[Delphi] Podświetlanie napisów w DVD

0

Witam! Mam pytanie: Która funkcja w IDvdControl2 odpowiada za podświetlanie napisów/przycisków w menu DVD po najechaniu kursorem lub kliknięciu, bo "SelectAtPosition" nie podświetla... Mam na myśli taki efekt jak w MPC lub VLC:

user image

0

Pomoże ktoś? ;-(

0

Juz odpowiadam.

Problemem jest to, ze przy automatycznym uzyciu funkcji

 HR := FilterGraph.RenderDvd(Status, FileName);

Linia subpicture nie jest połączona prawidłowo.
Tak wygląda render automatyczny:
user image

Tak wygląda sam fix:

  // Render DVD
  HR := FilterGraph.RenderDvd(Status, FileName);
// -------------------------- fix na subpicture ----------
if not failed(hr) then
begin
//znajdz 'DVD Navigator '
(FilterGraph as IGraphBuilder).FindFilterByName('DVD Navigator', temp);
hr := temp.FindPin(stringtoolestr('SubPicture'),inpin);
//odlacz pin 'SubPicture'
(FilterGraph as IGraphBuilder).Disconnect(inpin);
//znajdz 'MPV Decoder Filter'
hr := (FilterGraph as IGraphBuilder).FindFilterByName('MPV Decoder Filter', mpv);
hr:=(mpv as IBaseFilter).Enumpins(Iep);
if failed(hr) then showmessage('cant do') else
begin
npins := 0;
while IEp.Next(1,opin,nil)=S_OK do
begin
inc(npins);
if npins = 3 then outpin := opin;
end;
end;
//polacz linie subpicture 'MPV Decoder Filter' z 'DVD Navigator'
hr := (FilterGraph as IGraphBuilder).Connect(outpin, inpin);
end else showmessage('didnt load ' + filename);
//-------------------------- end fix na subpicture

Tak wygląda zmodyfikowany kod aplikacji DVDPlay z pakietu DSPACK:


procedure TFormDVDPlayer.PlayDVD(FileName: WideString);
var
 Status : TAMDVDRenderStatus;
 DvdCmd: IDvdCmd;
 HR: HRESULT;
 temp,mpv : IBaseFilter;
 inpin,opin,outpin : IPin;
 Iep: IEnumPins;
 npins: cardinal;
begin
 // Activate the filter Graph
 if not FilterGraph.Active then
 begin
  FilterGraph.Active := true;
  // Render DVD
  HR := FilterGraph.RenderDvd(Status, FileName);
// -------------------------- fix na subpicture ----------
if not failed(hr) then
begin
//znajdz 'DVD Navigator '
(FilterGraph as IGraphBuilder).FindFilterByName('DVD Navigator', temp);
hr := temp.FindPin(stringtoolestr('SubPicture'),inpin);
//odlacz pin 'SubPicture'
(FilterGraph as IGraphBuilder).Disconnect(inpin);
//znajdz 'MPV Decoder Filter'
hr := (FilterGraph as IGraphBuilder).FindFilterByName('MPV Decoder Filter', mpv);
hr:=(mpv as IBaseFilter).Enumpins(Iep);
if failed(hr) then showmessage('cant do') else
begin
npins := 0;
while IEp.Next(1,opin,nil)=S_OK do
begin
inc(npins);
if npins = 3 then outpin := opin;
end;
end;
//polacz linie subpicture 'MPV Decoder Filter' z 'DVD Navigator'
hr := (FilterGraph as IGraphBuilder).Connect(outpin, inpin);
end else showmessage('didnt load ' + filename);
//-------------------------- end fix na subpicture

