Mam problem z TEasyGG. Gdy użytkownik, z którym się kontaktuję, rozpoczyna konferencję, do mnie dochodzi wiadomość, ale lista uczestników konferencji już nie (dostaję tylko UID autora).
Z tego, co do tej pory zrozumiałem, do struktury:

#define GG_RECV_MSG80 0x002e

struct gg_recv_msg80 {
  int sender;   /* numer nadawcy */
  int seq;    /* numer sekwencyjny */
  int time;    /* czas nadania */
  int class;   /* klasa wiadomości */
  int offset_plain;  /* położenie treści czystym tekstem */
  int offset_attributes; /* położenie atrybutów */
  char html_message[];  /* treść w formacie HTML (zakończona \0) */
  char plain_message[];  /* treść czystym tekstem (zakończona \0) */
  char attributes[]; /* atrybuty wiadomości */
};

powinny być doklejone dane o liście uczestników konferencji (łącznie z flagą konferencji):

struct gg_msg_recipients {
  char flag;   /* 0x01 - flaga konferencji */
  int count;   /* liczba odbiorców */
  int recipients[];  /* lista odbiorców */
};

tymczasem w pakiecie, który dostaję jest zwracany blok atrybutów o długości 9 bajtów, których za nic nie mogę rozszyfrować, a dane o liście uczestników nie dochodzą.
konferencja rozpoczynana naprzemiennie z aqq i gg 10.

//próbowałem też zmienić trochę procedurę:

procedure TEasyGG.SocketGGRecvMsg(const Header: Tgg_recv_msg80);
var
 s: String;
 Count: LongWord;
 Conference: array of LongWord;
 i: Integer;
begin
 if Assigned(FOnReceiveMsg) then begin

  i := FUsers.IndexOfUID(Header.sender);
  if i <> -1 then
   if FUsers.Get(i).GetBlocked and (not FGetMsgFromBlocked) then
    Exit; // nie otrzymujemy wiadomości od zablokowanego użytkownika

  if Length(Header.attributes) > 0 then
  begin
   if (Length(Header.attributes) > 9) and (Header.attributes[9] = 1) then begin // jeżeli konferencja - ZMIENIONA LINIA
   //if Header.attributes[0] = 1 then begin

    Move(Header.attributes[10], Count, SizeOf(LongWord)); // pobranie ilości numerów - ZMIENIONA LINIA
    //Move(Header.attributes[1], Count, SizeOf(LongWord)); // pobranie ilości numerów
    SetLength(Conference, Count);
    for i := 0 to Count - 1 do
     Move(Header.attributes[i * SizeOf(LongWord) + 5], Conference[i], SizeOf(LongWord));

    SetLength(s, Length(Header.attributes) - Length(Conference) * SizeOf(LongWord) - 5);
    Move(Header.attributes[Length(Conference) * SizeOf(LongWord) + 5], s[1], Length(s));
   end
   else begin
    SetLength(s, Length(Header.attributes));
    Move(Header.attributes[0], s[1], Length(Header.attributes));
   end;
  end;

  FOnReceiveMsg(Self, Header.sender, Header.html_message, Header.plain_message, s, UnixToDateTime(Header.time), Conference);
 end;
end;

ale to też nic nie daje. po prostu do pakietu nie zostają doklejone żadne dane o konferencji.

no, chyba, że to ja coś pokaszaniłem...

sorry za to, że nie przetłumaczyłem części kodów źródłowych na delphi, ale nie chciało mi się grzebać w komponencie. pisałem z opisu protokołu. ale mam nadzieję, że ktoś zrozumiał te kody :D

//edit: z tego, co się zorientowałem, w konferencjach treść HTML nie jest przesyłana, bo pakiety, które dostawałem były pozbawione wiadomości w wersji HTML (offset Plain i offset HTML były równe sobie)