Protokół GG pakiety przychodzące

0

Cześć!
piszę na podstawie tej dokumentacji: http://toxygen.net/libgadu/protocol/
i mam pewien problem Tzn tak przetłumaczyłem pakiety dla wiadomości:

type TGGHeader = record
  PackType :LongInt;
  Size :LongInt;
end;
  PGGHeader = ^TGGHeader;


type TGGRecv_Msg = record
  PackType :LongInt;
  Size :LongInt;
  Sender :LongInt;
  seq :Longint;
  time :LongInt;
  clas :LongInt;
  offset_plain: LongInt;
  offset_attributes: LongInt;
  html_message: array[0..2000] of byte;
  plain_message:array[0..2000] of byte;
  attributes: array of Byte;
end;
  PGGRecv_Msg = ^TGGRecv_Msg;

Następnie sprawdzam i wczytuje wiadomość tak:

var
  BuforIn :Array[0..30000] of Byte;     //bufor odczytu
  BuforInSize :LongInt;
  i,j,o,size:integer;
wiadomoscHTML:String;
begin
BuforInSize:=form1.idtcpclient1.Socket.Recv(BuforIn,30000);

if PGGHeader(@BuforIn)^.PackType =$002e then // nadeszla wiadomosc
 begin
 i:=PGGRecv_Msg(@BuforIn)^.Sender;
 j:=PGGRecv_Msg(@BuforIn)^.offset_plain;
 o:=PGGRecv_Msg(@BuforIn)^.offset_attributes
 Size:=PggRecv_Msg(@BuforIn)^.Size;

 wiadomoscHTML:='';
 k:=32;
 while (BuforIn[k]<>0)and(k<size+8) do
 Begin
  wiadomoscHTML:= wiadomoscHTML+Chr(BuforIn[k]);
  Inc(k);
 End;

form1.memo1.Lines.Add(wiadomoscHTML);
 end;

end;

No i wszystko jest ok jeśli wiadomość jest krótka wtedy pokazuję całą wiadomość. Jeśli natomiast wiadomość jest długa tzn wtedy pokazywane jest tylko 440 znaków wiadomości co jest nie tak że wczytuje tylko te 440 znaków? Gdzie jest błąd?

0

Gdzie jest błąd?
wszędzie. kod jest straszny.

var
  BuforIn :Array[0..sizeof(TGGRecv_Msg)-1] of Byte;
  ggmsg:TGGRecv_Msg absolute BuforIn;
begin
  form1.idtcpclient1.Socket.Recv(BuforIn,sizeof(BuforIn));
  if GGRecv_Msg.PackType = $002e then
    form1.memo1.Lines.Add(ggmsg.html_message);
end;

nie wiem jaki typ parametru przyjmuje metoda Recv, być może da się zrobić w ogóle bez zmiennej BuforIn.

0

Niestety ale kod nie działa jak powinien, dalej dostaje tylko 440 znaków więc nie dobrze

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1