Rozpoznanie hipertekstu

Odpowiedz Nowy wątek
2007-10-13 16:30

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 9 godzin temu

0

Cześć, próbuję rozkminić, jak rozpoznać hipertekst w stringu, ale nie wychodzi mi to. Może Wy możecie mnie jakoś na to naprowadzić?
(ja wiem, że copy + pos + f1 ;))

Robię klasę, która ma to rozpoznawać. Mam tablicę stringów, które stanowią wzorce hipertekstu, np:

'http://'+WORD;
'www.'+WORD+'.'+WORD

Gdzie WORD to jakaś stała(np: --##WORD#-?&) określająca, że w tym miejscu musi być dowolne słowo(słowo, czyli minimum 2 znaki)

I teraz jak rozpoznać, że w przykładowym łańcuchu:

s:='Oto jest przykładowy łańcuch zawierający hipertekst: www.wp.pl , a ten jest już nieprawidłowy: www.wp.';

jest hipertekst: www.wp.pl?

Na razie potrzebuję tylko wiedzieć, że hipertekst się znajduje.

Macie jakieś wskazówki?

Pozostało 580 znaków

2007-10-13 17:02

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

poszukaj implementacji wyrażeń regularnych dla Delphi i naucz się nich

Pozostało 580 znaków

2007-10-13 18:42

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Nie wiem jak wyglądają regexy w Delphi, ale masz gotowe wyrażenie:

http://[\w+\./\?=]+

Działa mi w pythonie. Możesz je rozszeżyć o obsługę innych znaków (w przykładzie poprawne są litery kropka, slash, znak zapytania oraz znak dolara)

Powodzenia.


"Od słowa do słowa, swobodnie płynie rozmowa
Z potrzeby zrozumienia rodzi się wymiana poglądowa"

Bless :)

Pozostało 580 znaków

2007-10-13 19:54

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Rozwiązanie z www.RegExpStudio.com:

{$B-}
unit HyperLinksDecorator;

interface

uses
 RegExpr;

type
TDecorateURLsFlags = (
 // describes, which parts of hyper-link must be included
 // into VISIBLE part of the link:
 durlProto, // Protocol (like 'ftp://' or 'http://')
 durlAddr, // TCP address or domain name (like 'RegExpStudio.com')
 durlPort, // Port number if specified (like ':8080')
 durlPath, // Path to document (like 'index.html')
 durlBMark, // Book mark (like '#mark')
 durlParam // URL params (like '?ID=2&User=13')
 );

TDecorateURLsFlagSet = set of TDecorateURLsFlags;

function DecorateURLs (
 // can find hyper links like 'http://...' or 'ftp://..'
 // as well as links without protocol, but start with 'www.'

 const AText : string;
 // Input text to find hyper-links

 AFlags : TDecorateURLsFlagSet = [durlAddr, durlPath, durlParam, durlBMark, durlPort, durlProto]
 // Which part of hyper-links found must be included into visible
 // part of URL, for example if [durlAddr] then hyper link
 // 'www.RegExpStudio.com/contacts.html' will be decorated as
 // '<a href="http://www.RegExpStudio.com/contacts.html">www.RegExpStudio.com</a>'

 ) : string;
 // Returns input text with decorated hyper links

function DecorateEMails (
 // Replaces all syntax correct e-mails
 // with '<a href="mailto:ADDR">ADDR</a>'
 // For example, replaces '[email protected]'
 // with '<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>'.

 const AText : string
 // Input text to find e-mails

 ) : string;
 // Returns input text with decorated e-mails

implementation

uses
 SysUtils; // we are using AnsiCompareText

function DecorateURLs (const AText : string;
 AFlags : TDecorateURLsFlagSet = [durlAddr, durlPath, durlParam, durlBMark, durlPort, durlProto]
 ) : string; 
const 
 URLTemplate = 
  '(?i)' 
  + '(' 
  + '(FTP|HTTP)://'       // Protocol 
  + '|www\.)'          // trick to catch links without
                 // protocol - by detecting of starting 'www.'
  + '([\w\d\-]+(\.[\w\d\-]+)+)' // TCP addr or domain name
  + '(:\d\d?\d?\d?\d?)?'    // port number
  + '(((/[%+\w\d\-\\\.]*)+)*)' // unix path
  + '(\?[^\s=&]+=[^\s=&]+(&[^\s=&]+=[^\s=&]+)*)?'
                 // request (GET) params
  + '(#[\w\d\-%+]+)?';     // bookmark
var
 PrevPos : integer;
 s, Proto, Addr, HRef : string;
begin
 Result := ''; 
 PrevPos := 1; 
 with TRegExpr.Create do try 
   Expression := URLTemplate; 
   if Exec (AText) then 
   REPEAT 
    s := ''; 
    if AnsiCompareText (Match [1], 'www.') = 0 then begin
      Proto := 'http://';
      Addr := Match [1] + Match [3];
      HRef := Proto + Match [0];
     end
     else begin
      Proto := Match [1];
      Addr := Match [3];
      HRef := Match [0];
     end;
    if durlProto in AFlags
     then s := s + Proto;
    if durlAddr in AFlags
     then s := s + Addr;
    if durlPort in AFlags
     then s := s + Match [5];
    if durlPath in AFlags
     then s := s + Match [6];
    if durlParam in AFlags
     then s := s + Match [9];
    if durlBMark in AFlags
     then s := s + Match [11];
    Result := Result + System.Copy (AText, PrevPos,
     MatchPos [0] - PrevPos) + '<a target="_new" href="' + HRef + '">' + s + '</a>'; //###0.101
    PrevPos := MatchPos [0] + MatchLen [0];
   UNTIL not ExecNext;
   Result := Result + System.Copy (AText, PrevPos, MaxInt); // Tail
  finally Free;
  end;
end; { of function DecorateURLs
--------------------------------------------------------------}

function DecorateEMails (const AText : string) : string;
 const
 MailTemplate =
  '[_a-zA-Z\d\-\.][email protected][_a-zA-Z\d\-]+(\.[_a-zA-Z\d\-]+)+';
 var
 PrevPos : integer;
 begin
 Result := '';
 PrevPos := 1;
 with TRegExpr.Create do try
   Expression := MailTemplate;
   if Exec (AText) then
   REPEAT
    Result := Result + System.Copy (AText, PrevPos,
     MatchPos [0] - PrevPos) + '<a href="mailto:' + Match [0] + '">' + Match [0] + '</a>';
    PrevPos := MatchPos [0] + MatchLen [0];
   UNTIL not ExecNext;
   Result := Result + System.Copy (AText, PrevPos, MaxInt); // Tail
  finally Free;
  end;
 end; { of function DecorateEMails
--------------------------------------------------------------}

end.

Kod zapisujemy w folderze programu pod nazwą hyperlinksdecorator.pas a następnie w naszym programie dajemy w USES: hyperlinksdecorator.
Wywołanie:
string:=decorateurls(string);
string:=decorateemails(string);

Pozostało 580 znaków

2007-10-13 23:19

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 9 godzin temu

0
wala napisał(a)

Rozwiązanie z www.RegExpStudio.com:

Nie o to mi chodzi. Bo on zamienia. A ja ostatecznie chcę uzyskać listę hiperlinków.
Jutro popatrzę na te wyrażenia regularne. Swoją drogą nie wiedziałem, że ktoś to zaimplementował w Delphi

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0