Eh teraz chyba mam problem z rekurencją.

Zadanie polega na tym, żeby znaleźć w trójkącie największą sumę liczb.

Przykładowy trójkąt:

1
1 1
1 1 1
1 5 1 1

I tutaj wynikiem jest 8. Po trójkącie poruszamy się w następujący sposób:

W dół lub w dół o jeden w lewo. Napisałem do tego następujący program z funkcją rekurencyjną:

function foo(suma : integer; x : integer; y : integer) : integer;
var
  w1, w2 : integer;
begin
  if y = wysokosc - 1 then
  begin
    foo := max(suma + tablica[x + 1][y + 1], suma + tablica[x][y + 1]);
    //writeln(suma);
  end
  else
  begin
    w1 := foo(suma + tablica[x][y + 1], x, y + 1);
    w2 := foo(suma + tablica[x + 1][y + 1], x + 1 , y + 1);
    writeln(w1, ' ', w1);
    foo := max(w1, w2);
  end;
end;

begin
  for i := 1 to M do
    for j := 1 to M do
      tablica[i][j] := 0;

  read(wysokosc);
  if wysokosc < 1 then
    writeln('bledne dane')
  else
  begin
    for i := 1 to wysokosc do
    begin
      for j := 1 to i do
        read(tablica[i][j]);
    end;
    maks := foo(tablica[1][1], 1, 1);
    WriteLn('<', maks, '>');
  end;
end.

I nie mam pojęcia dlaczego w kolejnych wywołaniach argument suma nie zwiększa się.

PS. Osobny post, żeby był widoczny.