Jak sprawdzić listę dostępnych portów COM w komputerze?

0

Witam serdecznie mam do napisania prostą aplikację w Delphi wysyłającą dane na aktywny port Com.
Dane wysłać i odpierać potrafię - przynajmniej jak na tę chwilę to działa :)
Niestety moja znajomość tego języka jest praktyczne zerowa, ale dzięki to tu, to tam znalezionych informacji, komunikacja działa i uzyskuję to co chcę.

Jednak w programie przydał by się jakiś choćby najmniejszy panel konfiguracyjny (numer portu COM prędkość - połącz/rozłącz itd.) Na razie mam wszystko ustawiane na sztywno we właściwościach.

Ale jak pobrać listę aktywnych portów? Tak abym miał tylko te do wyboru na liście?
Mam w kompie 2 przejściówki - na USB i tam ustawione COM10 i COM11. Ale to może się zmienić przecież. A głupio robić listę z wyborem 100-czy 200 COMów i zgadywać który może mieć użytkownik aktywny...
Samo Delphi przy wyborze właściwości COMu dla SerialPortu wie które są aktywne. Ale jak to uzyskać w programie?

Ewentualnie jak nie ma jak pobrać takiej listy, to jak sprawdzić czy próba otwarcia portu zwraca błąd, czy nie? Przy zwykłym otwarciu nieistniejącego portu program robi bum i się wywala. A nie znalazłem za bardzo informacji jak obsłużyć taki wyjątek. Ale to na pewno moja zerowa znajomość języka jest przyczyną.

Bardzo będę wdzięczny na wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc.
Marcin

0

przykład z javy - povinno być analogicznie:

Enumeration portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
String defaultPort = "COM1";

	while (portList.hasMoreElements()) {

	  CommPortIdentifier portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();

      if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
		if (portId.getName().equals(defaultPort)) {
		  System.out.println("Found port " + defaultPort);

		  portFound = true;

		  try {
			serialPort = (SerialPort) portId.open("MojPrzesyl", 2000);
		  } catch (PortInUseException e) {
			System.out.println("Port in use.");

			continue;
		  } 

itd.

0

Ze źródeł ComPort

procedure EnumComPorts(Ports: TStrings);
var
 KeyHandle: HKEY;
 ErrCode, Index: Integer;
 ValueName, Data: string;
 ValueLen, DataLen, ValueType: DWORD;
 TmpPorts: TStringList;
begin
 ErrCode := RegOpenKeyEx(
  HKEY_LOCAL_MACHINE,
  'HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM',
  0,
  KEY_READ,
  KeyHandle);

 if ErrCode <> ERROR_SUCCESS then
  raise EComPort.Create(CError_RegError, ErrCode);

 TmpPorts := TStringList.Create;
 try
  Index := 0;
  repeat
   ValueLen := 256;
   DataLen := 256;
   SetLength(ValueName, ValueLen);
   SetLength(Data, DataLen);
   ErrCode := RegEnumValue(
    KeyHandle,
    Index,
    PChar(ValueName),
{$IFDEF DELPHI_4_OR_HIGHER}
    Cardinal(ValueLen),
{$ELSE}
    ValueLen,
{$ENDIF}
    nil,
    @ValueType,
    PByte(PChar(Data)),
    @DataLen);

   if ErrCode = ERROR_SUCCESS then
   begin
    SetLength(Data, DataLen);
    TmpPorts.Add(Data);
    Inc(Index);
   end
   else
    if ErrCode <> ERROR_NO_MORE_ITEMS then
     raise EComPort.Create(CError_RegError, ErrCode);

  until (ErrCode <> ERROR_SUCCESS) ;

  TmpPorts.Sort;
  Ports.Assign(TmpPorts);
 finally
  RegCloseKey(KeyHandle);
  TmpPorts.Free;
 end;

end;
0

Misiekd Dzięki za chęć pomocy...
Niestety nie wiem jak to ugryźć z moją wiedzą o tym języku.
Procedura ta wywala błędy przy kompilacji.

Rozumiem to w ten sposób, iż do zmiennej jest pobierany łańcuch z rejestru systemowego Windowsa. Z którego mają być wyciągnięte wpisy o COMach. Ale nie rozumiem jak. Zmienna to INT i wklejona do Memo zwraca jedynie 0
A aktywne są w tej chwili 3 COMy - jeden Fizyczny z przejściówki i 2 wirtualne połączone programowo.

Możesz to jako konkretny przykład przedstawić?
Będę dozgonnie wdzięczny!

0

JAKI BŁĄD????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

a co do wykorzystania to
EnumComPorts(Memo.Lines);

0

Można w pętli For sprawdzić istnienie i dostępność portów przez użycie funkcji CreateFile i jeśli funkcja nie zwróci INVALID_HANDLE_VALUE, to port istnieje i jest wolny.
Jeśli natomiast chciałbyś sprawdzić samo istnienie portów (nawet gdyby któryś z nich był zajęty przez inną aplikację), to możesz wykorzystać funkcję API GetDefaultCommConfig i w strukturze TCommConfig sprawdzać wartość dcb.BaudRate, jeśli będzie większa od 0 to znaczy, że port istnieje, choć może być w użyciu.

Obie metody nie należą do najszybszych, bo iteracja po 256 portach trwa kilka sekund, więc sam ocenisz, czy możesz chwilę poczekać na rezultat skanowania portów.

0

Dzięki! Udało się :)

0

Witam!

Zastosowałem powyższy kod. Jednak gdy chcę sobie zwrócić daną wartość z listy portów to wypluwa mi błąd:

Access violation at address 004D82F8 in module 'nazwa'. Read of address 000000000.
Mam Delphi w wersji 2010 i Win7.

Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać problem?

Pozdrawiam!
Patryk

0

Dziękuję za zainteresowanie, jednak udało mi się to rozwiązać tak prosto, że aż wstyd. Zauważyłem, że w komponentach do CPortu jest ComboBox, w którym można wybrać Dostępne Porty COM w OS;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1