WinInet dziwna sytuacja ....

0

Cześć wszystkim ..

Zaobserwowałem dziwne zdarzenie podczas pobierania pliku za pomoca mojego kodu ...

Gdy zaczynam sciągac plik np: 3000kb od początku i pobieram np 10000b i wstrzymuje pobieranie - to jest ok ... ale gdy wznawiam pobieranie to program pobiera te wspomniane 10000b od początku dopiero gdy pobierze powyzej 1000kb odpala sie petla i wyświetla mi opis : pobieranie 10005kb itp.. ?? dziwne - a jak bym miał sciagniete 300mb ?? - za kazdym razem od początku ?? myślalem ze to przez INTERNET_FLAG_RELOAD ale ja usunelem i obecnie linia wyglada ...

 hConnection := InternetOpenURL(hSession, PChar(sessionInfo.Link), nil, 0,0,0);

moze trzeba zastosowac jakas flage ??

zapisywanie dziala bez zarzutu ... wszystko dziala poza tym malym drazniącym incydentem ...
Pomocy ....

kod caly -

unit threadHttpGet;// Library: threadHttpGet.pas
// ------------------------------------------------------------
// Connecting to internet and download all or parts of files.
// ------------------------------------------------------------


interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes;type

 // Property for progressBar
 TProgressInfo = procedure (AMax, APos: Int64) of object;

 // Print all info
 THttpEvent  = procedure (AEvents: string) of object;


 // Config
 TOnData = record
  Link: string;
  theFile, tmpFile, tmpFileD: string;
  tmpExist: boolean;
 end;


 // Main thread ...
 TDownloadFile = class(TThread)
 private
  sessionInfo: TOnData;
  FOnEvent: THttpEvent;
  FOnProgressInfo: TProgressInfo;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  Abort:  boolean; // Abort downloading
  isBusy: boolean;   // We are in loop this is true outside has a false
  doneFile: boolean;  // When data file is same like httpsize
  resumeFile: boolean;
  constructor create (ALink, lFile: string; ProgressInfo: TProgressInfo; Event: ThttpEvent);
 end;


const
 BUFF_SIZE = 6144;
 _APP_NAME_ = 'Fast Downloader 1.0';

 
var
 //localSize: int64 = 0;
 httpLen: int64 = 0;


implementation


uses
 WinInet;// --
constructor TDownloadFile.Create (ALink, lFile: string; ProgressInfo: TProgressInfo; Event: ThttpEvent);
begin
 FOnProgressInfo := ProgressInfo;
 FOnEvent := Event;

 Abort := False;
 isBusy := False;
 doneFile := false;
 resumeFile := false;
 FreeOnTerminate := true;

 with sessionInfo do
 begin
  Link   := ALink;
  theFile  := lFile;
  tmpFile  := format ('%s%s.partA', [IncludeTrailingPathDelimiter (ExtractFileDir (lFile)), ExtractFileName (lFile)]);
  tmpExist := FileExists (tmpFile);
 end;

 inherited Create (true);
end;procedure TDownloadFile.Execute;
var
 bytesRead: array [1..5120] of byte;
 hConnection, hSession : HINTERNET;
 nowRead, localSize: DWORD;
 tmpAFile: TFileStream;
 totalRead: int64;
 ///////////////////

 ////////////////
begin

   if sessionInfo.tmpExist then
  begin
   tmpAFile := TFileStream.Create(sessionInfo.tmpFile, fmOpenReadWrite or fmShareExclusive);
   localSize := tmpAFile.Size;
   tmpAFile.Seek(tmpAFile.Size, soFromBeginning);
   //resumeFile := true;
  end else
  begin
   tmpAFile := TFileStream.Create(sessionInfo.tmpFile, fmCreate);
   localSize := tmpAFile.Size;
  end;  FOnEvent ('Connecting with '+sessionInfo.Link);

  hSession := InternetOpen(_APP_NAME_, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
  try
  
  // tu moze byc blad ??
  hConnection := InternetOpenURL(hSession, PChar(sessionInfo.Link), nil, 0, 0, 0);
  try

   {// code = 200
   if resumeFile then
   begin end;
    FOnEvent ('Wznawiamy pobieranie pliku'); } {and (InternetQueryDataAvailable (hConnection, localSize, 0, 0)) }

    if (localSize > 0) then 
     // tu moze byc blad ??
     InternetSetFilePointer(hConnection, localSize, nil, 0,0);
   

   //sleep (100); 
   FOnEvent ('Oczekiwanie na odpowiedz ...');

   totalRead := 0;
   FOnEvent ('Pobieranie pliku ...');
   // jesli przerwe pobieranie na 10000b i je wznowie to jeszcze raz pobiera te 10000b i
  // przechodzi ponizej??
   repeat
      InternetReadFile(hConnection, @bytesRead, SizeOf(bytesRead), nowRead);
     // A moze to dlatego ze tego nie dodaje ??
     // InternetQueryDataAvailable(inURL,rozmiar, 0, 0);

     tmpAFile.WriteBuffer(bytesRead, nowRead);
     inc (totalRead, nowRead);
     sleep (100);

     if(tmpAFile.Size div 1024) < 1024 then FOnEvent ( format ('Pobieranie %d KB', [(tmpAFile.Size div 1024)]) )
     else FOnEvent ( format ('Pobieranie %.2f MB', [(tmpAFile.Size / (1024*1024))]) );


   until (nowRead = 0) or (Abort = true);


   // Option when user press abort or not internet
   if Abort then
   begin
    FOnEvent ('User Aborted at 34956'); sleep (1100);
    FOnEvent ('Pobrano: '+intToStr(TotalRead div 1024)+' KB');
   end;

  finally
  InternetCloseHandle(hConnection);
  end;

 
 finally
  InternetCloseHandle(hSession);
  tmpAFile.Free; // close file handle
 end;

end;

end.
0

Witam.

Doszedłem do wniosku ze to jednak był problem z flagami.
Zamiast INTERNET_FLAG_RELOAD użyłem INTERNET_FLAG_NO_CHACHE_WRITE i sytuacja sie poprawila gdy wstrzymam wątek np: na 10000b a potem go wznowie to juz nie ciagnie od nowa tych 10000b no i jest ok [!!!]
Zastanawia mnie jedno czy można użyć tych dwoch flag naraz, bo teraz troche sie
InternetSetFilePointer sypie ... nie ustawia pozycji pliku ...

// kod w funkcji z programu ...    
InternetSetFilePointer(hConnection, tmpAFile.Size, nil, FILE_BEGIN, 0);
0
Flaga1 or Flaga2
//Lub
Flaga1 + Flaga2

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1