Button w StringGrid

0

Witam
Potrzebuję umieścić Buttony i CheckBoxy w wybranych komórkach komponentu String Gridm jednak nie mam pomysłu w jaki sposób to rozwiązać.

0

Takie kryteria wyszukiwania w googlach skutkują odpowiedzią typu: jak po kliknięciu buttona zrobić coś w stringgrid ;) Jedyne co udało mi się wyszukać to jak zrobić checkboxa za pomocą Canvasa.
Chodziło mi raczej o to czy da się jakimś "normalnym" sposobem umieścić komponent TButton w komórce tabeli?

0

Bo może trzeba kliknąć w pierwszy lepszy link????????? Nie ma co gratulacje...
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=125236

0

Znalezione w necie (nie moje) :-)

W komponencie DBGrid, który przychodzi razem z Delphi nie ma bezpośredniej obsługi pól logicznych, gdzie wartość byłaby pokazywana jako prawda bądź fałsz. Do takich wartości przydałby się taki sposób pokazywania jak w komponencie CheckBox. Oto jak można to zrealizować.

Założenia:

  // Tablica obsługiwana jest przez komponent klasy TTable o nazwie Table1
  // Pole jest typu logicznego i obsługiwane przez komponent TField (dokładniej TBooleanField) o nazwie Table1PoleCheckBox
  // komponent DBGrid nazywa się TDBGrid1 

Jak teraz osiągnąć CheckBox w DBGrid1 dla pola PoleCheckBox z Table1:

  // Dla kolumny, która ma być CheckBox-em określamy czcionkę na WingDings i wycentrowanie tekstu np.

   DbGrid1.Columns[1].Alignment:=taCenter;
   DbGrid1.Columns[1].Font.Name:='Wingdings';

  // Oczywiście prościej jest to zrobić w ObjectInspector.
  // W zdarzeniu pola OnGetText piszemy cos takiego:

   procedure TDataModule1.Table1GetText(Sender: TField;
   var Text: String; DisplayText: Boolean);
   begin
    if Sender.AsBoolean then Text:=#254
    else Text:=#168;
   end;

  // W zdarzeniach DBGrid OnDblClik i KeyPress powinny pojawić się następujące linijki, o ile checmy aby Grid pozwalał na edycje:

   if DBGrid1.SelectedField.Name='Table1PoleCheckBox' then begin
    if DBGrid1.SelectedField.DataSet.State=dsBrowse then
    DBGrid1.SelectedField.DataSet.Edit;
    DBGrid1.SelectedField.AsBoolean:=not DBGrid1.SelectedField.AsBoolean;
    Key:=#0; //Tylko dla obsługi OnKeyPress
   end;
0

Zmodziłem coś takiego:

procedure TForm1.StringGrid1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 var kolumna, wiersz: integer;
   myrect: TRect;
begin
  StringGrid1.MouseToCell(X, Y, kolumna, wiersz);
  Form1.Caption:=IntToStr(kolumna)+', '+IntToStr(wiersz);
  Button2.Parent:=StringGrid1;
  myrect:=StringGrid1.CellRect(4, wiersz);
  Button2.Left:=myrect.left;
  Button2.Top:=myrect.top;
  Button2.Width:=myrect.Right-myrect.Left;
  Button2.Height:=myrect.Bottom-myrect.Top;
end;

Wszystko jest fajnie, póki stringgrida nie trzeba przewijać przy większej ilości wierszy. Jeżeli przewinę, to niestety w komórkach robią się śmieci - albo przycisk całkiem znika, albo się nagle "rozmnaża"... Coś przeoczyłem?

0

Dałem Ci działające rozwiazanie. Jedyne co to przetłumaczyć z C++ na delphi.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1