Po uruchomieniu aplikacji ASP.NET w p[przeglądarce nie wyświetlają sie wszystkie komponenty m.in. TextBox i Button z zakładki Web Controls, a po zamknięciu przeglądarki wyświetla się komunikat:

Unable to start debugging on the web server. Unable to attach to ASP.NET worker process (typically aspnet_wp.exe or w3wp.exe)

Re instalowałem nawet Delphi 2005 ale to nic nie pomogło. Wie ktoś jak to naprawić?