi32 name 'LookupPrivilegeNameA';
function LookupPrivilegeNameW; external advapi32 name 'LookupPrivilegeNameW';
function LookupPrivilegeValue; external advapi32 name 'LookupPrivilegeValueW';
function LookupPrivilegeValueA; external advapi32 name 'LookupPrivilegeValueA';
function LookupPrivilegeValueW; external advapi32 name 'LookupPrivilegeValueW';
function MakeAbsoluteSD; external advapi32 name 'MakeAbsoluteSD';
function MakeSelfRelativeSD; external advapi32 name 'MakeSelfRelativeSD';
procedure MapGenericMask; external advapi32 name 'MapGenericMask';
function NotifyChangeEventLog; external advapi32 name 'NotifyChangeEventLog';
function ObjectCloseAuditAlarm; external advapi32 name 'ObjectCloseAuditAlarmW';
function ObjectCloseAuditAlarmA; external advapi32 name 'ObjectCloseAuditAlarmA';
function ObjectCloseAuditAlarmW; external advapi32 name 'ObjectCloseAuditAlarmW';
function ObjectDeleteAuditAlarm; external advapi32 name 'ObjectDeleteAuditAlarmW';
function ObjectDeleteAuditAlarmA; external advapi32 name 'ObjectDeleteAuditAlarmA';
function ObjectDeleteAuditAlarmW; external advapi32 name 'ObjectDeleteAuditAlarmW';
function ObjectOpenAuditAlarm; external advapi32 name 'ObjectOpenAuditAlarmW';
function ObjectOpenAuditAlarmA; external advapi32 name 'ObjectOpenAuditAlarmA';
function ObjectOpenAuditAlarmW; external advapi32 name 'ObjectOpenAuditAlarmW';
function ObjectPrivilegeAuditAlarm; external advapi32 name 'ObjectPrivilegeAuditAlarmW';
function ObjectPrivilegeAuditAlarmA; external advapi32 name 'ObjectPrivilegeAuditAlarmA';
function ObjectPrivilegeAuditAlarmW; external advapi32 name 'ObjectPrivilegeAuditAlarmW';
function OpenBackupEventLog; external advapi32 name 'OpenBackupEventLogW';
function OpenBackupEventLogA; external advapi32 name 'OpenBackupEventLogA';
function OpenBackupEventLogW; external advapi32 name 'OpenBackupEventLogW';
function OpenEventLog; external advapi32 name 'OpenEventLogW';
function OpenEventLogA; external advapi32 name 'OpenEventLogA';
function OpenEventLogW; external advapi32 name 'OpenEventLogW';
function OpenProcessToken; external advapi32 name 'OpenProcessToken';
function OpenThreadToken; external advapi32 name 'OpenThreadToken';
function PrivilegeCheck; external advapi32 name 'PrivilegeCheck';
function PrivilegedServiceAuditAlarm; external advapi32 name 'PrivilegedServiceAuditAlarmW';
function PrivilegedServiceAuditAlarmA; external advapi32 name 'PrivilegedServiceAuditAlarmA';
function PrivilegedServiceAuditAlarmW; external advapi32 name 'PrivilegedServiceAuditAlarmW';
function ReadEventLog; external advapi32 name 'ReadEventLogW';
function ReadEventLogA; external advapi32 name 'ReadEventLogA';
function ReadEventLogW; external advapi32 name 'ReadEventLogW';
function RegOverridePredefKey; external advapi32 name 'RegOverridePredefKey';
function RegOpenUserClassesRoot; external advapi32 name 'RegOpenUserClassesRoot';
function RegOpenCurrentUser; external advapi32 name 'RegOpenCurrentUser';
function RegDisablePredefinedCache; external advapi32 name 'RegDisablePredefinedCache';
function RegCloseKey; external advapi32 name 'RegCloseKey';
function RegConnectRegistry; external advapi32 name 'RegConnectRegistryW';
function RegConnectRegistryA; external advapi32 name 'RegConnectRegistryA';
function RegConnectRegistryW; external advapi32 name 'RegConnectRegistryW';
function RegCreateKey; external advapi32 name 'RegCreateKeyW';
function RegCreateKeyA; external advapi32 name 'RegCreateKeyA';
