[FTP] Przsyłanie pliku na FTP

0

Witam ! Napisałem program który pobiera z rejestru dane a następnie zapisuje je do pliku.
I teraz problem jak zrobić aby owy plik został wysłany na ustalone przeze mnie wartości, niemam pojęcia jak to zrobić za pomoca Indy ! :(
Znacie może inne rozwiązania ?

0
michuuu napisał(a)

aby owy plik został wysłany na ustalone przeze mnie wartości

Eeee ? ;> Chyba chodzi Ci o ustalony server ? ;>

0

Otóż to

0
michuuu napisał(a)

Znacie może inne rozwiązania ?

A Indy nie moze byc ? ;>

IdFTP1.Connect;
IdFTP1.Put('c:/plik.thx','plik.txt',true);
IdFTP1.Disconnect;
0

a możesz pełniejszy kod bo na pewno nie jest to wszystko a na stronie nie mogę znaleźć nigdzie dokładnych informacji

0

Właściwie to musisz ustawić jeszcze tylko "Host", "Username" i "Password" w IdFTP. I później ten kodzik co Ci podałem. Pierwszym argumentem funkcji put jest ścieżka do lokalnego pliku, drugim ścieżka na serverze ... i to tyle co Ci potrzeba. ;)

0

Ok postanowiłem nie poddawać się i podczas kompilacji kodu mam owy problem :

"Field Form1.IdFTP1 does not have a coressponding component. Remove the declaration?"

Co ty na to ?

0

To bym musiał kawałek kodu zobaczyć.

0

tu masz artykuł na temat wysyłania plików na FTP
INDY
Pozdrawiam

0
unit thpsver;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection,
 IdTCPClient, IdExplicitTLSClientServerBase, IdFTP;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  StaticText2: TStaticText;
  IdFTP1: TIdFTP;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure IdFTP1AfterClientLogin(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses Registry;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var Rejestr:TRegistry;
 TF : TextFile; // format pliku
 Reg : TRegistry;
 localfile, remotefile : string;
 Value : String;

begin
          AssignFile(TF, 'C:\ver.txt'); // stworz plik .txt
 ReWrite(TF);
 Reg := TRegistry.Create;

 Rejestr:=TRegistry.Create;

 Rejestr.RootKey:=(HKEY_LOCAL_MACHINE);

 Rejestr.OpenKey('SOFTWARE\Activision\THPS2',False);

 Label1.Caption:=Rejestr.ReadString('version');

 { zapisz odczytane z pliku dane }
  Writeln(TF, 'Versja :');
  Writeln(TF, '"' +Label1.Caption+ '"');
  Writeln(TF, '.');
  Reg.Free; // zamknij rejestr
  CloseFile(TF); // zamknij plik

end;

procedure TForm1.IdFTP1AfterClientLogin(Sender: TObject);

begin

 IdFTP1.Put('C:\ver.txt', 'ver.txt');

end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0