Odwoływanie się do dynamicznych komponentów

0

Witam,
mam pewien problem z obsługą zdarzeń do dynamicznych komponentów..
Tworze je tak:

// Globalne
var
Lab : TLabel;

procedure TForm5.CreateLabel(X,Y:Integer;Text:String;Font:TFont);
begin
Lab := TLabel.Create(self);
Lab.Top := X;
Lab.Left := Y;
Lab.Parent := Self;
Lab.Caption := Text;
Lab.Font := Font;
Lab.Name:='Label'+IntToStr(Lab_Count);
Lab.OnMouseDown := OnMouseDown;
Lab.OnMouseMove := OnMouseMove;
Lab.OnMouseUp := OnMouseUp;
Lab.Show;
Inc(Lab_Count);
end;

A zdarzenia:

procedure OnMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Enable_Move_Mouse:=true;
end;

procedure OnMouseMove(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
L : array of TLabel
Lab_Num : Integer;
begin
 if Enable_Move_Mouse then begin
  Lab_Num := // Tutaj cos :p
  L[Lab_Num].Top := X;
  L[Lab_Num].Left := Y;
 end;
end;

procedure OnMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Enable_Move_Mouse:=false;
end;

A chodzi mi o to by po naciśnięciu na dany komponent dało by się go przesuwać..
Ale nie mam pojęcia jak sprawdzić na który to komponent naciśnięto..
Jakieś pomysły?

0
Sender: TObject

Kliknieto w komponent TObject. Mozesz zrobic liste na ktorej bedziesz przechowywal adresy wszystkich komponentow utworzonych dynamicznie, zostaje tylko sprawdzic ktory to jest komponent z listy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1