function RegCreateKeyW; external advapi32 name 'RegCreateKeyW';
function RegCreateKeyEx; external advapi32 name 'RegCreateKeyExW';
function RegCreateKeyExA; external advapi32 name 'RegCreateKeyExA';
function RegCreateKeyExW; external advapi32 name 'RegCreateKeyExW';
function RegDeleteKey; external advapi32 name 'RegDeleteKeyW';
function RegDeleteKeyA; external advapi32 name 'RegDeleteKeyA';
function RegDeleteKeyW; external advapi32 name 'RegDeleteKeyW';
function RegDeleteValue; external advapi32 name 'RegDeleteValueW';
function RegDeleteValueA; external advapi32 name 'RegDeleteValueA';
function RegDeleteValueW; external advapi32 name 'RegDeleteValueW';
function RegEnumKeyEx; external advapi32 name 'RegEnumKeyExW';
function RegEnumKeyExA; external advapi32 name 'RegEnumKeyExA';
function RegEnumKeyExW; external advapi32 name 'RegEnumKeyExW';
function RegEnumKey; external advapi32 name 'RegEnumKeyW';
function RegEnumKeyA; external advapi32 name 'RegEnumKeyA';
function RegEnumKeyW; external advapi32 name 'RegEnumKeyW';
function RegEnumValue; external advapi32 name 'RegEnumValueW';
function RegEnumValueA; external advapi32 name 'RegEnumValueA';
function RegEnumValueW; external advapi32 name 'RegEnumValueW';
function RegFlushKey; external advapi32 name 'RegFlushKey';
function RegGetKeySecurity; external advapi32 name 'RegGetKeySecurity';
function RegLoadKey; external advapi32 name 'RegLoadKeyW';
function RegLoadKeyA; external advapi32 name 'RegLoadKeyA';
function RegLoadKeyW; external advapi32 name 'RegLoadKeyW';
function RegNotifyChangeKeyValue; external advapi32 name 'RegNotifyChangeKeyValue';
function RegOpenKey; external advapi32 name 'RegOpenKeyW';
function RegOpenKeyA; external advapi32 name 'RegOpenKeyA';
function RegOpenKeyW; external advapi32 name 'RegOpenKeyW';
function RegOpenKeyEx; external advapi32 name 'RegOpenKeyExW';
function RegOpenKeyExA; external advapi32 name 'RegOpenKeyExA';
function RegOpenKeyExW; external advapi32 name 'RegOpenKeyExW';
function RegQueryInfoKey; external advapi32 name 'RegQueryInfoKeyW';
function RegQueryInfoKeyA; external advapi32 name 'RegQueryInfoKeyA';
function RegQueryInfoKeyW; external advapi32 name 'RegQueryInfoKeyW';
function RegQueryMultipleValues; external advapi32 name 'RegQueryMultipleValuesW';
function RegQueryMultipleValuesA; external advapi32 name 'RegQueryMultipleValuesA';
function RegQueryMultipleValuesW; external advapi32 name 'RegQueryMultipleValuesW';
function RegQueryValue; external advapi32 name 'RegQueryValueW';
function RegQueryValueA; external advapi32 name 'RegQueryValueA';
function RegQueryValueW; external advapi32 name 'RegQueryValueW';
function RegQueryValueEx; external advapi32 name 'RegQueryValueExW';
function RegQueryValueExA; external advapi32 name 'RegQueryValueExA';
function RegQueryValueExW; external advapi32 name 'RegQueryValueExW';
function RegReplaceKey; external advapi32 name 'RegReplaceKeyW';
function RegReplaceKeyA; external advapi32 name 'RegReplaceKeyA';
function RegReplaceKeyW; external advapi32 name 'RegReplaceKeyW';
function RegRestoreKey; external advapi32 name 'RegRestoreKeyW';
function RegRestoreKeyA; external advapi32 name 'RegRestoreKeyA';
function RegRestoreKeyW; external advapi32 name 'RegRestoreKeyW';
function RegSaveKey; external advapi32 name 'RegSaveKeyW';
function RegSaveKeyA; external advapi32 name 'RegSaveKeyA';
function RegSaveKeyW; external advapi32 name 'RegSaveKeyW';
