webbrowser i otwarcie nowej zakładki

0

chodzi mi o to, żeby nowe okno otwierało się na nowej zakładce. Mam poniższy kod. Tylko dlaczego zamiast otworzyć nowe okno w nowej zakładce otwiera się okno w IE a nie moim programie?

var
TabSheet: TTabSheet;
WebBrowser: TWebBrowser;
begin

TabSheet := TTabSheet.Create(Self);
TabSheet.Caption := 'Nowa zakładka';
TabSheet.PageControl := PageControl1;

WebBrowser:= TWebBrowser.Create(Self);
TWinControl(WebBrowser).Parent:= TabSheet;
WebBrowser.Align := alClient;

TabSheet.Show;
end;
0

spróbuj ten kod wstawić w "OnNewWindows2" zakladka events w object inspector dla webbrowsera

0

tam własnie sie znajduje, ale mimo to otwiera sie okno w IE,
prosze o kolejne rady

0

Dzięki, ale nie chodzi mi o nowe okno, bo to potrafię zrobić.
Chodzi mi o nową zakładke.

0

już znalazłem ;)

TabSheet:= TTabSheet.Create(self);
TabSheet.PageControl := PageControl1;
WebBrowser:= TWebBrowser.Create(TabSheet);
TWinControl(WebBrowser).Parent := TabSheet;
WebBrowser.Align := alClient;
ppDisp := Webbrowser.DefaultDispatch;
WebBrowser.Show;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1