Runtime error 216

Odpowiedz Nowy wątek
2009-10-03 16:16
pacibum
0

Witam
Robiłem zacząłem robić program do schematu Hornera
Oto to co do tej pory zrobiłem
http://wklej.to/DDEz
Jednak po wpisaniu wielomianu wyskakuje error:

Runtime error 216 at 00404343

Czy ktoś ma pomysł od czego to zależy i jak to naprawić ??

Pozostało 580 znaków

2009-10-03 16:25
0

po pierwsze indeksy są liczone od 0 więc jak podasz liczbę elementów -> 5 to tablica będzie zawierała się w przedziale [0..4] a więc odwołanie

 Wx[xn]

jest błędne powinno być

 Wx[xn-1]

po drugie nie zadeklarowałeś rozmiaru dla tablicy Px...

Pozostało 580 znaków

2009-10-03 16:37
pacibum
0

Pozmieniałem tak jak powiedziałeś ale nadal wyskakuje ten błąd.
Niestety

Pozostało 580 znaków

2009-10-03 16:49
0

program Schemat_Hornera;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 //Zmienne
 xn:integer=0;      //zmienna od wartosci najwyzszej potegi
 //Tablice
 Wx:array of integer;   //tablica wielomianu
 Px:array of integer;   //tablica p
 Qx:array of integer;   //tablica q
 //Tymczasowe
 pom2:integer=0;     //pomocnicza do wpisywania wielomianu oraz do dzielenie modularnego
 temp1:integer=0;     //pomocnicza do zmiany znaku od "x0"
 temp2:integer=0;     //pomocnicza od zmiany znaku od "xn"
 lt:integer=0;      //pomocnicza do przesuwania tablicu Px
 ble:integer=0;      //tymczasowa do testów

begin
Writeln ('Podaj wartosc najwyzszej potegi');
 Readln(xn);                          //Stopien wielomianu
 SetLength(Wx,xn);
 Writeln('Podaj kolejno wartosci stojace przy potegach');

 while pom2<xn do
  begin
   Readln(Wx[pom2]);     //Wpisywanie wielomianu
   pom2:=pom2+1;
  end;

 if Wx[xn-1]<0 then
  begin
   temp2:=-Wx[xn-1];      //Zmiana znaku przy "xn"
   //Writeln(temp2);
  end;

 if Wx[0]<0 then
  begin
   temp1:=-Wx[0];       //Zmiana znaku przy "x0"
   //Writeln(temp1);
  end;

   while ble<xn do
  begin
   Writeln(Wx[ble]);
   ble:=ble+1;
  end;

  pom2:=0;

   SetLength(Px,xn*2);

if Wx[xn-1]=1 then
 begin
  pom2:=pom2+1;
  if Wx[xn-1] mod pom2 =0 then
   begin
    Px[lt]:=Wx[xn-1];
    Px[lt+1]:=-Wx[xn-1];
    lt:=lt+2;
   end;
         ble := 0;
    while ble<lt do
  begin
   Writeln(Px[ble]);
   ble:=ble+1;
  end;

 Readln;
end;
readln;
end.

Pozostało 580 znaków

2009-10-03 17:24
0

chociaż program powinien się odpalić a w przypadku przekroczenia tablicy powinien pojawić się odpowiedni wyjątek, a więc...

http://support.microsoft.com/kb/259279/pl

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0