function RegSetKeySecurity; external advapi32 name 'RegSetKeySecurity';
function RegSetValue; external advapi32 name 'RegSetValueW';
function RegSetValueA; external advapi32 name 'RegSetValueA';
function RegSetValueW; external advapi32 name 'RegSetValueW';
function RegSetValueEx; external advapi32 name 'RegSetValueExW';
function RegSetValueExA; external advapi32 name 'RegSetValueExA';
function RegSetValueExW; external advapi32 name 'RegSetValueExW';
function RegUnLoadKey; external advapi32 name 'RegUnLoadKeyW';
function RegUnLoadKeyA; external advapi32 name 'RegUnLoadKeyA';
function RegUnLoadKeyW; external advapi32 name 'RegUnLoadKeyW';
function RegisterEventSource; external advapi32 name 'RegisterEventSourceW';
function RegisterEventSourceA; external advapi32 name 'RegisterEventSourceA';
function RegisterEventSourceW; external advapi32 name 'RegisterEventSourceW';
function ReportEvent; external advapi32 name 'ReportEventW';
function ReportEventA; external advapi32 name 'ReportEventA';
function ReportEventW; external advapi32 name 'ReportEventW';
function RevertToSelf; external advapi32 name 'RevertToSelf';
function SetAclInformation; external advapi32 name 'SetAclInformation';
function SetFileSecurity; external advapi32 name 'SetFileSecurityW';
function SetFileSecurityA; external advapi32 name 'SetFileSecurityA';
function SetFileSecurityW; external advapi32 name 'SetFileSecurityW';
function SetKernelObjectSecurity; external advapi32 name 'SetKernelObjectSecurity';
function SetPrivateObjectSecurity; external advapi32 name 'SetPrivateObjectSecurity';
function SetPrivateObjectSecurityEx; external advapi32 name 'SetPrivateObjectSecurityEx';
function SetSecurityDescriptorControl; external advapi32 name 'SetSecurityDescriptorControl';
function SetSecurityDescriptorDacl; external advapi32 name 'SetSecurityDescriptorDacl';
function SetSecurityDescriptorGroup; external advapi32 name 'SetSecurityDescriptorGroup';
function SetSecurityDescriptorOwner; external advapi32 name 'SetSecurityDescriptorOwner';
function SetSecurityDescriptorSacl; external advapi32 name 'SetSecurityDescriptorSacl';
function SetThreadToken; external advapi32 name 'SetThreadToken';
function SetTokenInformation; external advapi32 name 'SetTokenInformation';
function AddAtom; external kernel32 name 'AddAtomW';
function AddAtomA; external kernel32 name 'AddAtomA';
function AddAtomW; external kernel32 name 'AddAtomW';
function AllocConsole; external kernel32 name 'AllocConsole';
function AreFileApisANSI; external kernel32 name 'AreFileApisANSI';
function BackupRead; external kernel32 name 'BackupRead';
function BackupSeek; external kernel32 name 'BackupSeek';
function BackupWrite; external kernel32 name 'BackupWrite';
function Beep; external kernel32 name 'Beep';
function BeginUpdateResource; external kernel32 name 'BeginUpdateResourceW';
function BeginUpdateResourceA; external kernel32 name 'BeginUpdateResourceA';
function BeginUpdateResourceW; external kernel32 name 'BeginUpdateResourceW';
function BindIoCompletionCallback; external kernel32 name 'BindIoCompletionCallback';
function BuildCommDCB; external kernel32 name 'BuildCommDCBW';
function BuildCommDCBA; external kernel32 name 'BuildCommDCBA';
function BuildCommDCBW; external kernel32 name 'BuildCommDCBW';
function BuildCommDCBAndTimeouts; external kernel32 name 'BuildCommDCBAndTimeoutsW';
function BuildCommDCBAndTimeoutsA; external kernel32 name 'BuildCommDCBAndTimeoutsA';