  if HR <> S_OK then
  begin
   case HR of
    HRESULT(E_INVALIDARG): Application.MessageBox('Invalid Argument.','Error', mb_ok);
    HRESULT(S_FALSE)   : begin
            if Status.hrVPEStatus <> 0 then Application.MessageBox(PChar(GetErrorString(Status.hrVPEStatus)), 'Error', mb_OK);
            if Status.bDvdVolInvalid  then Application.MessageBox('The specified DVD volume to be played does not exist.', 'Error', mb_OK);
            if Status.bDvdVolUnknown  then Application.MessageBox('No DVD volume is specified or isn''t found.', 'Error', mb_OK);
            if Status.bNoLine21In   then Application.MessageBox('The video decoder doesn''t produce line 21 (closed captioning) data.', 'Error', mb_OK);
            if Status.bNoLine21Out   then Application.MessageBox('The video decoder can''t be shown as closed captioning on video due to a problem with graph building.', 'Error', mb_OK);
            if status.iNumStreamsFailed > 0 then Application.MessageBox('Can''t render one or more stream.', 'Error', mb_OK);
           end;
    HRESULT(VFW_E_DVD_DECNOTENOUGH) : Application.MessageBox('There isn''t enough hardware or software decoders to decode all streams.','Error', mb_OK);
    HRESULT(VFW_E_DVD_RENDERFAIL)  : Application.MessageBox('Some basic error occurred in building the graph.'#13'Possibilities include the DVD Navigator filter or the video or audio renderer not instantiating,'#13'a trivial connection or pin enumeration failing, or none of the streams rendering.','Error', mb_OK);
   end;
   FilterGraph.ClearGraph;
   exit;
  end;
  FilterGraph.Play;
  with FilterGraph as IDVDControl2 do
  begin
   SetOption(DVD_NotifyParentalLevelChange,false); //not notify us when parental level changes
   SetOption(DVD_HMSF_TimeCodeEvents, true);    // use new HMSF timecode format
  end;
 end
 else
 begin
  FilterGraph.Play;
  with FilterGraph as IDvdControl2 do PlayForwards(1.0,DVD_CMD_FLAG_None, DvdCmd);
 end;
end;

A tak po zastosowaniu fixa wygląda graf:
user image

Pozdrawiam.

0

Wielkie dzięki za pomoc ;-)

Uuuu.... :| ale jest kolejny problem.... Podczas odtwarzania DVD (kiedy startuje - jeszcze przed otwarciem menu DVD) wyskakuje mi Access Violation.... :-/ .... Podczas debugowania daję na "break" i odsyła mnie do linijki:

 hr:=(mpv as IBaseFilter).Enumpins(Iep);

Co może być nie tak??

0

Zmien na takie linie:

hr := (FilterGraph as IGraphBuilder).FindFilterByName('MPV Decoder Filter', mpv);
if FAILED(hr) then raise Exception.Create('MPV Decoder Filter not found!!!'); <---- tu sie dowiesz czy 'MPV Decoder Filter' znaleziony

hr:=(mpv as IBaseFilter).Enumpins(Iep);

Wygląda jakby nie umiało ci znaleźć dekodera "'MPV Decoder Filter".
No tak, sprawdziłem, to nie jest systemowy dekoder - sprawa się komplikuje.

Masz dwa rozwiązania.

 1. Proste, które nie jest najlepsze. Poszukaj na internecie dekodera "Mpeg2DecFilter.ax" - to on sie nazywa "'MPV Decoder Filter".
  Ściągnij i zainstaluj. ale wtedy aplikacja będzie prawidłowo działać tylko z tym dekoderem!!!
  Będziesz musiał go dołączać do programu...

 2. Trudniejsze, ale też nie koniecznie skuteczniejsze . Sprawdzasz jakie dekodery mpg2 są w systemie i ręcznie dodajesz do grafu dekoder i łączysz jego linie. Problem będzie, gdy użytkownik nie posiada żadnego dekodera (nie instalował żadnej aplikacji do DVD)

dekoder Mpeg2DecFilter.ax jest rozprowadzany na licencji bodajże GPL, więc swobodnie możesz go do swej aplikacj dołączyć.

link do dekodera:
http://www.free-codecs.com/download/MPV_Decoder.htm

instalacja:
Unzip and copy "Mpeg2DecFilter.ax" to c:\Windows\System32\

Click Start->Run and type in:
regsvr32 c:\windows\system32\Mpeg2DecFilter.ax

0

Jest SUPER!!!! Wszystko pięknie chodzi ;-) Wielkie dzięki za pomoc. [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1