PopupMenu - pozycja wyświetlania

0

W Delphi 2009 potrzebuję zrobić coś takiego, że po kliknięciu na przycisk wyświetla się bezpośrednio pod nim ("przyklejone" do jego dolnej krawędzi) popup menu. I mam problem, jakie współrzędne wpisać.
Popup1.Popup(X, Y);
Jak wpiszę X = Button1.Left i Y = Button1.Top + Button1.Height, on wyświetla je w zupełnie innym miejscu (współrzędne liczy od 0,0 na ekranie). Jak dodałem pozycję formy, to i tak nie było do końca ok, bo brakowało wymiarów paska tytułu. Jak to rozwiązać?

0
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var P:TPoint;
begin
P:=Button1.ClientToScreen(point(0, button1.Height));
PopupMenu1.Popup(p.x, p.y);
end;

ClientToScreen() zwraca podany punkt wzgledem (0,0) ekranu.

0

Dzięki, o to chodziło

0

albo GetCursorPos

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1