function BuildCommDCBAndTimeoutsW; external kernel32 name 'BuildCommDCBAndTimeoutsW';
function CallNamedPipe; external kernel32 name 'CallNamedPipeW';
function CallNamedPipeA; external kernel32 name 'CallNamedPipeA';
function CallNamedPipeW; external kernel32 name 'CallNamedPipeW';
function CancelIo; external kernel32 name 'CancelIo';
function CancelWaitableTimer; external kernel32 name 'CancelWaitableTimer';
function ClearCommBreak; external kernel32 name 'ClearCommBreak';
function ClearCommError; external kernel32 name 'ClearCommError';
function CloseHandle; external kernel32 name 'CloseHandle';
procedure CloseRaw; external kernel32 name 'CloseRaw';
function CommConfigDialog; external kernel32 name 'CommConfigDialogW';
function CommConfigDialogA; external kernel32 name 'CommConfigDialogA';
function CommConfigDialogW; external kernel32 name 'CommConfigDialogW';
function CompareFileTime; external kernel32 name 'CompareFileTime';
function CompareString; external kernel32 name 'CompareStringW';
function CompareStringA; external kernel32 name 'CompareStringA';
function CompareStringW; external kernel32 name 'CompareStringW';
function ConnectNamedPipe; external kernel32 name 'ConnectNamedPipe';
function ContinueDebugEvent; external kernel32 name 'ContinueDebugEvent';
function ConvertThreadToFiber; external kernel32 name 'ConvertThreadToFiber';
function ConvertDefaultLocale; external kernel32 name 'ConvertDefaultLocale';
function CopyFile; external kernel32 name 'CopyFileW';
function CopyFileEx; external kernel32 name 'CopyFileExW';
function CopyFileA; external kernel32 name 'CopyFileA';
function CopyFileExA; external kernel32 name 'CopyFileExA';
function CopyFileW; external kernel32 name 'CopyFileW';
function CopyFileExW; external kernel32 name 'CopyFileExW';
function CreateConsoleScreenBuffer; external kernel32 name 'CreateConsoleScreenBuffer';
function CreateDirectory; external kernel32 name 'CreateDirectoryW';
function CreateDirectoryA; external kernel32 name 'CreateDirectoryA';
function CreateDirectoryW; external kernel32 name 'CreateDirectoryW';
function CreateDirectoryEx; external kernel32 name 'CreateDirectoryExW';
function CreateDirectoryExA; external kernel32 name 'CreateDirectoryExA';
function CreateDirectoryExW; external kernel32 name 'CreateDirectoryExW';
function CreateEvent; external kernel32 name 'CreateEventW';
function CreateEventA; external kernel32 name 'CreateEventA';
function CreateEventW; external kernel32 name 'CreateEventW';
function CreateFiber; external kernel32 name 'CreateFiber';
function CreateFile; external kernel32 name 'CreateFileW';
function CreateFileA; external kernel32 name 'CreateFileA';
function CreateFileW; external kernel32 name 'CreateFileW';
function CreateFileMapping; external kernel32 name 'CreateFileMappingW';
function CreateFileMappingA; external kernel32 name 'CreateFileMappingA';
function CreateFileMappingW; external kernel32 name 'CreateFileMappingW';
function CreateHardLink; external kernel32 name 'CreateHardLinkW';
function CreateHardLinkA; external kernel32 name 'CreateHardLinkA';
function CreateHardLinkW; external kernel32 name 'CreateHardLinkW';
function CreateIoCompletionPort; external kernel32 name 'CreateIoCompletionPort';
function CreateMailslot; external kernel32 name 'CreateMailslotW';
function CreateMailslotA; external kernel32 name 'CreateMailslotA';
function CreateMailslotW; external kernel32 name 'CreateMailslotW';

