Raz jeszcze BinToDec - lepszy pomysł

0

Cześć, napisałem sobie funkcję BinToDec, ale wg mnie można napisać jakąś, która dużo mniej obciąży procesor, chociaż może jestem w tym momencie nadgorliwy, ale myślałem też o assemblerze, jednak moja wiedza ogranicza się w tej kwestii do zera ;)

Moja funkcja wygląda tak:

function BinToDec(Bin: string): integer;
var 
 i: integer;
 res: integer;
 exp: integer;
begin
 res:=0;
 exp:=0;

 for i:=length(bin) downto 1 do
 begin
  res:=res+StrToInt(bin[i])*Trunc(power(2, exp));
  exp:=exp+1;
 end;

 result:=res; 
end;

Da się coś z tym zrobić, żeby było mniej operacji?
A może właśnie assembler?

0
function BinToDec (Binary: string): cardinal;
var
 Exponent, Position: cardinal;
begin
 result:=0;
 Exponent:=1;
 for Position := Length(Binary) downto 1 do
 begin
  if Binary[Position] = '1' then
   result := result + Exponent;
  Exponent := Exponent shl 1;
 end;
end;
function BinToDec (Binary: string): cardinal;
var
 Position, Size: cardinal;
begin
 result:=0;
 Size := Length(Binary);
 for Position := Size downto 1 do
 begin
  if Binary[Position] = '1' then
   BinToDec := result + (1 shl (Size - Position));
 end;
end;

nie wiem które będzie szybsze

0

Wycięty z kol.pas

function Binary2Int( const Value: AnsiString ) : Integer;
var I: Integer;
begin
 Result := 0;
 for I := 1 to Length( Value ) do
 begin
  if Value[ I ] in [ '0'..'1' ] then
   Result := Result * 2 + Ord( Value[ I ] ) - Ord( '0' )
  else break;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0