Sprawdzanie id procesu

0

Witam otóż mam problem, znając życie banalny, no ale cóż, jak to ja zawsze mało wiem.
Chcę aby ta procedura poniżej działała w zainjectowanej dll w program. Mogę odczytać nazwy okien ale to nie o to chodzi, bo gdybym miał przypuśćmy 2 otwarte to już by działało tylko na wybranym, a mi chodzi żeby działało w tym w którym jest zainjectowane.

procedure MemWriteInteger(Address: Integer; buf: Integer; Length: DWORD);
var ProcID, THandle: Integer;
    e: DWORD;
begin
   GetWindowThreadProcessId(Phandle, @ProcID);
   THandle := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, ProcID);
   WriteProcessMemory(THandle, Ptr(Address), @buf, Length, e);
   CloseHandle(THandle);
end;
0

Czyli mam rozumieć że chcesz uzyskać IP procesu? Jeżeli tak to nie jestem pewien co GetCurrentProcessID zwróci w wywołane w bibliotece DLL ale wydaje mi się że pownno działać poprawnie.

0

To nie to, czyta tylko z dll dane a nie z aplikacji

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1