mam drobny problem z logowanie do strony... pomimo iz kod wydaje sie poprawny nie jestem w stanie zalogowac sie do strony allegro... cos robie nie tak ?

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 strData: string;
 PostData: OleVariant;
 Headers: OleVariant;
 i: Integer;
begin

 strData := 'user_login=' + 'login' + '&' + 'user_password=' + 'haslo' ;

 PostData := VarArrayCreate([0, Length(strData) - 1], varByte);

 for i := 1 to Length(strData) do
  PostData[i-1] := Ord(strData[i]);

 Headers := 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' + #10#13;

  WebBrowser3.Navigate('https://ssl.allegro.pl/enter_login.php?request_server=allegro.pl&', EmptyParam, EmptyParam, PostData, Headers);

end;