Jest może podobny tutorial tylko ze dotyczacy delphi? Podaje adres:
http://4programmers.net/SOAP_w_C_sharp_na_przyk%C5%82adzie_Allegro_WebAPI