UAC Button

0

Szukam gotowego komponentu w postaci przycisku aktywujacego okno uac.

user image

0
const
  BCM_FIRST = $1600;
  BCM_SETSHIELD = BCM_FIRST + $000C;

procedure SetElevationRequiredState(aControl: TWinControl; Requiered: Boolean);
var
 i: Integer;
begin
 i := Integer(Requiered);
 SendMessage(aControl.Handle, BCM_SETSHIELD, 0, i);
end;

//wywołanie:
SetElevationRequiredState(Button1, True);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0