witam

algorytm quicksort wbrew pozorom można zrealizować na różne sposoby i ma to wpływ na wydajność. przetestowałem kilka i okazuje się że każdy sposób prowadzi do wykonywania wielu zbędnych zamian elementów tablicy o tej samej wartości. próbowałem z tym walczyć ale jak wyeliminowałem te niepotrzebne zmiany to odbywało się to kosztem wydajności. na przykład taki:

procedure gsort (var t: array of longint; l, r : longint);
     var pivot, g, i, j, p1, p2 : longint;
     begin
     pivot := (t[((r - l) shr 2) + l + 1] + t[r - ((r - l) shr 2)]) shr 1;
     p1 := ((r - l) shr 2) + l + 1;
     p2 := r - ((r - l) shr 2);
     pokaz(p1,p2,l,r, pivot,1);
     i := l; j := r;
        repeat
        while pivot > t[i] do inc(i);
        while pivot < t[j] do dec(j);
        if i <= j then
            begin
            g := t[i]; t[i] := t[j]; t[j] := g;
            pokaz(i,j,l,r, pivot, 0);
            inc(i); dec(j);
            end;
     until i > j;
     if (l < j) then gsort(t, l, j);
     if (i < r) then gsort(t, i, r);
     end;

zachowuje się tak:

user image

czerwony wiersz to wywołanie procedury w odpowiadającym jej zakresie, zielony każda zamiana, żółty zamieniane elementy, jasnoczerwony z boku pivot

czy jest jakiś logiczny i podwyższający wydajność albo chociaż ją zachowujący sposób na wyeliminowanie tych niepotrzebnych zamian.