Zapis dynamicznej tablicy do pliku.

0

Witam.
Mam następujący problem z Delphi. Nie mogę zapisać tablicy dynamicznej do pliku. Jest jakiś sposób żeby to zrobić BlockWrite' em czy trzeba podejść do tego jakoś inaczej?

0

A w czym problem? Nie wiem. Nie napisałeś jakiego typu jest ta tablica. Ale ten kod działa bez problemów.

var
 Form1: TForm1;
 Tab : array of string[3];
 Plik : File of Byte;
// Zapis
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 I : integer;
begin
 SetLength(Tab, 3);
 Tab[0] := 'aaa';
 Tab[1] := 'bbb';
 Tab[2] := 'ccc';
 AssignFile(Plik, 'D:\test.bin');
 Rewrite(Plik);
 for I := Low(Tab) to High(Tab) do
  begin
  BlockWrite(Plik, Tab[I], SizeOf(Tab));
  end;
 CloseFile(Plik);
end;
// Odczyt
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 I, Cnt : integer;
begin
 AssignFile(Plik, 'D:\test.bin');
 Reset(Plik);
 Cnt := FileSize(Plik) div SizeOf(Tab);
 SetLength(Tab, Cnt);
 Memo1.Clear;
 for I := Low(Tab) to High(Tab) do
  begin
  BlockRead(Plik, Tab[I], SizeOf(Tab));
  Memo1.Lines.Add(Tab[I]);
  end;
 CloseFile(Plik);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0