Dzieci GroupBoxa

0

Jak wydobyc wszystkie dzieci groupboxa ?
To nie dziala..................

 if TAdvGroupBox(Self.FindComponent('gbDevice' + IdRodzaj)) <> nil then
  with TAdvGroupBox(Self.FindComponent('gbDevice' + IdRodzaj)) do
  begin
   for I := 0 to ComponentCount - 1 do
    if Components[I] is TAdvEdit then
    begin
     with Components[I] as TAdvEdit do
     begin
       ///cos magicznego
     end;
    end;
  end;
0

Musi działać:

var
 i: integer;
begin
 for i:= 0 to GroupBox1.ControlCount - 1 do
  ShowMessage(GroupBox1.Controls[i].Name);
end;
0

no lol, faktycznie... Nie wiem jak to moglem przeoczyc [glowa]
To co zwraca Component[X] ?

0

Jak sama nazwa wskazuje komponenty a więc kontrolki czy te widoczne (labele, buttony itp.) jak i komponenty nie widoczne (np. imagelist, timer itp).

Po prostu TControl dziedziczy po TComponent a więc z tego wynika że każda kontrolka jest komponentem ale nie każdy komponent kontrolką.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1