procedura z WinApi dla Delphi

0

Witam, zwracam się tutaj z prośbą o pomoc, do kogoś, kto wie coś więcej ode mnie i chciałby się tym podzielić:)
mianowicie, znalazłem funkcję graficzną: PrintWindow, ona jest w WinApi w którejś tam bibliotece... google mówią, że wystarczy pod Uses dopisać "windows" i już procedury z WinApi mają być dostępne... tymczasem albo ja źle to robię, albo google się mylą...nie wiem jak to zrobić, żeby działało:/ pomógłby mi ktoś?, ale z tą funkcją, albo z inną, celem jest zrobienie zrzutu okna, które niekoniecznie jest na pierwszym planie, albo zminimalizowane:) w WinApi jestem praktycznie zielony:-(

function tform1.zrzut(uchwyt:hwnd):tBitMap;
begin
PrintWindow(uchwyt,tutaj cos-właściwie nie wiem co, ale to nie o to chodzi,PW_CLIENTONLY);
end; 

takie coś zwraca mi błąd: Unit1.pas(175): Undeclared identifier: 'PrintWindow'

0

znalazłem na necie (http://delphi.about.com/od/delphitips2008/qt/print_window.htm), trochę sformatowałem bo nie dało się czytać:

function WindowSnap(windowHandle: HWND; bmp: TBitmap): boolean;
var
 r: TRect;
 user32DLLHandle: THandle;
 printWindowAPI: function(sourceHandle: HWND; destinationHandle: HDC; nFlags: UINT): BOOL; stdcall;
begin
 result := False;
 user32DLLHandle := GetModuleHandle(user32);
 if user32DLLHandle <> 0 then
  begin
   @printWindowAPI := GetProcAddress(user32DLLHandle, 'PrintWindow');
   if @printWindowAPI <> nil then
    begin
     GetWindowRect(windowHandle, r);
     bmp.Width := r.Right - r.Left;
     bmp.Height := r.Bottom - r.Top;
     bmp.Canvas.Lock;
     try
      result := printWindowAPI(windowHandle, bmp.Canvas.Handle, 0);
     finally
      bmp.Canvas.Unlock;
     end;
    end;
  end;
end;

//to dodałem sam, ale działa znakomicie
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 WindowSnap(Button1.Handle, Image1.Picture.Bitmap);
end;
0

jak ci brakuje to możesz ją dodać pisząc tak:

function PrintWindow(hwnd:HWND; hdcBlt:HDC; nFlags:UINT):BOOL; stdcall; external 'user32.dll';

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1