Socket.SendStream i ListView

0

Witam. Mając gotowy wypełniony ListView chciałem go przesłac przez Sockety.Jest możliwosć wrzucenia wszystkich Captio i SubItems powiedzmy Do MemoryStream, a potem przesłać zawartość MemoryStream do Klienta powiedzmy Socket.SendStream(MemoryStrream) ? A potem klienta odczytać przysłany Stream i wpisać do ListView u klienta ??

Albo może mi ktoś podpowie jak przekształcic te procedury żeby nie zapisywały danych do pliku ,tylko do MemoryStream ,ktorego zawartosc potem wysle do klienta :

procedure WriteString(FStream: TStream; StringData: String);
var S: TStringStream;
  Len: DWord;
begin
 if StringData = '' then begin
  Len := 0;
  FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
 end else begin
  S := TStringStream.Create(StringData);
  try
   Len := S.Size;
   FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
   FStream.CopyFrom(S, Len);
  finally
   S.Free;
  end;
 end;
end;

procedure SaveItemToStream(Stream: TStream; const itm: TListItem);
var i, sCount: Integer;
begin
 // zapis Caption
 WriteString(Stream, itm.Caption);

 // zapis liczby subitems
 sCount := itm.SubItems.Count;
 Stream.Write(sCount, SizeOf(sCount));

 // zapis subitems
 for i:=0 to sCount-1 do begin
  WriteString(Stream, itm.Subitems[i]);
 end;
end;

procedure SaveItemsToFile(lv: TListView; const aFile: String);
var i, iCount: Integer;
  F: TFileStream;
begin
 F := TFileStream.Create(aFile, fmCreate);
 try
  iCount := lv.Items.Count;
  F.Write(iCount, SizeOf(iCount));
  for i:=0 to iCount-1 do begin
   // zapisywanie Item'a do strumienia
   SaveItemToStream(F, lv.Items[i]);
  end;
 finally
  F.Free;
 end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 SaveItemsToFile(LV1, 'plik.txt');
end;

Chciałbym zapisać zawartość tego ListView do Memory Stream ,a nie do pliku.

0
lsd100 napisał(a)

Witam. Mając gotowy wypełniony ListView chciałem go przesłac przez Sockety.Jest możliwosć wrzucenia wszystkich Captio i SubItems powiedzmy Do MemoryStream, a potem przesłać zawartość MemoryStream do Klienta powiedzmy Socket.SendStream(MemoryStrream) ? A potem klienta odczytać przysłany Stream i wpisać do ListView u klienta ??

Albo może mi ktoś podpowie jak przekształcic te procedury żeby nie zapisywały danych do pliku ,tylko do MemoryStream ,ktorego zawartosc potem wysle do klienta :

procedure WriteString(FStream: TStream; StringData: String);
var S: TStringStream;
Len: DWord;
begin
if StringData = '' then begin
Len := 0;
FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
end else begin
S := TStringStream.Create(StringData);
try
Len := S.Size;
FStream.Write(Len, SizeOf(Len));
FStream.CopyFrom(S, Len);
finally
S.Free;
end;
end;
end;

procedure SaveItemToStream(Stream: TStream; const itm: TListItem);
var i, sCount: Integer;
begin
// zapis Caption
WriteString(Stream, itm.Caption);

// zapis liczby subitems
sCount := itm.SubItems.Count;
Stream.Write(sCount, SizeOf(sCount));

// zapis subitems
for i:=0 to sCount-1 do begin
WriteString(Stream, itm.Subitems[i]);
end;
end;

procedure SaveItemsToFile(lv: TListView; const aFile: String);
var i, iCount: Integer;
F: TFileStream;
begin
F := TFileStream.Create(aFile, fmCreate);
try
iCount := lv.Items.Count;
F.Write(iCount, SizeOf(iCount));
for i:=0 to iCount-1 do begin
// zapisywanie Item'a do strumienia
SaveItemToStream(F, lv.Items[i]);
end;
finally
F.Free;
end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
SaveItemsToFile(LV1, 'plik.txt');
end;


> 
> Chciałbym zapisać zawartość tego ListView do Memory Stream ,a nie do pliku.

Soory, za odkopywanie tematu, ale mam taki sam problem z TreeView. Pomocy :(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0