Incompatible types: 'WideChar' and

0

Przy kompilowaniu komponentu z neta ;/

function NS_StrLCat(Dest: PWideChar; const Source: PWideChar; maxLen: Cardinal): PWideChar;
var
 D, S: PWideChar;
 last: PWideChar;
begin
 D := Dest + StrLen(Dest);
 S := Source;
 last := Dest + maxLen - 1;
 while (S^ <> #0) and (D < last) do
 begin
  D ^ := S^;
  Inc(D);
  Inc(S);
 end;
 D^ := #0;
 Result := Dest;
end;

w tej linijce:

 D := Dest + StrLen(Dest);

Jak pozbć sie/zignorować błąd ?

0

Nie znam się za bardzo na używaniu PWideCharów, ale po zmianie na D := Dest + Length(Dest);
ten kod co podałeś się kompiluje, ale nie wiem czy działa jak należy ;/ Najlepiej sprawdź samemu.

0

Dest jest wskaźnikiem to nie wiem, czy to tak może być.
Ja bym to raczej rzutowała: StrLen(PChar(Dest))

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0