potrzebuje zaznaczyć obszar w strinngridzie tak aby wszystko powyżej rzędu kursora było pełnym obszarem, a w rzędzie kursora od kol 0 do kursora
czyli np
mam obszar 100x100
klikam przycisk myszki 0,0 i ciągnę do poz 50,50
chce aby podczas ciągnięcia ( z naciśniętym przyciskiem ) zaznaczony był obszar
0,0 do 100,49 + obszar 0,50 do 50,50
interesuje mnie jak połączyć te 2 obszary ?