Właśnie takiego czegoś potrzebuję! Po 1. jednak nie zawiera to wszystkich najbardziej podstawowych funkcji WinAPI. Po 2. jednak nie ma tutaj żadnego rozwinięcia jakie parametry są potrzebne i co zwraca funkcja, czyli potrzebuję listy mniej więcej takiej (ew. mógłbym ją jakoś utworzyć, jeżeli jest szybki sposób):

function AccessCheck(pSecurityDescriptor:PSECURITY_DESCRIPTOR; ClientToken:THandle; DesiredAccess:DWORD; GenericMapping:PGENERIC_MAPPING; PrivilegeSet:PPRIVILEGE_SET; PrivilegeSetLength:LPDWORD; GrantedAccess:LPDWORD; AccessStatus:LPBOOL):boolean; stdcall; external 'advapi32.dll' name 'AccessCheck';

(jest to przykład, na szybko pisany).

Czy wiecie skąd mogę lub jak taką wiedzę zaczerpnąć?

Z góry dzięki za pomoc!
Pozdr.

Pozostało 580 znaków

2011-09-12 23:57
0

z msdn, sprecyzuj wyrażenie: najważniejsze funkcje


░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░█░

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 02:55
1

jednak nie ma tutaj żadnego rozwinięcia jakie parametry są potrzebne i co zwraca funkcja
jest w tym samym pliku wyżej/niżej (osobno deklaracja i definicja funkcji)

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 02:57

No właśnie sprecyzuj najważniejsze funkcje. A poza tym jak wspomniał poprzednik jest MSDN. A jeźeli to Tobie nie wystarcza to polecam zaopatrzyć się w wersje Enterprise. Na przykład dla Delphi 7 Enterprise jest podkatalog Source w instalce i tam są źródła modułów, czyli mając na przykład windows.pas masz tam poza wywołaniami funkcji z dllki przez na ogół external, także jej deklaracje nieco wyżej w kodzie. Przykładowo ja ostatnio przepisywałem kilka programów i tworzyłem nowe programy typu downloader pod WinAPI tylko z użyciem modułu Windows, więc aby exek nie "puchnął" brałem sobie potrzebne deklaracje z innych modułów. Na przykład ze ShellApi potrzebne mi były tylko funkcje dla upuszczania plików na okno oraz ShellExecute, a więc na bazie shellapi.pas utworzyłem sobie taki moduł (i wszystko co potrzebne to brałem z jego kodu). Przykład poniżej. Podejrzewam, że nowsze Delphi jak i nieco starsze mają również w odpowiedniej odmianie środowiska dołaczone źródła, nie tylko WinAPI, lecz również i VCL.

unit mini_shellapi;

interface

uses
  WIndows;

type
  HDROP = Longint;

const
{$IFDEF MSWINDOWS}
  shell32 = 'shell32.dll';
{$ENDIF}
{$IFDEF LINUX}
  shell32 = 'libshell32.borland.so';
{$ENDIF}

procedure DragFinish(Drop : HDROP); stdcall;
procedure DragAcceptFiles(Wnd : HWND; Accept : BOOL); stdcall;
function DragQueryPoint(Drop : HDROP; var Point : TPoint) : BOOL; stdcall;
function DragQueryFile(Drop : HDROP; FileIndex : UINT; FileName : PChar; cb : UINT) : UINT; stdcall;
function ShellExecute(hWnd: HWND; Operation, FileName, Parameters, Directory: PChar; ShowCmd: Integer): HINST; stdcall;

procedure DragFinish; external shell32 name 'DragFinish';
function ShellExecute; external shell32 name 'ShellExecuteA';
function DragQueryFile; external shell32 name 'DragQueryFileA';
function DragQueryPoint; external shell32 name 'DragQueryPoint';
procedure DragAcceptFiles; external shell32 name 'DragAcceptFiles';

implementation

end.

EDIT: Azarien mnie ubiegł. Azarien wyłacz forum na noc jako ostatni, bo ja idę spać, a widać nie tylko ja późno zasypiam ;)


edytowany 1x, ostatnio: olesio, 2011-09-13 02:58

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 09:29
0

Hej,
no więc nie do końca mi to pomaga...
msdn odpada (równie dobrze mam to w Helpie) - musiałbym wszystkie po kolei, a potrzebuje jakiejś szybkiej metody.
Główne chodzi mi własnie o te z Windows.pas na początek.
Źródła oczywiście mam (Delphi 2009 Professional), ale u mnie są właśnie wersje skrócone tych funkcji. Zerknę czy niżej rzeczywiście nie ma rozwinięcia, to by było dosyć logiczne :)

Pozdr.

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 09:47
0

Na przykład dla Delphi 7 Enterprise jest podkatalog Source w instalce
ue? wydawało mi się, że źródła są we wszystkich wersjach oprócz triali.

Pozostało 580 znaków

2011-09-13 13:38
0

OK - jest tak jak Olesio/Azarien napisali - musiałem nie zauważyć przez późną porę :P Wyżej jest kompletny nagłówek. Dobra, dzięki ;)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0